Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście." 
-- J 14,06

 
Od autora witryny 
         

Witam wszystkich na łamach naszego serwisu. Jest on skierowany do szerokiego kręgu odbiorców, i ma charakter zarówno informacyjny jak i ostrzegawczy. Nie przypadkowo strona posiada taką szatę kolorystyczną, aby ostrzegać przed zagrożeniami. Kiedy postanowiłem stworzyć ten serwis chciałem go skierować głownie do katolików, aby przestrzec ich przed ślepą uliczką w której mogli by się znaleźć za sprawą Strażnicy. Będąc katolikiem zawsze powtarzam że brak powszechnej wiedzy na temat nauk tego wyznania, jest dla ŚJ doskonałym środowiskiem do prowadzenia swojej destrukcyjnej działalności. Jeszcze gorzej kiedy człowiek rzadko zagląda do Pisma Świętego, i przez to jest łatwym celem do manipulacji. Czasami zaczyna sympatyzować z tym ruchem religijnym, nie wiedząc w co tak na prawdę się pakuje. A przecież obrona wiary jest obowiązkiem każdego katolika. Chrześcijańska postawa wymaga nie tylko przeciwstawienia się zakłamaniu, ale i zobowiązuje do dania świadectwa które umożliwi błądzącemu odnaleźć prawdę. Przynależność do organizacji przeczących nauce Chrystusa, jest równoznaczne z wypieraniem się Jego wiary. Przychylne stanowisko wobec kłamliwych nauk Towarzystwa nie jest objawem tolerancji, tylko obojętności i braku poczucia obowiązku obrony wiary danej od Boga. Kiedy widzimy chrzest nowo przyjmowanych do organizacji, możemy zobaczyć ich przekrój społeczny. Nie rzadko są to osoby które szukały zewsząd pomocy, kiedy znalazły się w kryzysie który dotyczył różnych spraw osobistych. Organizacja umie wykorzystać tą słabość ludzką, stosują nieustanne zabiegi mające na celu pozyskanie zaufania dla Organizacji, oraz sprawiania aby nowicjusz znalazł oparcie w członkach zboru. Ta pozorna dobroć jest swego rodzaju długiem wdzięczności który trzeba potem ciągle spłacać dla Strażnicy. Zarzuca mi się że nadużywam słowa sekta, i że ŚJ nią nie są. Zobaczmy co pisze na ten temat Słownik języka polskiego. "Sekta, – grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów i przyjęła własne zasady organizacyjne, odłam wyznaniowy jakiejś religii. Jej członków łączy zazwyczaj silne poczucie wspólnoty, świadomość misyjnego powołania, rygoryzm religijny i etyczny. 2. grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości, zespół norm zachowania się, silnie akcentująca rolę przywódcy" słowo to wywodzi się od łacińskiego czasownika sectare, secare - odcinać, odrąbywać, odseparować. Przeglądając życiorys Russella prekursora Świadków Jehowy, był on człowiekiem który zmieniał swoje orientacje religijne. Założył w końcu własny ruch religijny będący odłamem chrześcijaństwa i jednocześnie korporacją finansową. (spółką prawa handlowego) On z racji przejęcia zdecydowanej większości udziałów w tejże korporacji był jednocześnie prezesem zarządu spółki akcyjnej i "pastorem" "około 500 zborów [Badaczy Pisma Świętego] w USA i Wielkiej Brytanii. Zapoczątkował on wtedy budowanie własnego nurtu religijnego, oddalając się jednocześnie od Kościoła rzymskiego. Tak na prawdę prawdziwa krucjata przeciwko chrześcijaństwu zaczęła się za czasów drugiego prezesa J.F.Rutheforda. Właśnie wtedy nastąpiło drastyczne odchodzenie od nauk katolickich, z wyraźnym zamiarem do zacierania wszelkich podobieństw między nimi. Walka z symboliką chrześcijaństwa, była odwetem za nieprzychylne stanowisko duchowieństwa w sprawach dotyczących ich doktryn. Za czasów Russella noszono złote krzyże w klapach marynarek, a na budynku Brooklyn Abernacle siedziby Badaczy PŚ widniał wtedy jeszcze krzyż, którego później ŚJ się wyparli. Czy ŚJ izolują się od reszty społeczeństwa? Uważają przecież że świat poza Organizacją należy do szatana, i należy nie mieszać się w sprawy społeczne. Tylko Strażnicy należy ufać i nikomu więcej, a jeśli coś jej przeczy należy rozumieć że jest natchnione przez szatana. Jak stwierdził pewien nawrócony człowiek (ex świadek) Strażnica to synagoga szatana. Pismo św. mówi wyraźnie, że szatan zamienia się w anioła światłości [por. 2 Kor 11, 14]. Aby podkreślić oczywistą prawdę wypływającą z Pisma Św. postanowiłem zamieścić baner przedstawiający Chrystusa jako Światłość świata i Pana nieba i ziemi. "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności" (J 8,12) Jako zmartwychwstały Pan ogłosił uroczyście: 'Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi' (Mt 28, 17). A zatem, to nie szatan jak uczy Strażnica, lecz Chrystus jest Władcą także na i ziemi. Widocznie nauka o szatanie potrzebna jest im do straszenia wszystkich na około. Ogrom świadków głęboko wierzy, że szatan i demony tylko czyhają na nich, aby oderwać ich od organizacji. Własne dzieci izolują od reszty rówieśników, a one same tworzą zamknięte grupy w których