Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne" A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także
wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga." 
-- 1 Kor 15,14

 
Zmartwychwstanie Chrystusa
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą, że Jezus zmartwychwstał jako duch, bez ciała, które wedle ich nauki Bóg Jehowa zdematerializował. Ta dematerializacja to  inaczej rozpad ciała fizycznego na pojedyncze atomy. Uważają że dowodem na to, że Jezus zmartwychwstał wyłącznie jako duch jest to, że przechodził przez ściany wieczernika, oraz nie był rozpoznawany przez apostołów, przybierając podczas "materializacji" różne ciała. Raz mówią że Chrystus zmartwychwstał w tzw. "ciele duchowym" i w nim jest w niebie. Innym razem nauczają że Jezus oddał swe ciało na okup i nie mógł w nim zmartwychwstać. Zaprzeczają zmartwychwstaniu Ciała Pana i pójścia w nim do nieba, cytując, "ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego" 1Kor 15:50. Świadkowie obchodzą w roku tylko jedno święto, tzw. pamiątkę śmierci Jezusa. Jest to zwykła parodia Wieczerzy Pańskiej, gdzie wszyscy uczestnicy podają sobie między sobą chleb i wino. Nikt jednak tych tzw. "emblematów" nie spożywa, gdyż świadkowie mówią że są "nie godni" aby je przyjmować.

 

Ta teoria o dematerializacji wręcz ośmiesza całą Organizacje. Wszystkie fakty biblijne przeczą temu co mówią świadkowie! Próżna byłaby nasza wiara gdyby Chrystus nie zmartwychwstał prawdziwie. W ten sposób sami się kompromitują podważając fakt cielesnego zmartwychwstania Chrystusa.  Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym wersetu który by wspominał o dematerializacji, która jak uczą ŚJ stanowiła by rozpad ciała materialnego na pojedyncze atomy. Gdyby coś takiego jak brak cielesności miało miejsce, ewangeliści zapewne napisali by o tym, gdyż byłby to ważny fakt. Tymczasem Biblia świadczy wbrew nauce SJ. Jezus potwierdził swą cielesność po zmartwychwstaniu w słowach: "Popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała, ani kości, jak widzicie, że Ja mam" (Łk 24:39). Po zmartwychwstaniu Pismo udowadnia cielesność Chrystusa. Św. Jan 20,27mówi:" Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym" Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!" To dowodzi iż Jezus posiadał ciało materialne, gdyż gdyby go nie posiadał Tomasz nie byłby wstanie przekonać się o tym. Zakwestionowanie cielesności Jezusa faktem że przechodził On przez ściany wieczernika gdzie byli apostołowie, nie jest argumentem. Nie można spraw Bożych mierzyć ludzką miarą. Jeszcze przed zmartwychwstaniem Jezus czynił swoją Bożą mocą znaki i cuda np przemieszczał się chodząc po powierzchni jeziora. Jezus nie mówił, że zmartwychwstanie jako duch, lecz jako osoba mająca ciało (J 2:21n., Mk 8:31, 10:33n., Mt 17:22n.). Przytoczę jeszcze jeden przykład kiedy Jezus ukazał się po swym zmartwychwstaniu: "A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon." (Mt 28,9) Skoro te niewiasty objęły postać Chrystusa świadczy to jednoznacznie iż musiał On posiadać fizyczne ciało. Negując to świadkowie próbują podważyć prawdziwe zmartwychwstanie Pana, które kluczowym kanonem dla świata chrześcijańskiego. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał prawdziwie, niema też zbawienia dla każdego człowieka. A człowiek jako fizyczna istota, od strony ducha nie różnił by się niczym np. od zwierząt. Słowo "zmartwychwstać" oznacza "powstać z martwych" 9J 20:9). Ciało Jezusa umarło i złożono je w grobie (Mt 27:59n.). Ono też powstało z martwych (Mk 16:6, Łk 24:6). Gdyby Chrystus zmartwychwstał tylko jako duch dziwne było by odsuwanie kamienia grobowego, który przecież nie przeszkadza duchowi (Mk 16:4). Dowodem przytaczanym przez świadków na to, że Jezus zmartwychwstał jako duch jest też to, że nie był rozpoznawany, przybierając jakoby różne ciała. Uczniowie nie poznawali Pana nie dlatego, że przybierał On jako duch różne ciała, lecz dlatego, że "oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali" Łk 24:16. Nie dowierzali też oni w możliwość zmartwychwstania Chrystusa (J 20:9, Łk 24:11), więc nie spodziewali się Go spotkać (Łk 24:38). Nie wierząc że On zmartwychwstał spodziewali się prędzej spotkać Go jako ducha. Interpretacja że Jezus oddał swe ciało na okup i nie mógł w nim zmartwychwstać jest błędna. Mt 20:28 mówi, że nie ciało było okupem lecz Jezus przyszedł aby "dać swoje życie na okup za wielu". 1Tm 2:6 uzupełnia to mówiąc, że Chrystus "wydał siebie samego na okup" I gdyby rozumieć zgodnie z nauką ŚJ to okazałoby się, że Jezus nie mógł zmartwychwstać bo był On poświęcony na okup. Można by odnieść  wrażenie że Niewolnik wierny i rozumny jakim jest Ciało Kierownicze publikuje nauki wedle własnych upodobań i potrzeb. W każdym razie traktując treści Pisma Św. w sposób instrumentalny, nie oddają należnego poszanowania dla  Słowa Bożego. Świadczyć to może to jedynie o tym że organizacji przyświeca działalność szatana, a nie Duch Święty jak uważają świadkowie. 

                                                                                        Fish

 

 

Historia wybranych cudów eucharystycznych


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002