Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Karol Russell - życiorys i działalność badacza
         

Urodził się16 lutego 1852 r. w Allegheny - obecnie dzielnica Pittsburgha, stan Pennsylvania w USA. Człowiek ten mając zaledwie podstawowe wykształcenie sam na własna rękę próbował interpretować Biblię. Szukając prawdy o Bogu w rezultacie zabrnął w ślepy zaułek. Jego czterdziestoletnia działalność wywarła niestety ogromny zamęt w rozumieniu biblijnej prawdy. Owocem tego jest około 70 wyznań na świecie, które powołują się na Russella jako swego założyciela, oraz, miliony osób zwiedzionych fałszywymi zapowiedziami końca świata i zmieniającymi się ciągle naukami. Jego nauki za przyczyną jego następców zapoczątkowały tworzenie się wyznań i sekt zaprzeczających najbardziej oczywistym naukom chrześcijańskim. Rossell pochodził z rodziny prezbiteriańskiej (rodowód szkocko-irlandzki). Mając 11 lat jako młody chłopiec rozpoczyna pracę w sklepie z odzieżą męską "The Little Quaker Shoppe", prowadzonym przez jego ojca, Josepha Russella, gdzie staje się jego wspólnikiem. Zmienia wyznania religijne. Staje się kongregacjonalistą, działaczem YMCA, niewierzącym (interesował się też religiami Wschodu) i od 1868 sympatykiem adwentystów z "Ruchu Okrzyku Północy". Mając 16 lat próbuje nawrócić swego niewierzącego kolegę, jednak rezultat tych rozmów jest odwrotny - samego zaczynają go niepokoić wątpliwości w odniesieniu do chrześcijaństwa. Poszukując odpowiedzi na swoje pytania u duchownych swego kościoła kongregacjonalnego, otrzymuje książkę, która mu niczego nie wyjaśnia. Duchowni Pittsburgha zwołują sympozjum, by odpowiedzieć na pytania Charlesa. Ich odpowiedzi nie zadowalają go, opuszcza więc kościół. Zapoznaje się z religiami Wschodu: hinduizmem, buddyzmem i konfucjanizmem, by stwierdzić, czy może one nie proponują rozsądniejszych postulatów wiary. W 1870 r. wysłuchuje wykładu biblijnego wygłoszonego przez Jonasa Wendella, który przywraca mu wiarę w to, że Biblia jest Słowem Bożym. Pragnął być przywódcą, i to najlepiej aby oprócz uznania mógł czerpać jeszcze korzyści materialne. W roku 1870 zaczyna wraz z pięcioma osobami, w niewielkiej społeczności w okolicach Allegheny, samodzielnie interpretować Biblię. "Prywatnie przyznawał, że wierzył, iż to jego Bóg powołał od urodzenia do tego celu" Uczono też o nim: "Bóg powołał Jezusa (Dawida), umiłowanego (...) i Pastora Russella jako wiernego i mądrego pasterza, któryby brał ze spichlerza biblijnego prawdy nowe i stare i nimi karmił owce". "Brat Russell świetnie sobie radził zarówno w sprawach duchowych, jak i handlowych. Owa społeczność wokół Russella poprzez opaczne i niewłaściwe rozumienie Pisma Św. zaczyna manipulować treścią Biblii tworząc błędy i herezje czego efektem były odstępstwa wiernych od Kościoła Chrystusowego. Społeczność ta włącza się w prowadzone przez niego i organizowane "studia biblijne" jak i w działalność misyjną. Pastor Russell posługiwał się wymiarami Piramidy w Gizie do potwierdzenia swych obliczeń chronologicznych dotyczących czasów ostatecznych. Uważał, że Wielka Piramida była kamiennym świadkiem Bożym, potwierdzającym okresy wspomniane w Biblii. Odczytywał on z tej piramidy rzeczy, o których nawet Jehowie się chyba nie śniły:) W 1876 r. w czasie służbowej podróży do Philadelphii otrzymuje egzemplarz magazynu "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka") wydawanego przez Nelsona Barboura. Stwierdziwszy, że czasopismo wyraża poglądy podobne do przekonań jego społeczności z Allegheny, postanawia spotkać się z Barbourem. Przekonany przez niego, że chronologia biblijna dowodzi nadejścia końca czasów, porzuca działalność zawodową i poświęca swój czas i majątek na propagowanie tej wieści. Charles Russell publikuje również artykuł w czasopiśmie religijnym "The Bible Examiner" wydawanym przez adwentystę, Georga Storrsa. W artykule tym wyjaśnia, że przepowiedziane zakończenie panowania pogańskich rządów nastąpi w 1914 roku. Dwudziestopięcioletni Charles Russell, ogarnięty wielkim zapałem głoszenia światu Ewangelii, zwołuje spotkanie wszystkich duchownych Pittsburgha, by przedstawić im biblijne dowody na to, że nadchodzi przepowiedziane przez Pana "żniwo", czyli "dokonanie świata" (Mat. 13:39). Żaden z duchownych nie uznał jego argumentacji. Finansuje on publikację napisanej przez Nelsona Barboura książki pod tytułem: "Three Worlds and the Plan of Redemption" ("Trzy światy i plan odkupienia") W której pisze o zbliżającym się czasie powrotu Chrystusa, który zapoczątkuje istnienie raju na ziemi. Bazuje na jego pojmowanej chronologii, dowodzącej że nadszedł czas powrotu. Zostaje wydana broszura: "The Object and Manner of the Lord?s Return". Russell sprzedaje pięć swoich sklepów z odzieżą i gromadzi w ten sposób kwotę około 300 tysięcy dolarów. Z tych to pieniędzy w 1881 r. zakłada korporację wydawniczo-propagandową o nazwie "Strażnica Syjońska Towarzystwo