spędzają ze sobą wolny czas. Kiedy się modlą to tylko we własnej grupie świadków, z innowiercami nie wolno im się modlić. Czytają tylko to co Strażnica uważa dla nich za słuszne, a jednocześnie separują się od nieprzychylnej im literatury. Oni rozdają innym swoje publikacje, lecz w zamian nie chcą wziąć nic a jak wezmą to nie przeczytają, bo mogliby przez to jak sami twierdzą "utracić wiarę" ŚJ jako grupa społeczna posiada własna hierarchie ważności, która silnie oddziaływanie poprzez tzw. starszych, nadzorców co sprawia że procesy decyzyjne jednostki są uzależnione od Organizacji. Mają własne normy zachowania się, i cały szereg zakazów i nakazów wyznaczonych przez Strażnice. Jednym z bardziej znanych skrajności jest zakaz przyjmowania krwi. Zarówno doustnie jak i dożylnie. Czasami rodzice zabraniając transfuzji krwi dla chorego dziecka, składają je w ofierze Bogu. Podobnie robili np. średniowieczni poganie w Ameryce Poł. zwykle na szczytach gór. Nie należy zapomnieć o Ciele Kierowniczym które to stanowi głowę przywódczą. Właśnie ten organ składający się z kilkunastu ludzi oraz "prezydenta" ma nieograniczony monopol władzy. Krytykowanie jego nauk utożsamiane jest z krytykowaniem Boga, bo to właśnie CK podobno stanowi swego rodzaju "kanał" pomiędzy Bogiem a ludźmi. Sprzeniewierzenie się naukom organizacji jest równoznaczne ze śmiercią w Armagedonie. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko Strażnica jest jedynym ratunkiem dającym ocalenie. Odejście z Organizacji wiąże się z brakiem możliwości życia wiecznego w raju, ale i z szykanami i potępianiem ze strony byłych braci, jeszcze w tym obecnym świecie. Nie sposób nie wspomnieć o wszechobecnym strachu na którym bazują i który jest elementem kluczowym w kształtowaniu osobowości szeregowych wyznawców. Starsi manipulują strachem jako przerażająco skuteczną bronią, która utrzymuje w posłuchu i dusi w zarodku wszelkie zarzewie buntu, oraz wszelkie formy manifestowania własnych wątpliwości. Strach jest podstawową dzwignią uruchamianą przez świadków, aby wywołać zależność psychiczną adepta. Przerazić go na tyle, żeby uczepił się sekty jak ostatniej deski ratunku, żeby w ten sposób trzymać go na smyczy. Metoda to gra na psychice adepta, lęk przed Bogiem, lęk przed diabłem, Armagedonem, lęk przed całym światem i każdym nadchodzącym dniem. Świadek nie może dostrzec prawdziwego obrazu Boga będącego miłością, lecz boi się Go i czci raczej ze strachu. Mają radykalne poglądy i praktyki które kolidują z ogólnie przyjętymi normami postępowania. Ze względu na skrajne poglądy przeszło 70 krajów wydało przepisy ograniczające ich działalność. W Polsce ŚJ zostali zdelegalizowani w 1950r Sami zatem oceńcie czy ŚJ są sektą. Chce jeszcze dodać że prezentowane krytyczne stanowisko w wielu kwestiach, nie ma na celu działania przeciwko komuś, ale ma za zadanie przestrzec wszystkich przed zagrożeniem, oraz naświetlić sedno sprawy. Zaś dla członków tego wyznania niech to będzie dla nich sposobność do zastanowienia się, i unaocznienia jaki tragiczny błąd popełnili. Ostatnimi czasy miąłem trochę wolnego czasu, i postanowiłem nieco zmienić wygląd witryny. Z początkiem roku 2004 strona ma ciekawszy panel i mam nadzieje że wzbogacone artykuły są teraz bardziej interesujące. Wszystkie teksty zostały poprawione, częściowo zmienione i pojawiły się nowe artykuły. To prawda że dawniej zwierały wiele błędów stylistycznych, a strona nie była odpracowana do końca. To zapewne mogło przeszkadzać nie jednemu czytelnikowi.  Brak czasu, ciągle jestem czymś zajęty. Ale to nie oznacza że zapomniałem o stronie, i zawsze przeglądam otrzymywaną korespondencje. Zarzucano mi że jestem zacofany i język którym się posługuje pochodzi z lat 50- tych. Przy ciągle zmieniających się naukach Strażnicy nie łatwo jest nadążyć samym ŚJ a co do dopiero mnie. Sugerowano też że za głębokiej komuny bym się nie zmarnował, zapewne jako propagandzista w sprawach dotyczących wiary. Pewnego czytelnika irytowało określenie Jehowita, raczej kojarzyło mu się to z kosmitami niż ze Świadkami Jehowy. Ale tak się odmienia to słowo, od Jehowy. Mam nadzieje że dzisiaj wszystko jest na właściwym miejscu i czasie. Krytyczne opinie i wypowiedzi traktuje jako prawo każdego do własnego zdania. Nigdy nie cenzuruje niczyich wypowiedzi na forum. Krytyki nigdy się nie bałem, i zawsze staram się dowiedzieć o co komu chodzi. Rzeczowa dyskusja nie rzadko prowadzi do odnalezienia światełka w tunelu, i zrozumienia własnych błędów. Zapraszam wszystkich do miłej lektury, oraz do dyskusji na temat własnych przekonań religijnych.

                                                                                                    Fish

Materiały wew.        Kod banera

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002