Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie." 
-- Mk 13,32

 
Historia Armagedonu Świadków Jehowy
         

Stanowisko Strażnicy: Tematem eksponowanym przez ŚJ jest "koniec świata", zwany przez nich "końcem tego systemu rzeczy". Właśnie po nim ma nastać Królestwo Boże, czyli ma zostać ustanowiony wieczny raj na ziemi, na wzór tego biblijnego w którym żyli pierwsi ludzie Adam i Ewa. Według wykładni świadków żyjemy w dniach ostatnich i obecny czas już niedługo przerwie wojna Boga przeciwko złym ludziom. Armagedon będzie niszczył wszystko i wszystkich za wyjątkiem ŚJ. Oni znajda się w gronie zbawionych, godnych wiecznego szczęścia w ziemskim raju. Wtedy oni (świadkowie Jehowy) będą jedynymi nieśmiertelnymi panami planety Ziemia. "Po Armagedonie ci, którzy go przeżyją będą oglądać zwłoki zabitych przez Jehowę. Tych będzie ponad dwa miliardy!" Strażnica wyznacza siedmio letni okres czasu w którym to wszyscy będą musieli sprzątnąć miliony trupów i gruz pozostały po bitwie. Świadkowie nawet wtedy nie będą mogli zaprzestać głoszenia. Będą musieli nauczać wszystkich tych którzy sukcesywnie będą zmartwych- wstawać, a nigdy nie słyszeli o ŚJ. Będzie ich sporo bo ok. 55 tys. dziennie. Jednak nawet ci którzy już zmartwychwstaną podczas Końca Świata, nie mają zagwarantowanego wiecznego życia w raju. Nadchodzące 1000-lecie po Armagedonie to okres próby, w którym kto złamie prawo Jehowy umrze niestety bezpowrotnie. Jezus Chrystus "Niebiański Marszałek" będzie dowodził podczas wielkiej bitwy Armagedonu, i zwycięży szatana. Jehowa ukaże śmiercią wszystkich ludzi którzy za życia nie byli przychylni Organizacji. Swój krytyczny stosunek do katolików tłumaczą tym iż jesteśmy obłudni i na dodatek skażeni wpływem szatana który jest władcą tego świata. Uważają że biblijny Babilon z Apokalipsy to m/i właśnie Kościół katolicki z którego  należy uciekać, bo gniew Boży zmiecie go z ziemi niby kamień młyński wrzucony w morze (Ap 18,21). Katastroficzna nauka końca czasów wraz z ciągłym podkreślaniem zbawczego znaczenia imienia Jehowy jest dla tej grupy najbardziej charakterystyczna. Zbawienie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla ludzi będącymi członkami Organizacji. Nadchodzący kataklizm jest dla nich raczej powodem do radości, bo zapoczątkuje on szczęście na ziemni i ma nie być już wtedy wszelakiego zła. Naturalnie że tylko oni jednie zostaną uratowani, reszta zaś jako diabły, czyli "nierządnica Babilonu", zostanie zniszczona! Specyficznym jest też to, że żadne wyznanie na świecie nie miało tylu wyznaczonych terminów zagłady, co ŚJ. Oficjalnie przepowiadali już przeszło sześć razy terminy końca świata: w 1844, 1854, 1874, 1914, 1925, 1975, 1995. Twierdzą że Bóg zajmuje się obliczeniami: "Biblia dowodzi, że Jehowa jest 'największym znawcą chronologii'. W rozdziale tym przedstawiłem część ogłaszanych zapowiedzi końca świata, które były oficjalnie zamieszczone w ich publikacjach. Zamieściłem też kilka zdjęć, górne zdjęcie pochodzi z jehowickiego pisma propagandowego - Strażnicy (listopad 1979) Przedstawia scenę Armagedonu widzianą okiem nauczycieli z Brooklynu. Poniżej Chrystus Król na koniu podczas Armag... i wizja wielkiego żniwa, gdzie Jehowa wraz z Chrystusem z sierpem w dłoni dokonują sądu ostatecznego. Jedni pójdą do raju, drudzy zostaną unicestwieni. Dalej apokaliptyczni aniołowie z z naczyniami (czarami), i przeraźliwy widok końca świata:)

 

