Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne" A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także
wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga." 
-- 1 Kor 15,14

 
Chrystus kim jest ? 
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą, że Jezus to ta sama osoba, co Archanioł Michał. Uważają że Chrystus to anioł z Wj 23:20-23, a nie Osoba Boga działająca w Trójcy Świętej. Jest On jednorodzonym Synem Bożym, jedynym, który został stworzony bezpośrednio przez Jehowę. Był pierwszym dziełem stwórczym Boga i żył więc w niebie, zanim został poczęty i zrodzony jako człowiek. Czcił swego Ojca jako jedynego, prawdziwego Boga; nigdy nie uważał się za równego Jehowie. Jezus to tylko człowiek i Jego Osoba jest równa Adamowi, tego który jako pierwszy człowiek przebywał z Ewą w raju. (rys. obok) Jezus Chrystus został "stwożony" przez Jehowę, i nim się narodził na ziemi żył już w niebie jako anioł Jehowy. Ta nauka pozwoliła im zaniżyć diametralnie Osobę Chrystusa. Do swych celów ustanowili własną interpretacje Biblii, nazywając ją "Biblią Nowego Świata". Pozmieniali tam wszystko co chcieli np. określenie "Pan" zmienili na "Jehowa", imię Jahwe zastąpiono słowem Jehowa. Ta samowola jest jawną profanacją a zarazem fałszowaniem Słowa Bożego. "Zabieg" ten posłużył im do pomniejszenia godności osoby Chrystusa i sprowadzenia Jego Osoby do roli anioła. W ten sposób wypaczyli wiele wersetów podkreślających Bóstwo Chrystusa, a tym samym zaprzeczają prawdzie mówiącej że Jezus jest Bogiem. Wprawdzie twierdza że jest Synem Bożym, ale zaraz dodają że zawsze Ojciec jest większy od Syna, a nie równy Jemu. Kiedyś o "Stworzeniu" uczyli, że było więcej archaniołów, dziś że obecnie jest tylko jeden i jest nim właśnie Jezus Chrystus. Mało tego wielu aniołów utożsamiają z Chrystusem np. cytują Ap 7:2, 9:11, 10:1, 18:1n., 20:1nn. Aby udowodnić że Jezus jest aniołem przytaczają werset o aniołach którzy posiadają "klucze czeluści", niestety błędnie interpretują ich znaczenie. (Ap 9:1, 20:1) 

 

