Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 

Publikacje Strażnicy, oraz namacalne dowody działania szatana

         

          Nie tak dawno temu znalazłem na forum ciekawy list. Dotyczyło ono 'pochwycenia' szatana na gorącym uczynku, w literaturze którą wydaje Towarzystwo Strażnica. Nie jest niczym nadzwyczajnym że publikacje Towarzystwa posługują się wszelakiego rodzaju technikami przekazu progowego, które oparte są na na manipulacji. Spróbujmy zajrzeć do instruktażowej książki pt. "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi". Właśnie wybrałem się ostatnio do jednego zaprzyjaźnionego świadka aby zakupić ten red-book. Jest to podręcznik nastawiony na to by przekazywać sugestie w postaci obrazu. Te ilustracje mają przemawiać obrazem, i są tak skomponowanie aby budziły zaufanie do Świadków Jehowy a nieufność w odniesieniu do innych wyznań i całego świata. Zwykle obraz wizualny zostaje bardziej zapamiętany od słowa. We wspomnianej książce jest rozdział o kuszeniu Jezusa przez szatana. Muszę zaznaczyć iż nieprawdziwa jest nauka którą głoszą, mówiąca że szatan jest władcą wszystkich narodów i całej ziemi. Chrystus zmartwychwstając pokonał szatana na zawsze. Szatan dąży do tego aby fałszować prawdę o Bogu, a tym samym chce ukryć fakt że został pokonany. Posługuje się m/i poprzez świadków Jehowy któż krzewią nauki które pochodzą z jego inspiracji. Ciekawym spostrzeżeniem które skłaniało mnie do napisania tego artykułu, jest niepozorne jego działanie. Otwórzmy tę wspomnianą książkę wydaną przez nauczycieli Strażnicy, na stronie 17 jest tam rozdział "Wróg życia wiecznego" mówiący o wszechwładnym szatanie i kwestionujący zwycięstwo Chrystusa nad nim. Odwróćmy książkę z tym rysunkiem 'do góry nogami' (o 180 stopni). Co zobaczymy? Upiorną twarz demona, uformowaną z włosów Chrystusa! (foto1) Tu nie może być przypadku ani zbiegu okoliczności, to celowe działanie bazujące na przekazie progowym. W rozdziale tym  możemy przeczytać "Szatanowi udało się skłonić większość ludzi do zorganizowanego przeciwstawiania się Bogu. (...) Biblia  przedstawia Babilon jako religię fałszywą, czyli prostytutkę noszącą imię. (...) Jeżeli jesteś zwolennikiem nowego systemu Bożego, to będziesz stronił od świata, włącznie z jego religią fałszywą. Usłuchasz biblijnego nakazu: (Ap 18,4). Jednakże wydostanie się z Babilonu Wielkiego, światowego mocarstwa religii fałszywej, oznacza coś więcej niż tylko zerwanie stosunków z organizacjami religii fałszywej. Oznacza też trzymanie się z dala od świąt religijnych i uroczystości światowych" Zobaczmy jeszcze drugi przykład na stronie 91 wspomnianej książki jest rozdział "Potęga złych duchów". Kiedy popatrzymy z jednej stronty na dym z jakiego „wychodzi” Samuel wyraźnie zobaczymy profil twarzy (foto 2A) Zaś patrząc z drugiej twarz najwidoczniej młodego diabełka (foto 2B) Na stronie 128 możemy zobaczyć heksagram który został wrysowany został w oparcie krzesła (foto 3) Ten znak sześcioramiennej gwiazdy zanim  przeyjęli go syjoniści, był używany już w starożytnych religiach jako symbol bóstw: Molocha i Astoretha, jak również jako znak Saturna, planety ważnej w okultyzmie i kabale. W okultyźmie i czarnej magii symbolu heksagramu używano do wzywania i odpędzania demonów oraz do nakładania klątw i zaklęć na określone ofiary.  