Zapowiedzi Armagedonu przez Świadków Jehowy było tak wiele, że można to wyznanie określić utartym stwierdzeniem - co trzy lata koniec świata. Pionierem w zapowiedzi ponownego powrotu Chrystusa był William Miller (1782-1849) Pastor ten dzięki swym wyliczeniom przewidującym powrót Pana, zaczął z początkiem lat 1830 gromadzić wokół siebie licznych sympatyków. Po 13 latach liczba ich sięgała 100 tys. Stosując liczbowe spekulacje wyznaczył on termin powrotu Chrystusa na wiosnę 1844r. Po przeżytym zawodzie obliczenia "uściślił" i przeniósł zapowiedź na 22 X 1844r. Zapomniał on chyba o słowach Jezusa, że dnia i godziny nikt nie zna prócz Ojca (Mk 13:32). Zebranych na pagórkach w dniu 22 X wyznawców pastora znów spotkało rozczarowanie. Ruch millerowski rozpadł się na kilka sekt, wpędzając też wielu w ateizm. Powracając do dzisiejszych czasów Świadkowie Jehowy sami nie są pewni tego co mówią gdyż jak twierdzą że, Chrystus nie obiecał nikomu nieomylności. Przez to usprawiedliwiają częste zmiany swych nauk. Jest to oczywiście błąd, Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania gdy powiedział: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał" Łk 10:16. Następcom Sw. Piotra jest osoba papieża, który jest zastępcom Chrystusa na ziemi. Tym samym ŚJ nie mogą kwestionować jego nieomylności, znaczyło by to że Jezus był omylny, a to oznaczało by pomyłkę Boga, który Go posłał. Problem istnieje jednak w tym że SJ nie uznają prymatu Św. Piotra, dla swych celów nawet zanegowali pobyt Św. Piotra w Rzymie. Nie dziwmy się naiwności zwłaszcza nowych ŚJ, którym wydaje się, że oni pierwszy raz zapowiadają Armagedon. Neofici nie mają dostępu do starej literatury ŚJ, kompromitującej ich, więc ich przekonanie wydaje im się słuszne. Każda zaś wątpliwość i wypytywanie o błędy, kończy się usunięciem adepta, a w najlepszym wypadku podejrzeniem o nieufność wobec organizacji. ŚJ zakazuje się czytać publikacje krytykujące ich nauki. Głośne wyznaczenie Armagedonu przez Świadków Jehowy na rok 1975 było związane z przekonaniem, że rok ten zakończy 6000 lat istnienia człowieka na ziemi. Po tym roku miało nadejść Królestwo Boże. A więc pozostało siedem lat do osiągnięcia okrągłych 6000 lat Siedem lat od tej jesieni doprowadzi nas do jesieni roku 1975, kiedy to upłynie pełnych 6000 lat w Bożym siódmym dniu, w dniu Jego odpoczynku. Po sześciu tysiącach lat znoju, cierpień, trosk, chorób i śmierci pod władzą szatana ludzkość naprawdę bardzo potrzebuje ulgi wytchnienia. Siódmy dzień żydowskiego tygodnia, sabat, trafnie miał zobrazować ostatnie tysiąc lat, kiedy pod panowaniem Królestwa Bożego na czele z Jezusem Chrystusem ludzkość będzie wydźwignięta z 6000 lat grzechu i śmierci. Stąd też chrześcijan, którzy na podstawie Boskiego rozkładu czasu uświadamia sobie bliskość końca 6000 lat historii ludzkiej, ogarnia go uczucie oczekiwania (...)  Najbliższa przyszłość na pewno będzie wypełniona zdarzeniami o znaczeniu przełomowym (...) W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych (...) Jakże trudne, lecz zarazem wspaniałe dni są bezpośrednio przed nami!" ("Strażnica" 1968) Ponieważ przepowiednia Końca Świata na 1975r nie spełniła się, jedna czwarta członków opuszcza ruch, oszukani i zawiedzieni nie nie rzadko popadli w ateizm.  Świadkowie Jehowy przewidywali zakończenie działalności misjonarskiej do końca XX wieku. Pozwolili sobie sformułować następującą alternatywę: albo przed nastaniem XXI wieku nastąpi koniec świata, albo Świadkowie Jehowy przestaną prowadzić działalność misjonarską, gdyż chrześcijanie na pewno nie zamierzają zakończyć tej działalności w XX wieku. Jak się okazało to kolejna przepowiednia Świadków Jehowy została dodane do bogatej kolekcji fałszywych proroctw. Dodam jeszcze że nerwowe wyczekiwanie na rychłe nastanie końca świata udzieliło się również np. wyznawcom Kościoła Dnia Siódmego. Jest to wyznanie działająca legalnie w naszym kraju. Różnią się od ŚJ tym że nie uznają m / i ze nie posiadają tak rozbudowanej maszyny propagandowej jak Strażnica, i nie są tak nachalni w nawracaniu. Pomimo wielu podobieństw do SJ uznają oni jednak istnienie Trójcy Świętej. Na koniec muszę dodać, że określenie Armagedon występuj Biblii tylko raz, konkretnie w Apokalipsie Św. Jana " I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon"(Ap16,16). Dokładnie jest to miejsce bitwy, która rozegra się w przyszłości nieopodal Jerozolimy, w której udział wezmą wojska antychrysta i zjednoczony świat. Zatem nie jest to wydarzenie czym ŚJ ciągle straszą , ale nazwa miejsca!!! Armagedonu zatem nie powinniśmy się obawiać, lecz Sądu Ostatecznego, który zbiegnie się z powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Sąd Ostateczny budzi u każdego lęk, ale musimy pamiętać że zanim nadejdzie koniec świata, możemy wcześniej umrzeć i stanąć przed Obliczem Boga, gdzie zostaniemy osądzeni. Przerażenie jakie ŚJ łączą z Armagedonem potrzebne jest im do straszenia i tworzenia nauki, że po nim nastąpi raj na ziemi, a w nim żyć będą wiecznie wszyscy nie wykupieni z ziemi, czyli ci co nie dostali się do nieba :) Na koniec warto przypomnieć że zanim nastanie Koniec Świata muszą się wypełnić wszystkie proroctwa zapisane w Księdze Objawienia, a więc m/i przyjście na świat Antychrysta. 

