Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Zakazy i nakazy w Organizacji świadków Jehowy
         

Świadkowie dla swoich celów wyznaniowych stworzyli pewne normy zachowań których przestrzegają, oraz szereg czynności które są " zabraniane" albo "potępiane" przez organizację. Opierając się na badaniach dr Jerry R. Bergmana, wiarygodnego eksperta w dziedzinie zdrowia psychicznego świadków Jehowy w USA, możemy stwierdzić iż przestrzeganie rygoru i surowych zasad organizacji prowadzi w efekcie do zaburzeń i chorób psychicznych. Dr Bergman wymienia kilkadziesiąt tych ważniejszych, które określa jako "niewidoczny Talmud", i które uważa za główną przyczynę zaburzeń psychicznych wśród wyznawców tego ruchu religijnego. Kiedy rodzice są lojalnymi członkami organizacji, kodeks określonych zachowań jest wpajany dzieciom od najmłodszych lat. Oto lista zakazów i nakazów których wszyscy muszą przestrzegać, oraz czynności których świadkom Jehowy wykonywać nie wolno. 

- noszenie lub posiadanie symboli - nie tylko religijnych = ( fałszywe bóstwa), 

- jakikolwiek związek lub branie udziału w uroczystościach religijnych innych wyznań i czynnościach z tym związanych np. pogrzebach = ( bałwochwalstwo), 

- obchodzenie urodzin = ( bałwochwalstwo), 

- toasty w czasie wesel i innych uroczystości = ( fałszywe bóstwa), 

- udział w wyborach = ( mieszanie się w sprawy świata), 

- praca w sektorze zbrojeń = (popieranie wojen), 

- obchodzenie jakichkolwiek świąt (= bałwochwalstwo), 

- transfuzja krwi i oddawanie krwi = ( świętość krwi), 

-spożywanie pokarmów zawierających krew np. kaszanka =(sprzeczność z Biblią ) 

- czytanie książek i publikacji innych wyznań religijnych = ( zaśmiecanie umysłu), 

- przeszczep organów (w międzyczasie zmieniane) = ( grzech, niezgodne z Biblią), 

- działalność w stowarzyszeniach młodzieżowych = (strata czasu), 

- jakikolwiek udział w polityce; ubieganie się o stanowiska polityczne nawet na szczeblu gminy = ( pozostawanie nieskażonym przez świat), 

- oglądanie filmów = ( grzeszny wpływ; stracony czas, który można poświęcić na głoszenie), 

- pełnienie funkcji gospodarza klasy = ( pozostawanie skażonym przez świat), 

- przynależność do harcerstwa = ( pozostawanie neutralnym), 

-noszenie odzieży żałobnej = ( zwyczaj pogański), 

- próby usprawiedliwiania się = (brak pokory), 

- branie udziału w działalności związkowej = ( pozostawanie neutralnym), 

- wielbienie lub naśladowanie gwiazdorów filmowych lub muzycznych = ( bałwochwalstwo), 

- interesowanie się znanymi osobistościami i ich filozofią = (cześć oddawana ludziom, niebiblijne wartości), 

- organizowanie spotkań młodzieżowych = ( pokusa seksualna), 

- czerpanie przyjemności z pokazywania się publicznie - modelka = ( szukanie własnej chwały), 

- datki na Czerwony Krzyż lub podobne organizacje charytatywne = ( popieranie organizacji religijnych), 

- uczestniczenie w świętach zakładowych = ( światowe towarzystwo), 

- modlenie się - wyłącznie w towarzystwie ochrzczonych, nienagannych Świadków Jehowy (tylko Świadkowie są prawdziwymi chrześcijanami), 

- okazywanie zbyt wielkiej namiętności podczas stosunków płciowych z partnerem małżeńskim = ( niemoralność), 

- taniec z kimś innym niż partner małżeński = ( pokusa seksualna), 

- udział w zajęciach pozaszkolnych = ( wolny czas wykorzystywać na głoszenie), 

- czytanie starej literatury Towarzystwa [Strażnica] = ( strata czasu), 

- udział w sądzie jako przysięgły = (neutralność), 

- udział w służbie wojskowej i formacjach cywilnych = ( ćwiczenie się do wojny), 

- ćwiczenie technik samoobrony = ( pochodzenie militarne), 

- opuszczanie wspólnych zebrań i działalności głoszenia = (nieposłuszeństwo względem Boga), 

- używanie sformułowań takich jak: O Boże!, O Panie!, itp. = (zwracanie się do fałszywych bóstw), 

