Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Czym jest przekład Biblii Nowego Świata
         

 

          Na samym wstępie wyjaśnię iż przekład Biblii Nowego Świata którym posługują się Świadkowie Jehowy jest samowolną profanacją jej oryginalnej treści. Najprościej mówiąc utworzenie tego przekładu pełnego błędów i przeinaczeń, miało na celu "dopasowanie" Pisma Świętego do swych własnych nauk, które wpierw wykreowało Towarzystwo Strażnica. W rezultacie dokonano skrajnego zafałszowania Słowa Bożego, które w wydaniu ŚJ jest zupełnym oderwaniem od głównych prawd chrześcijańskich. Tą niechlubną praktykę Towarzystwo zapoczątkowało w 1949r powołując własny Komitet który miał za zadanie dokonać przekładu Biblii na swój własny użytek. Nazwano ją Biblią Nowego Świata która miała by obwieszczać rychłe nastanie tegoż Nowego Świata, czyli raju na ziemi który miałby nastać po Armagedonie. Za sprawą tego komitetu tłumaczącego, którego składu personalnego do dzisiejszego dnia oficjalnie nie ujawniono, na początku lat 60-tych z rekomendacji Strażnicy wydano własną interpretację przekładu Biblii. Jak sami mówili o swym dziele, twierdząc iż jest to "dokładne po większej części dosłowne tłumaczenie z języków oryginalnych". Przede wszystkim na początek usunięto z jej zawartości 7 ksiąg ze Starego Testamentu (1 i 2 Mch, Jdt, Tb, Mdr, Syr, Ba) uważając że jeśli nie są po myśli Organizacji to tym samym nie powstały pod natchnieniem Boga. Stary Testament nazwano mianem "Pism Hebrajskich", zaś Nowy Testament - "Chrześcijańskimi Pismami Greckimi". W treści Nowego Testamentu dokonano zamiany, określenie "Pan" (Bóg) zastąpiono imieniem Jehowa. Chociaż w oryginalnych papirusach które stanowią materiał źródłowy, nie występuje nigdzie ani jeden raz słowo Jehowa. To imię wstawiono wbrew oryginałowi greckiemu aż w 237 miejscach. "Zabieg" ten posłużył im do pomniejszenia godności Osoby Chrystusa. W ten sposób wypaczyli prawdziwy sens wielu wersetów podkreślających Bóstwo Chrystusa, a tym samym zaprzeczają prawdzie której Kościół nieustannie broni od czasów apostolskich. ( np. J 1:1, 18, Rz 9:5, Tt 2:13, 1J 5:20, 2P 1:1) Chrystus w takim wydaniu nie jest Bogiem działającym w Trójcy Świętej, tylko aniołem Jehowy (Archanioł Michał). Duch Święty zdaniem ŚJ to tylko bezosobowa czynna moc Boża, przyrównywana niegdyś w Strażnicy do prądu elektrycznego. Tą Osobę piszą z małej litery, za to określenia "kusiciel", "szatan", "diabeł" pisane są dużą literą. Treść tego "periodyku" jest tak znowelizowana aby mogła podpierać nauki Towarzystwa w całej ich rozciągłości. Przeczy istnieniu nieśmiertelnej duszy człowieka, neguje istnienie piekła i kary za grzechy, a niebo gwarantuje tylko nielicznym, oferując swym wyznawcom wieczne szczęście na ziemi. Usunięto słowo "krzyż" a zamiast niego wstawiono pal. Przykładowo zmieniono treść (J 2:4) który to niepoprawnie oddaje swój sens słowami: "Co tobie do mnie, niewiasto". Sugerują przez to, że Jezus jakby odrzucił Maryję, a nie zdystansował się jedynie od Jej prośby, którą jednak spełnił. To tylko wycinek tego cyrku który wyprawiają nauczyciele z zza Atlantyku, ulepszając sobie wszystko co im pasowało. Jednym słowem oryginał został potraktowany instrumentalnie, zmieniono wszystko co Strażnicy odpowiadało i było na rękę, w kwestii własnych wierzeń. Nie stosując kompletnie przy tym żadnych zasad, a wykorzystując w taki sposób święte księgi Pisma na swój własny użytek. Przekład Nowego Świata przetłumaczony na język polski ukazał się w roku 1994r. Zauważmy jednak że to polskie wydanie zostało przetłumaczone z pierwotnej