P.S. Ostatnio dowiadywałem się u wysoko postawionych i świeżo wyuczonych przedstawicieli Brooklynu, o najbliższy termin zapowiadanej zagłady. Poradzili abym był czujny, i oznajmili ze wyczekiwanego terminu Końca Świata nikt nie może znać, i przytoczyli " dnia i godziny nikt nie zna prócz Ojca (Mk 13:32)" Zapytałem wtedy, opierając się na ich nauce, dnia i godziny może nie ale może chociaż przybliżony termin, tak przecież kiedyś sami mówili. Wtedy oni mi na to, skoro pozostajesz przyjacielu pod wpływem władzy szatana, i nie próbujesz się z jego władzy wydostać, Koniec Świata nie powinien cię interesować, bo to oznacza dla ciebie tylko śmierć. Trochę się wystraszyłem:) Musisz wiedzieć mówią, Naród Żydowski jest swego rodzaju wskazówką bożą w historii ludzkości, która należy się kierować. Obserwuj co się dzieje wokoło i nie daj się zaskoczyć, należy szukać odpowiedzi, kierując się rozumem i studiując Biblię. Studentem nie jestem zwłaszcza u ŚJ, ale pytam się więc na jakiej podstawie wyznaczane były liczne chybione zapowiedzi tego końca? Cóż, człowiek jest omylny, a ci którzy to sugerowali i wprowadzali zamęt zostali wykluczeni z organizacji, bo nie przemawiali w imieniu Boga. Tak więc wychodzi na to że najprawdopodobniej kolejnych oficjalnych zapowiedzi Armagedonu przez ŚJ już chyba nie będzie. Powodem tego były liczne kompromitacje z przeszłości, i wielu rozczarowanych członków organizacji, którzy zaczęli wątpić i odchodzić. Po wielu wielu latach wreszcie zrozumieli to co Kościół naucza przez wieki. Marna to pociecha, kiedy im Pismo Św. służy jedynie jako rekwizyt do podpierania nauk, na swój własny użytek. A przecież Russell, ich prekursor pisał w swych niebiańskich tomach ze w roku 2003 będzie raj na ziemi! Skoro zgnił korzeń nieprawdy, który stanowiły nauki Russella, co się stanie z łodygami które stanowią dziś ŚJ. Próżne są te nauki, i próżna jest działalność i naiwnośc oszukiwanych członków organizacji, głoszących maniakalne nauki. Nie można budować niczego na piasku, i prędzej czy później prawda ujrzy światło dzienne, a włożony trud pójdzie na marne. Przecież jeszcze na początku lat 90 mówiono że skoro zapowiadane proroctwa nie dojdą do skutku do końca XX wieku zakończymy swoja działalność, uznając swoją porażkę. Nic bardziej mylnego, Strażnica to gigantyczna siatka dystrybucyjna, podobna np. do Amway, Tytan, czy innych piramid dystrybucyjnych. Tutaj oczywiście rozprowadza się literaturę "religijną" , podobno bezpłatnie. Ale nic nie ma za darmo, głosiciel który ja rozdaje za darmo w taki czy inny sposób musi za nią pokryć koszty z własnej kieszeni, a tym samym zasilić skromne konta nauczycieli z Brooklynu. A więc biznes kwitnie tylko dzięki temu ze koniec nie nastąpił:) 