- wizyta u psychiatry lub psychologa = ( może wprowadzić w błąd?), 

- studia wyższe; niektóre kierunki kategoryczne zabronione = (światowe
towarzystwo, strata czasu), 

- udział w reformach socjalnych i grupach samopomocy = ( strata czasu), 

- wątpliwości skierowane przeciw Organizacji = ( wymierzone przeciw Bogu), 

- gra w szachy, warcaby, karty itp. = ( charakter militarny), 

- wypracowywanie nadgodzin = ( czas potrzebny na głoszenie), 

- przyjaźnienie się z osobami spoza Organizacji = (światowe towarzystwo), 

- noszenie przez kobiety spodni podczas zebrań = ( nieodpowiednie ubranie, upodobnianie się do mężczyzn)" 
Jak widać większość nakazów Strażnicy ma na celu stworzenie możliwości swobodnego manipulowania umysłami członków. Przywódcom sekty zależy aby odseparować wyznawców od otaczającego ich świata, i aby przez to móc narzucać swoje doktryny, oraz zachęcać do działalności na rzecz organizacji. Należy jednak wyjaśnić że nacisk na wszystkie te praktyki związane z ograniczeniami, nie jest położony równomiernie. Na przykład gra w szachy może być jedynie nie mile widziana, natomiast uczestnictwo np. w pogrzebie katolickim będzie kategorycznie zakazane. Przeanalizujmy niektóre powyższe zakazy. A więc cały szereg zabiegów skierowanych aby kontakt młodzieży z rówieśnikami był ograniczmy. Przynależność do harcerstwa, udział w zajęciach pozaszkolnych, czy organizowanie spotkań młodzieżowych, sprzyja że młodzież się integruje, i mały szybko podświadomie przejmuje powszechne poglądy i wzorce zachowań od kolegów. Organizacja to rozumie i zabrania nawet przyjaźnić się z osobami spoza sekty. Wolny czas można przecież poświęcić dla organizacji np. poprzez czytanie Strażnicy albo głoszenie. Obchodzenie świat, urodzin czy imienin sprzyja wzmocnieniu więzów rodzinnych. A chodzi o to by procesy decyzyjne poszczególnych jednostek należały do Organizacji, a nie do rodziny. Nie obchodzenie przez nich jakichkolwiek świąt to nieposłuszeństwo względem Boga, jeśli Bogiem jest organizacja, to Bóg jest tylko pretekstem dla niej. Zabieganie o niskie wykształcenie, doprowadza że brak wiedzy nie pozwala im sensownie myśleć, człowiek jest naiwny a manipulacja nim jest bardzo łatwa. Ofiara nie ma własnego zdania i z braku własnej edukacji nie rozumie aspektów biblijnych do końca. Dodajmy że rozważanie zagadnień biblijnych i teologicznych wymaga dogłębnej wiedzy w tej materii. Czytanie starej literatury Towarzystwa Strażnica, mogłoby prowadzić do wątpliwość i ośmieszać byłe nie aktualne już nauki. Ta sam sytuacja dotyczy czytania książek i publikacji innych wyznań religijnych które mogły by ujawniać sprzeczności i prowadzić do oddalania się od Strażnicy. Dla nich wystarczy jedno zdanie niezgodne z nauką Ciała Kierowniczego by porzucili lekturę jako natchnioną przez szatana. Jeśli jakiś świadek przeczyta książkę T. Kundy "Pismo Św. przeczy nauce Świadków Jehowy", oczywiście w tajemnicy przed starszymi bo oni nigdy by na to nie pozwolili, to mogę stwierdzić, że dialog z takim człowiekiem na tematy wiary jest możliwy. Oni jednak rozdają innym swoje publikacje, lecz w zamian nie chcą wziąć nic, a jak wezmą to nie przeczytają. Bo po co kiedy myślą że poznali całą prawdę. Wątpliwości skierowane przeciw organizacji i jej przywódcom to jednocześnie działanie przeciw Bogu. Niemożliwość własnej obrony, i usprawiedliwiania się, jest zabieraniem jednostce prawa o samostanowieniu o sobie. Zmusza do uległości i podporządkowania się przełożonym zboru. Pod pozorem neutralności nie biorą udziału w służbie wojskowej i formacjach cywilnych, co pozwala nie mieć żadnych przełożonych porucz Strażnicy, a jednocześnie mieć komfort narzucania własnych poglądów wszystkim na około. Działalność organizacji to przemyślany i dobrze opracowany system psychomanipulacji, który ma skutecznie oddziaływać na poszczególne jednostki

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002