Kto nie uznaje Bóstwa Chrystusa, albo nie wierzy w prawdziwe zmartwychwstanie Jego, nie może nazywać się chrzescijaninem. Podwarzanie tych podstawowych prawd wiary, dowodzi zwodniczego działania szatana, który dąży aby w umysłach ludzkich fałszować prawdę o Bogu. Jezus Chrystus to Bóg Człowiek, i Syn Boga Ojca. (1 J 5,20) mówi "On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym." Jest to najważniejsza, kluczowa prawda chrześcijańska. Wmawianie takich herezji wręcz ośmiesza, tak jak wmawianie o 24.00 w nocy że jest dzień. Skoro człowiek myślący potrafi odróżnić białe od czarnego, to powinien odróżnić Chrystusa od Archanioła Michała, Gabriela czy Rafała. Przecież Jezus nigdy nie mówi o sobie że jest Michałem, tylko Synem Bożym ! Pismo odróżnia Chrystusa od aniołów 1Tm 5:21 "Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów" Nigdy Żydzi nie uczyli, że Michał Archanioł będzie Mesjaszem. Wyparli się później Jezusa, a nie Michała. Nigdy żaden z uczniów nie zwracał się do Jezusa "Michale" lub "aniele", lecz "Pan mój i Bóg mój" J 20.28, kiedy niewierny Tomasz zobaczył i uwierzył. Takie nieprawdy jakie świadkowie próbują serwować, przyprawiają mnie o ból głowy. Nie mogę zrozumieć że ktoś w to wierzy i rozpowszechnia publicznie. Jezus nie jest aniołem bo: Chrystus przyjdzie sądzić świat nie jako anioł, lecz jako Bóg-Człowiek, "dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka" Dz 17:31 por. 7:56, 1Tm 2:5. A świadkowie mówią tak że jest napisane: "w owych czasach wystąpi Michał, wielki Książe, który jest opiekunem dzieci twojego narodu" (Dn 12:1). Mówią, że Michał, to Jezus. To nie jest prawda moi drodzy, bo rzeczywiście Michał wystąpi w czasach ostatnich (1Tes 4:16), ale nic nie upoważnia do tego aby utożsamiać go z Jezusem. Michał w Dn 12:1 nazywany jest opiekunem dzieci Bożego narodu, a Jezus jak Ojciec jest właścicielem tego narodu, "On bowiem zbawił swój lud od jego grzechów" Mt 1:21 por. J 17:10. Aniołowie wg Ap 22:8n. nie chcą odbierać pokłonów, mówiąc że należą się one tylko Bogu. Jezus przyjmuje je (Mt 9:18, 28:9, 17, Mk 5:6), nawet od wszystkich aniołów (Hbr 1:6). Odbierając Jezusowi Bóstwo, wielu aniołów utożsamiają z Chrystusem np. z Ap 7:2, 9:11, 10:1, 18:1n., 20:1nn. Przytaczają np. werset o kluczach które mają aniołowie (Ap 9:1, 20:1), i wersetem tym próbują udowodnić że Jezus jest tym aniołem. Źle to interpretują gdyż mylą dwa zagadnienia. Aniołowie ci otrzymali od Jezusa klucze, ale są to "klucze czeluści" (gr. abyssos, Ap 9:1, 20:1), w której przebywają demony i szatan (Łk 8:31, Ap 9:2, 20:2n.). Jezus zaś sobie zachował "klucze śmierci i Otchłani" (gr. hades, Ap 1:18). W wielu tekstach biblijnych aniołowie odróżnieni są od Chrystusa: 1Kor 4:9, Kol 2:18, Ga 3:19, Łk 12:8, 2Tes 1:7, 1Tm 3:16, 1P 3:22, Hbr 1:6, 7n., 1P 1:11, 1J 4:2. Kiedyś Strażnica wielu aniołów z Ap identyfikowała z jej potrzebnymi osobami czy rzeczami. Np. anioł z Ap 11:15 i 14:17 to Russell, anioł z Ap 14:18 to Towarzystwo Strażnica, anioł z Ap 14:15 to Piramida Cheopsa, siedmiu aniołów z Ap 16:1 to siedem Tomów napisanych przez Russella. Jednym słowem można można przyjąć ze każdy może napisać co chce, jednak fałszowanie Słowa Bożego na własny użytek jest działaniem wymierzonym przeciwko Bogu. Na zakończenie przytoczę jeszcze jeden fragment Pisma Św. przedstawiający kamienowanie Św. Szczepana. Widząc Boga modlił się on słowami "Panie Jezu, przyjmij ducha mego!" (Dz 07,59) Wzorując się zatem na tym cytacie zapytam, dlaczego Świadkowie zabraniają kierować swych modlitw do Chrystusa. Szczepan poprzez swą heroiczną postawę dał świadectwo swojej wiary, i winniśmy brać z niego przykład. Biblia postawia go jako męczennika za wiarę, i wzór do naśladowania. Świadkowie jednak uważają że są mądrzejsi od wszystkich, i zatracając zmysł krytycyzmu, trzymają się wyłącznie tego co wyczytają w Strażnicach. Mówią wszak że ich wiara oparta jest na Słowie Bożym, niestety doktryny którymi się posługują dalece rozmijają się z prawdą.

                                                                                        Fish

Mt 1:23 " Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami."
Iz   9:5 "Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju."
Ap 1:17-18 mówi że Jezus jest "Pierwszym i Ostatnim", Iz 44:6 "Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga."
Ap 1:8 "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący." Ap 22:12-13 "Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
1J 4:14 "My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata." Iz 43:11 "Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
1 Kor 10:4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus." 2Sm 22:32 "Bo któż jest bogiem, prócz Pana lub któż jest skałą, prócz Boga naszego?"
J 5:22 "Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi," Ps 94:1-2 Boże, Mścicielu, Panie, Boże, Mścicielu, ukaż się! 2 Powstań Ty, który sądzisz ziemię,(...)

 

 

Historia wybranych cudów eucharystycznych


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002