Znowu będzie Koniec Świata, rok 2034? Skoro życie płynie nieustannie a nauczyciele zza Atlantyku głoszą coraz to nowsze wytyczne w sprawie końca świata, zmuszony jestem dodać kolejne uaktualnienie (erratę) do tego działu. Znając dobrze przeszłość organizacji byłbym skłonny twierdzić iż już nigdy strażnica nie odważy się podąć konkretny termin końca Świata. Czyżbym się jednak mylił? A jednak, Strażnica z 15.12.2003 nie podaje wprost żadnych dat, ale wyraźnie je sugeruje. Otóż w tej to strażnicy na stronie 15 jest artykuł "Bądźmy coraz bardziej czujni" który mówi że od roku 1914 żyjemy w "końcowych dniach" które zakończa się po 120 latach (jak za czasów Noego). Poprzez sugerowanie analogi dzisiejszych czasów i czasów starożytnych w których żył biblijny Noe (ok 2500 p.n.e) próbuje się wyznaczyć kolejny rok nadejścia Armagedonu. Jak wiemy Noe został ostrzeżony przez Boga na 120 lat przed mającym nadejść świat potopem. Przez ten czas mógł się on przygotować do tej gigantycznej katastrofy, budując olbrzymi statek -Arkę. Świadkowie uważają ze rok 1914 rozpoczęły się końcowe dni tego systemu rzeczy. Licząc do tego roku należy dodać wspomniane 120 lat (analogia z potopem) i otrzymamy rok 2034 w którym to ma nastąpić Armagedon, czyli koniec świata. (1914+120=2034) Ot taka sobie prosta wyliczanka, dzięki której nie podaje się wprost oficjalnej daty, a zakładany wniosek ma wyciągnąć już sam czytający. Oto co m/i podaje Strażnica: "dokładne uświadomienie sobie, jakie podobieństwa zachodzą między tymi dwoma okresami, powinno wzmocnić nasze przekonanie, że zbliża się koniec teraźniejszego systemu. (...) Można wymienić co najmniej pięć. Pierwszym z nich jest jednoznaczne i wyraźne ostrzeżenie przed nadchodzącą zagładą (...) Owo postanowienie, powzięte w 2490 roku p.n.e., zwiastowało koniec tamtego bezbożnego świata. Pomyśl, co to oznaczało dla ówczesnych ludzi! Jeszcze tylko 120 lat i Jehowa sprowadzi "potop wód na ziemię, żeby wytracić spod niebios wszelkie ciało, w którym działa siła życiowa (...)A co z nami? Odkąd w roku 1914 rozpoczęły się końcowe dni tego systemu rzeczy, minęło już jakieś 90 lat. Z całą pewnością żyjemy w "czasie końca". Jak powinniśmy zareagować na otrzymywane przestrogi?" (Strażnica nr 24/2003) Należy pamiętać że to nieustanne nękanie świadków poprzez ciągłe przypominanie im ze Armagedon się zbliża, ma za zadanie zwiększyć ich zaangażowanie podczas głoszenia. Wszak na raj w tym nowym świecie trzeba sobie wpierw zasłużyć, niestety w tym obecnym czyli starym.

                                                                                        Fish

Poniżej prezentujemy listę kilkunastu bardziej głośnych "końców":

