Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. " 
-- Łk 24,39

 
Prymat Świętego Piotra 
         

Stanowisko Strażnicy: Piotr nie był pierwszym wśród Apostołów i nie należy mu się prymat głowy Kościoła. Uważają że klucze Królestwa Niebieskiego które Jezus powierzył Piotrowi ( Mt 16:19), są tylko kluczami poznania, a nie władzy nad wspólnotą wiernych (Łk 11:52). Chrystus nie dał Piotrowi zwierzchnictwa nad Kościołem. Tym samym nie uznają władzy Św. Piotra oraz jego następców tzn. Papieży. Gdyby nawet uznali pierwszeństwo Św. Piotra, argumentują to i tak Pismo Św. nie mówi o tym że ktoś po nim miał odziedziczyć prymat. ŚJ zaprzeczają wszystkiemu co katolickie i chrześcijańskie. Zanegowali pobyt św. Piotra w Rzymie. Uważają oni, że jeżeli podważy się ten fakt, to można wskazać na swój Brooklyn, jako miejsce z którego płyną "boskie" nauki. 

 

Pismo Św. nazywa Piotra pierwszym wśród Apostołów (Mt 10:2).Chrystus zwracając się do Piotra i mówiąc o Kościele nazywa Go Jego opoką "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą." (Mt 16:18). Błędnie interpretują ten werset. Twierdzą, że Skałą w drugiej części zdania jest Chrystus wskazujący na siebie. A skoro Skałą jest Chrystus, tłumaczą to nie może nią być Piotr. Wyjaśnijmy że Św. Piotr jest Skałą z ustanowienia Jezusa, a Chrystus Skałą sam z siebie. Czasami przyznają że imię Piotr znaczy "skała", "głaz", choć my błędnie rozumiemy treść tego wersetu. Zwróćmy uwagę na grę słów - Petros (Piotr) i Petra (Skała), które odniesione są do Piotra. Właściwym imieniem jego było miano Szymon, a nowe jego imię (J 1:42) miało określać kim i czym miał być on dla Kościoła. Nadanie Szymonowi nowego imienia staje się znakiem szczególnego powołania, zaznaczając, że imię "Piotr" nie istniało do momentu gdy Chrystus je nadał Szymonowi. Podważając urząd Papieża, zadajmy im pytanie który werset z Pisma Św. gwarantuje prezesowi Strażnicy kierownictwo nad ich całym ruchem?". Chcąc umniejszyć osobę Św. Piotra twierdzą że (gr. Petros) to tylko kamyk, kamień, a nie skała. Wszyscy wierni są "kamieniami" (gr. lithos - kamień), więc Piotr na równi z nimi? Jemu to pierwszemu Chrystus dał klucze do Królestwa Niebieskiego, i władzę związywania i rozwiązywania (Mt 16:19). "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Tertulian (ur.155) o kluczach Piotrowych uczył: "Bo nawet jeśli uważasz, że niebo jest zamknięte, to pamiętaj, klucze do niego Pan powierzył Piotrowi a przez niego Kościołowi". Jeśli chodzi o kwestie dziedziczenia prymatu papieża, to bezpodstawny jest fakt negowania ciągłości tego urzędu. Chrystus polecił budowanie Kościoła i zadanie to musiało wykraczać poza życie Św. Piotra. Jezus przekazał zwierzchnictwo nad Kościołem Św. Piotrowi. Święty Piotr zaś mocą otrzymanej władzy przekazał zwierzchnictwo swym następcom, czyli Papieżom. Dodajmy jeszcze że Pismo Św. potwierdza fakt obecności św. Piotra w stolicy cesarstwa a przeczą temu ŚJ, którzy pojawili się 19 wieków później. Negację obecności Piotra w Rzymie wprowadzili w 1937r. Jedynym bezpośrednim biblijnym potwierdzeniem obecności św. Piotra w Rzymie są jego własne słowa z 1P 5:13, które zawierają pozdrowienia od całej wspólnoty rzymskiej skupionej wokół jego osoby: "Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek - mój syn" ( Dz 12:17). Z innych miejsc Biblii wiemy, że wspomniany Św. Marek przebywał pewien czas w Rzymie wraz ze św. Pawłem (Kol 4:10, 2Tm 4:11, Flm 23n.). Tam też zetknął się z Św. Piotrem, pod którego okiem napisał Ewangelię (1P 5:13). Dzisiaj wiemy też że doczesne szczątki pierwszego zastępcy Chrystusa na ziemi znajdują się w podziemnym grobowcu znajdującym się pod Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie. Papież oficjalnie potwierdził iż szczątki znajdujące się pod ołtarzem głównym bazyliki są autentycznymi szczątkami Świętego Piotra. Urząd zwierzchnictwa nad kościołem pochodzi z ustanowienia Chrystusa, a kwestionowanie jego jest sprzeniewierzaniem się woli Boga. Celem Strażnicy jest dyskredytowanie i kwestionowanie władzy Papieża, przeczenie obecności pierwszego Apostoła Św. Piotra w Rzymie, tylko w takim celu aby zapewnić dla własnego organu (CK) miano pośrednika między Bogiem a ludźmi, i tym samym zabrać przywilej zwierzchnictwa dla Brooklynu.

                                                                                        Fish

P.S. Dla zainteresowanych załączyłem pełną listę biskupów Rzymu (Papieży) spisaną w trybie chronologicznym. Począwszy od pieszego papieża do obecnych czasów.

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002