Traktatowe", co zapoczątkowało powstanie Badaczy Pisma Świętego. W roku 1884 r. przekształcił Strażnice w spółkę akcyjną i prawnie zarejestrował w Pensylwanii. Zaraz też Towarzystwo Strażnica, często używany skrót korporacji wypuściło akcje w cenie 10 $ za jedną. Russell, aby mieć pełną kontrolę nad swoim Towarzystwem, nabył większość akcji przeznaczył na ten cel cały majątek, odziedziczony po swym ojcu, zamożnym hurtowniku i właścicielu sieci sklepów. W tej sytuacji mógł być dozgonnym prezesem własnego Towarzystwa Strażnica. Jeszcze w 1912 r., a więc na kilka lat przed jego śmiercią, posiadał w swym ręku 47 tys. akcji na 50 tys., które wypuściło Towarzystwo'. W taki sposób Russell był jednocześnie prezesem zarządu spółki akcyjnej i "pastorem" "około 500 zborów [Badaczy Pisma Świętego] w USA i Wielkiej Brytanii" Jednak dzisiejsze kierownictwo sekty próbuje wszelkimi sposobami ukryć fakt akcyjnego początku, kierowane dzisiaj Towarzystwo Strażnica rozgłasza, iż nie były to akcje tylko "datki", sugerując jednocześnie, że "być może owe datki uznawano za dowód szczerego zainteresowania działalnością organizacji"! Wróćmy jednak kilka lat wstecz do roku 1878 Russell, Barbour oraz cała ich społeczność oczekują, że nastąpi literalne "porwanie" (1 Tes. 4:17) wiernych chrześcijan. Niespełnienie się tych oczekiwań skłania Russella do ponownego rozważenia podstaw tej teorii i odkrywa on, że 1 Kor. 15:51,52 został niewłaściwie odczytany i źle zrozumiany. Rok później Russell rozstaje się z Barbourem i wydaje pierwszy numer "Zion?s Watch Tower and Herald of Christ?s Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). Międzyczasie Poślubia Marię Frances Acley. W roku1886 wydaje pierwsze wydanie książki "The Plan of the Ages" ("Plan Wieków"). Jej nazwa zostanie później zmieniona na "The Divine Plan of the Ages" ("Boski Plan Wieków") i pod tym tytułem stanie się ona jedną z niechlubnych pod względem teologicznym książek w historii. W roku 1889 rozpoczyna się budowa pomieszczeń dla wydawania i rozpowszechniania materiałów biblijnych. Budynek ten nazwano później "Bible House" ("Dom Biblijny"). Wydanie książki "The Time is at Hand" ("Nadszedł Czas") i drugiego tomu z serii "Millennial Dawn" ("Brzask Tysiąclecia"). W 1891 r. wydaje trzeci tom z serii "Millennial Dawn", pod tytułem "Thy Kingdom Come" ("Przyjdź Królestwo Twoje"). 1897 r. wydanie czwartego tomu pt. "The Day of Vengeance" ("Dzień Pomsty"), którego nazwa została później zmieniona na "The Battle of Armageddon" ("Bitwa Armagieddonu"). W 1899 r. wydaje piąty tom "The At-one-ment Between God and Man" ("Pojednanie między człowiekiem i Bogiem"). W 1900 r. zakłada pierwszy oddział zagraniczny z siedzibą w Londynie. w 1904 wydaje szósty tom "The New Creation" ("Nowe Stworzenie"). W gazetach zaczynają się ukazywać drukowane kazania Russella. 1906 r. orzeczenie legalnej separacji między Russellem i jego żoną. 1908 - Russell i jego współpracownicy przenoszą "Watch Tower Bible & Tract Society" z Pittsburgha do Brooklynu, gdzie znajduje się do dzisiaj. W 1912 r. ludzie Russella rozpoczynają się prace nad "The Photo-Drama of Creation" ("Fotodrama Stworzenia"), pierwszym w świecie ruchomym i udźwiękowionym obrazem filmowym. 1913 r. cotygodniowe sporne kazania Pastora Russella ukazują się w 2000 gazet na całym świecie, których łączną liczbę czytelników ocenia się na 15 milionów. Jest rok 1914 i wybucha I Wojna Światowa. Ludzie na całym świecie w zwiększonym stopniu interesują się Biblią oraz książkami z serii "Millennial Dawn", w których Russell przepowiadał światową katastrofę mającą nastąpić w 1914 roku. Rozpoczynają się projekcje ruchomego obrazu, pokazywanego w całych Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii i Nowej Zelandii. 31 października 1916 - Charles Taze Russell umiera, a tym samym dobiega końca żywot zagubionego i biednego człowieka, który poprzez błędne szukanie prawdy wprowadził wiele zamętu w rozumieniu wiary. Przytoczmy fragment Mt 6:20 "poznacie ich po ich owocach" Spójrzmy jakie są owoce które Russell zapoczątkował przez swoją działalność: 

1) Ok.70 wyznań na świecie, które powołują się na Russella jako swego założyciela (w Polsce 5); 

2) Ok.40 tys. ŚJ rocznie wykluczonych z organizacji (w ciągu 10 lat daje to 400 tys.), z których wielu popada w ateizm; 

3) Liczne na świecie organizacje byłych Świadków Jehowy; 

4) Setki rozbitych rodzin z powodu nie przyjęcia nauk ŚJ przez jednego z małżonków; 

5) Brak działalności charytatywnej wobec innych ludzi. 

6) Tysiące osób oderwanych od edukacji szkolnej, szczególnie od studiów (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 19 s.11); 

7) Miliony osób zwiedzionych fałszywymi zapowiedziami końca świata i zmieniającymi się naukami. 

                                                                                        Fish

Zobacz: Prezesi Towarzystwa Strażnica

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002