1874. - W tym roku, według obliczeń adwentystów, miał przyjść powtórnie na ziemię Chrystus. W dwa lata po tej dacie adwentysta Nelson H. Barbour zdołał przekonać C.T. Russella o rzeczywistym, lecz niewidzialnym przyjściu Pana i Jego duchowej obecności na ziemi. Tę datę będzie jeszcze uznawał przez pewien czas drugi prezydent Świadków Jehowy, „Sędzia" J.F. Rutherford. „Sędzia" zmodyfikuje później chronologię Russella i zastąpi rok 1874 rokiem 1914 (przesunie całe jego obliczenia o 40 lat).
1878. - Russell i jego zwolennicy (Badacze Pisma Świętego) oczekiwali własnego „końca". 9 kwietnia tego roku mieli oni dostąpić „przemiany w istoty duchowe" i być przeniesieni do nieba („porwani na obłoki").
1881. - Począwszy od grudnia ubiegłego roku Russell zapowiada na łamach „Strażnicy" kolejne wniebowzięcie swoich zwolenników, które ma nastąpić w październiku tego roku.1914. - Z tym rokiem Russell i jego Badacze wiązali największe nadzieje. Chronologia biblijna, opracowana przez Russella, kończyła się na tej dacie i otwierała drogę tysiącletniemu Królestwu Bożemu. Do tego więc roku miały być zniszczone wszystkie religie i systemy polityczne świata. Na ziemi mieli pojawić się zmartwychwstali patriarchowie ze Starego Testamentu: Abraham, Dawid i inni.
1915. - Po niepowodzeniu roku 1914, Russell przenosi obietnice na ten rok i tłumaczy zwłokę Jehowy Jego miłosierdziem nad światem!
1918. - Jest to ostatnia data, którą zdążył jeszcze wyznaczyć Russell. Śmierć zaoszczędziła mu kolejnego rozczarowania (zm. w 1916). Dopiero po jego śmierci otworzyły się oczy wielu jego zwolennikom, którzy zorientowali się, że dali się uwieść fałszywemu prorokowi. Dla sekty nastały najtrudniejsze chwile i niektórzy z jej członków sądzili, że jej koniec jest bliski.
1925. - W książce Miliony z obecnie żyjących nie umrą! (1920) Rutherford, następca Russella i właściwy twórca Świadków Jehowy, zapowiada na ten rok koniec świata i zmartwychwstanie patriarchów ze Starego Testamentu. Pomimo, że patriarchowie nie zmartwychwstali w 1925 r., dalej podtrzymywał swoje proroctwo i nakazał wybudowanie dla nich pałacyku (wspomniany wcześniej Beth-Sarim, czyli „Dom Książąt") w San Diego. Po jego śmierci (zmarł w tymże pałacyku w 1942 r.) Świadkowie Jehowy szybko Dom Książąt sprzedali, aby pozbyć się tego tak niewygodnego dla nich „świadka" fałszywego proroctwa ich byłego prezydenta.
1972. - Trzeci prezydent sekty, N.H. Knorr, był znacznie ostrożniejszy w wyznaczaniu dat końca świata. Ale i on nie oparł się pokusie odegrania roli proroka. W książce Prawda was wyzwoli (1943) wskazał na rok 1972, w którym ma upłynąć 6 tys. lat istnienia człowieka na ziemi (Russell nauczał, że było to w 1874 r.). Po kilku latach zmienił stanowisko i datę końca ustalił na rok 1975.
1975. - Kampania propagandowa związana z tą datą końca świata rozpoczęła się już w 1966 r. Od tego roku „Strażnica" publikuje artykuły pod znamiennymi tytułami, np. „Dlaczego oczekujesz roku 1975?", „Mądre spożytkowanie czasu, jaki jeszcze pozostał". Nadzieje, jakie wiązano z tą datą, były wśród Świadków Jehowy tak ogromne, że po niespełnieniu się obietnicy blisko milion zawiedzionych członków sekty porzuciło jej szeregi!
1984 (1994). - F.W. Franz, następca Knorra na fotelu prezydenckim, podsunął Świadkom Jehowy myśl o możliwym końcu świata w roku 1984 albo w 1994. Oparł się na psalmie 90, który mówi o 70 lub 80 latach życia człowieka i połączył te lata z tak drogim wówczas dla Świadków Jehowy rokiem 1914 (nauczano, że Chrystus mówiąc o „pokoleniu, które nie przeminie, aż się to wszystko stanie" [Mł 24, 34], myślał o roku 1914). Proste sumowanie prowadzi nas do dwóch kolejnych dat końca świata! '
2000. - Miał to być rok „graniczny". Na przykład prezydent N.H. Knorr uczył: „Mówi ona [Biblia] jednak także i o tym, że pewna grupa ludzi [tj. Świadkowie Jehowy] miała obwieszczać sprawiedliwe rządy Boże, nadto mówi o wojnie, którą Bóg ma prowadzić przeciwko wszelkiemu złu, o raju, w który ma być przekształcona cała ziemia, oraz o tym, że w owym raju nie będzie śmierci. Wszystko to według Biblii, ma się urzeczywistnić w XX wieku" („Przebudźcie się!" 11/1960, s. 12)158. Na zakończenie przytoczmy słowa Chrystusa, który przestrzegał uczniów przed fałszywymi nauczycielami i prorokami, którzy będą w Jego imię (P 354: „[Świadkowie Jehowy są] obowiązani świadczyć o Jezusie") usiłowali wprowadzić ich w błąd: „Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem», oraz «Nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi!" (Łk 21, 8; por. Mt 24, 23-27).
2034?

Świadkowie Jehowy, pochodzenie, historia, wierzenia" - Elizeusz Bagiński OCD

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002