Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście." 
-- J 14,06

 
Chrzest, jako sakrament włączający do Kościoła Chrystusowego
         

Stanowisko Strażnicy: Uważają ze nie wolno chrzcić dzieci, gdyż w sprawach wiary nie wolno podejmować decyzji w czyimś imieniu. Dziecko powinno być nie ochrzczone aż do czasu kiedy dorośnie i samo zadecyduje kim chce być w swym życiu. Ogólnie chrzci się dzieci które są już odpowiednio ukształtowane, wiele rozumieją i są wstanie czynnie pomagać w głoszeniu. Latorośle z rodzin ŚJ chrzci się w zwykle kiedy są nastolatkami, choć zdążają się wcześniejsze przypadki. Adepci zwerbowani do Organizacji musza przejść odpowiednie przeszkolenie teokratyczne. Aby przystąpić do chrztu kandydat na świadka winien zdać egzamin z przestudiowanej wcześniej książki pt. "Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego" Chrzest odbywa się zwykle na kongresie letnim lub wiosennym, i ma miejsce w basenie albo plastikowym pojemniku ustawionym na dużym obiekcie (stadionie)  Polega na całkowitym zanurzeniem w wodzie, osoby przyodzianej w strój kąpielowy, podczas takowego chrztu nie wypowiada się żadnych słów. Po tym obrządku kandydat jest już pełnoprawnym Świadkiem Jehowy i członkiem zboru.  Jego stałym obowiązkiem jest głosić "od domu do domu", uczęszczać na zebrania, prowadzić się należycie i podporządkować się wszystkim poleceniom starszych zboru. Nie jeden świadek twierdzi że jego chrzest to jedno z najważniejszych wydarzeń w jego życiu. Tenże chrzest określają jedynie mianem "symbolu"  Przed symbolem zupełnie inaczej traktuje się świadka, niż po nim. Wcześniej jest wszystko ładnie i pięknie, występuje fala serdeczności, później natomiast sytuacja się zmienia, bo mają już człowieka w ręku, i nie jest wtedy już tak łatwo z tego się wycofać. Często krytykują katolicką formę chrztu, przez trzykrotne polanie głowy wodą. Uważają  ze jest to nie biblijne, wymyślone przez Kościół. Ich zdaniem chrzest nie gładzi wszystkich grzechów człowieka, jedynie uznają że Bóg puszcza w niepamięć te nieprawości, które popełniali ich zwolennicy, zanim stali się członkami Organizacji. Przeczą temu, że chrzest dzięki łasce Chrystusa i Jego krwi (1J 1:7) gładzi i odpuszcza wszelkie grzechy w tym grzech pierworodny. Interpretują "Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony" (Mk 16:16). Tym wersetem tłumaczą iż jeśli ktoś zawierzy Organizacji i przyjmie od niej chrzest ma tym samym zagwarantowane życie w przyszłym raju na ziemi.  

Chrzest jest niezbędnym warunkiem dla zbawienia duszy każdego człowieka. Stanowi on nowe "narodzenie się z wody i Ducha Świętego", dzięki czemu człowiek staje się "nowym stworzeniem"(2 Kor 5, 17) tworzącym trwałą wieź z żywym Kościołem Chrystusa. (Kol I, 24). "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego" (J 3:5) a tym samym osiągnąć zbawienia. Stąd też istnieje konieczność udzielania chrztu wszystkim, bez względu na wiek. Również  małym dzieciom gdyż istnieje ryzyko iż nie wszystkie mogą dożyć do wieku dorosłego. "Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" Łk 18:17. Sakrament ten gładzi wszystkie grzechy człowieka, "Nawróćcie się (...) i niech każdy z was ochrzci się na odpuszczenie grzechów..." (Dz 2:38). Chrzest oczyszcza tym samym z grzechu pierworodnego czyli grzechu pierwszych ludzi (Rz 5:18, 12, 3:23). Chrystus nakazał swym apostołom aby krzewili wiarę i budowali Kościół Chrystusowy. "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mt 28:19) W imię czego świadkowie Jehowy chrzczą własnych wyznawców? W imię amerykańskiej organizacji?, a dlaczego nie w imię Boga, i dlaczego nie wypełniają woli Chrystusa. Kapłan chrzcząc dziecko wypowiada tzw, formułę trynitarną (Mt 28:19) "Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, polewając jednocześnie po trzykroć głowę dziecka. Przy chrzcie uczestniczą tzw. rodzice chrzestni, których zadaniem jest wspieranie rodziny w wychowaniu zgodnym z nauką Kościoła, i właściwym przekazaniu mu wiary. Przy chrzcie zostaje też nadane imię dla dziecka wybrane przez rodziców. Nawiązując do obszernego basenu z wodą u ŚJ, dla Boga nie ma znaczenia ile wody zostanie użyte podczas chrztu. On zbawia swą łaską (Ef 2:5, Dz 2:38n., 22:14nn.), zanurzając nas w Chrystusie (Rz 6:3). Ten pierwszy sakrament jakim jest chrzest włącza człowieka do grona Chrystusowej Owczarni. W Kościele katolickim chrzci się również dorosłe osoby, i nie tylko małe dzieci. I nie ma też zakazu chrztu przez zanurzenie, choć stosuje się jednak tą formę sporadycznie. W czasach apostolskich chrzczono "cały dom" (Dz 11:14, 16:15, 16:33, 18:8, 1Kor 1:16), gdzie zapewne musiały się znajdować również dzieci. Chciałbym na koniec dokonać pewnej dygresji. ŚJ zarzucają nam że chrzcimy małe dzieci, nie pytając o to czy one tego sobie życzą i w ten sposób narzucamy im wiarę. Skoro nie wolno im podejmować decyzji w sprawie wiary za własne dzieci, to dlaczego mogą decydować za nie w sprawach ich życia. Mowa tutaj tzw. zakazie przyjmowania krwi. Wśród samych ŚJ jest wiele stowarzyszeń domagających się od Towarzystwa reform w tej kwestii. Czy w ten sposób jest to próba pouczania natchnionego przez Jehowę CK, czy może domagania się fundamentalnego prawa do życia. Odmawiając podania chorym preparatów krwiopochodnych, nie rzadko skazują własne dzieci na śmierć, lub konsekwencje zdrowotne z tym związane. Pocieszanie ŚJ, że Bóg wskrzesi dziecko za kilka lat, wobec tylu ich fałszywych zapowiedzi, wydaje się być wręcz ironiczne. Nie dają im szansy przeżycia aby kiedy już dorosną mogły kiedyś stwierdzić, czy rodzice dobrze zrobili. Nie wiadomo jest przecież, czy dziecko w przyszłości zdecyduje się przyjąć chrzest od Organizacji i być jej wyznawcą.

                                                                                           Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002