angielskiej wersji. To z kolei stwarza kolejne błędy wynikłe podczas procesu translacji (tzw. przekład przekładu) Zaskakujące podobieństwa spotykamy porównując przekład NŚ z przekładem Nowego Testamentu spisanego przez pewnego angielskiego spirytystę J. Grebera. Towarzystwo wielokrotnie sięgało w tą materię i posługiwało się tamtym przekładem, które jak podaje sam autor zostało sporządzone korzystając z "instrukcji jakich udzieliły mu duchy" Zważywszy na wiele podobieństw bardzo prawdopodobne że to właśnie na tym przekładzie m/i wzorowano przy tworzeniu jehowickiej wersji Biblii. Wyrażę opinie że ten omawiany przekład biblijny, najważniejszy zresztą dla ŚJ  podarunek od Strażnicy, jest skrajnym aktem fałszerstwa i manipulacji. Był od zawsze krytykowany przez zdecydowaną większość znanych biblistów i znawców języka hebrajskiego. Raymond Franz były członek Ciała Kierowniczego który wystąpił z Organizacji zdecydowanie krytycznie oceniał treść przekładu NŚ, jak i również kompetencje co do wiedzy jakie posiadał zespół tłumaczący. Jak twierdził, "żaden z nich nie znał oryginalnych języków bliblijnych". Jak więc mogli stworzyć idealny wzorzec nie mogąc odczytać treści i zrozumieć  oryginalnych źródłowych papirusów zawierających księgi. Najpierw powstały jakaś nauki ŚJ, a później zmodyfikowano prawdziwą treść Biblii do wersji Nowego Świata. Widocznie celowo nie podali składu komitetu tłumaczącego aby nie można było zakwestionować ich wiedzy, czy raczej nie dawać powodów do robienia im zarzutów swego nieuctwa.  Nie warto sięgać do tej błędnej wersji Biblii, nawet kiedy otrzymamy za darmo jakiś egzemplarz gdzieś na ulicy. Najlepiej spalić by to wydanie nie dostało się w ręce osoby mającej niewielką wiedzę, przez co mogła by ona w przyszłości paść ofiarą manipulacji. Katolicki przekład Pisma Świętego to Biblia Tysiąclecia, obecnie ukazuje się piąte jej wydanie. Składa się z 73 ksiąg, z czego 46 wchodzi w skład Starego Testamentu, a Nowy Testament składa 27 ksiąg. Ten wykaz ksiąg wraz z ich zawartością został ogłoszony przez Kościół na początku V wieku, przez papieża Galezego I i na przestrzeni wieków katolicy bronią niezmiennych prawd wiary. Bronić wiary to znaczy dawać świadectwo godne nauki Chrystusa, by nasze życie było godne ewangelii Chrystusa. (Słowo ewangelia z gr. oznacza dobrą nowinę, przesłanie o dobrej treści.) Według kanonu (gr. kanon = miara, reguła) na Stary Testament składają się: Pięcioksiąg, Księgi historyczne, Literatura mądrościowa, Prorocy. Zaś w skład Nowego Testamentu wchodzą: 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 21 Listów, i Apokalipsa św. Jana. Kanon chrześcijański jest to wybór ksiąg które przygotowują i opisują historię zbawienia, choć jest więcej które opisują historię Izraela, Jezusa i  apostołów. Stary Testament powstał między XII a II w. pne. Natomiast księgi Nowego Testamentu zostały spisane między poł. I a poł. II w. naszej ery. Na zakończenie zaakcentujmy oczywistą rzecz, Biblia jest prawdziwym Słowem Bożym, która została spisana przez ludzi natchnionych przez Ducha Świeżego. Wiedzmy też że poszczególne księgi zostały spisane oddzielnie. Jednak po połączeniu wszystkiego razem w jedną całość czyli  Pismo Święte, stanowią pełną zgodność pod względem ich zawartości. Natomiast przekład którym posługują się ŚJ zaprzecza podstawowym prawdom wypływającym z chrześcijaństwa. Św. Paweł apostoł przestrzega przed przyjmowaniem nauk które są sprzeczne z nauką Chrystusa: "Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!" (Ga 01,08)

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002