Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne" A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także
wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga." 
-- 1 Kor 15,14

 
Jezus Chrystus, zrodzony czy stworzony?
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą, że Jezus nie był jedynym dzieckiem Maryji, a poprzez Józefa miał wielu braci i siostry. Wszystkich swoich członków organizacji nazywają braćmi i siostrami. Po narodzeniu Jezusa, podobno Maryja i Józef prowadzili wspólne pożycie małżeńskie, z którego to pochodzą ich inne dzieci. Świadkowie dają nam do zrozumienia że Jezus posiadał liczne rodzeństwo, które składało się z jego rodzonych braci i sióstr. 

 

Fragmenty Pisma Św. którymi się posługują, nie wykazują tego, że owi bracia i siostry to rodzone dzieci Maryi i Józefa. Posługując się swymi przypuszczeniami próbują krewnych św. Rodziny przeobrazić w ich rodzone dzieci (nigdzie w Biblii nie stwierdza się że te osoby są dziećmi które zrodziła Maryja). Nigdzie też Pismo Św. nie mówi, że biologicznym ojcem jakichkolwiek dzieci był św. Józef. Korzystając z wielorakiego znaczenia słów siostra czy brat ustanowili własną interpretację Biblii. Określenia te w języku greckim maja wielorakie znaczenie i oznaczają siostrę lub brata rodzonego, przyrodniego, kuzyna, krewnego, towarzysza wspólnoty, chrześcijanina. Te terminy w szerokim rozumieniu zawiera Pismo Św. i należy to rozróżnić, bo to stanowi klucz do rozwiązania tego problemu. Biblia wskazuje kto jest matką albo ojcem krewnych Jezusa. (J 19:25) Nie wiadomo czemu ŚJ nie pozwalają na to, aby Jezus miał krewnych albo kuzynów. Przecież Józef i Maryja mieli na pewno dalszą lub bliższą rodzinę (J 19:25, Łk 2:44). Jakub należący do grona Apostołów (Ga 1:19) nazwany jest "bratem Pańskim", a przecież wśród Dwunastu Jezus nie miał rodzonych braci. Widać więc, że tenże Jakub pomimo, że jest nazwany "bratem", jest w istocie dalszym krewnym Chrystusa. Nazywając swoich współbraci braćmi i siostrami, twierdza że wywodzą się od rodziny Chrystusa, przez co chcą podkreślić swoje szczególne znaczenie jako "Lud Jehowy". Stary Test. proroczo wskazując Chrystusa i dziewictwo Maryi nie mówi o żadnych rodzonych braciach, czy siostrach Mesjasza. Św. Łukasz (2:41) mówi, że rodzice Jego co roku udawali się w daleką podróż do Jerozolimy, ale nie wspomina tam o żadnej gromadce dzieci. Słowa Chrystusa, wypowiedziane na krzyżu przed śmiercią są dowodem na to, że nie posiadał On rodzonych braci czy sióstr. Fragm. zwany "testamentem z krzyża" (J 19:26n.) pokazuje przekazanie Matce Jego Osoby w kierunku umiłowanego ucznia. Dziwnym byłoby odrywanie Matki od Jej dzieci, gdyby je miała. Nauczają też że po narodzeniu Jezusa, Maryja i Józef prowadzili pożycie małżeńskie, z którego to podobno pochodzą inne dzieci (Mt 1:25 ) "lecz nie zbliżał się do Niej aż porodziła Syna". Polskie "aż" jest tylko przybliżonym odpowiednikiem słowa greckiego i ten werset nie świadczy na ich korzyść. Terminem tym autor wyznacza kres czasu który go interesuje, nie zajmując się czasokresem występującym później (po owym "aż"). Talmud Żydowski (ukazujący swą wrogość wobec Chrystusa i Maryji) nic nie mówi o braciach i siostrach Jezusa. Przy nauce chrześcijańskiej o nieustającym dziewictwie Maryji, Żydzi nie zapomnieliby zdyskredytować tej Osoby przez wymienienie Jej synów czy córek. W taki sposób kwestionowali by Jej czystość. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, niezależnie od wyznania i wszelakich różnic jakie dzielą ludzi. Jednakże wyciąganie tak błędnej interpretacji, w celu stworzenia specyficznej pożywki dla jakiejkolwiek grupy religijnej, to dla tychże wyznawców znaczy nic innego jak robienie im wody z mózgu. 

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002