Strażnica opiera się na kłamstwach i manipulacji, i w ten sposób niszczy i bezcześci główne prawdy dane od Boga. Moc Ducha Świętego sprawia ze szatan zostaje zdekonspirowany i to rękami tych którzy są w jego władaniu. Należy wiedzieć że Strażnica w swych publikacjach posługuje się nagminnie tego typu zakamuflowanymi obiektami, które kryją się w ilustracjach. Nie sposób nie wspomnieć ukrytym przekazie progowym nie rzadko o konotacjach satanistycznych. Należy zadać pytanie w jakim stopniu jest to proceder celowo zaplanowany w celu wzbudzania strachu odbiorcy i bazowania na nim. Ten to właśnie wysublimowany przekaz jest z pozoru nie dostrzegalny, ale skuteczne może oddziaływać na podświadomość. Chrystus głosił wszystkim Ewangelię ­Dobrą Nowinę (Łk 4,43), oni straszą wszystkich na około wszechmocnym szatanem i nie rzadko sięgają do jego symboli. W rzeczywistości te symbole przeplatają się w sposób niedostrzegalny w publikacjach Towarzystwa. Jaki to ma cel, i czy nie jest dowodem zwodniczego działania szatana który inspiruje tych ludzi do walki z Bogiem. Twierdzą ze szatan i demony są panami całego świata, zacytujmy zatem słowa samego Chrystusa, który już jako zmartwychwstały Pan ogłasza uroczyście: 'Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi' (Mt 28, 17). A zatem, to nie szatan, lecz Chrystus jest Władcą także na i ziemi! Przytoczę werset: "Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła" (Hbr 02,14) Zapytajmy się, po co więc Chrystus umarł na krzyżu, skoro i tak nic by się nie zmieniło i szatan dalej sobie królował (w niebie miał przebywać 'tylko' do 1914 r.!)? To są największe kłamstwa jakie można spotkać w odniesieniu do Boga. Jest to jawny dowód działania szatana, on właśnie działa aby zatrzeć w umysłach ludzkich ofiarę Chrystusa. Poprzez nią uświadamiamy sobie miłość Boga do ludzi. Posłał on swego jednorodzonego Syna aby przez swą mękę na krzyżu, pokonał konsekwencje grzechu pierworodnego, popełnionego przez ludzi i przez to każdy człowiek miał zapewnione zbawienie. Jak stwierdził pewien nawrócony człowiek (ex świadek) Strażnica to synagoga szatana. Pismo św. mówi wyraźnie, że szatan zamienia się w anioła światłości [por. 2 Kor 11, 14], by zwodzić człowieka i prowadzić do zatracenia jego duszy. Do materiału zaczerpnąłem nieco myśli Rafała  z forum. Pozdrawiam, i zapraszam wszystkich do zapoznania się z podobnymi materiałami które dowodzą powiązania Towarzystwa z symbolami okultystycznymi, magicznymi, czy satanistycznymi.    

foto 1

foto 2

foto 3

Pewien starzec miał dwóch synów. Świadom że jego czas jego jest już bliski, postanowił przed swą śmiercią przekazać swój majątek dla swych następców. Przywołał on swych synów do siebie, dał im równo po parę złotych, i przykazał aby do zachodu słońca zapełnili wnętrze spichlerza w jego domu. Od tego w jaki sposób za tą niewielką kwotę pieniędzy tego dokonacie zależy moja decyzja. Starszy syn kiedy przechodził przez wieś zobaczył rolników pracujących przy żniwach. Korzystając z tego ze oni byli biedni zaproponował aby zanieśli słomę z pola do domu jego ojca. Wykorzystał ich wtedy bo za parę złotych wykonali wiele pracy. Był zadowolony ze wykonał polecone zadanie i zapełnił słomą wyznaczone miejsce aż po sam sufit. Kiedy nadszedł wieczór przywołał ojciec młodszego syna by rozliczył się z powierzonego zadania. Wtedy on przyniósł i zapalił świece, a blask płomienia wypełnił wszystkie zakątki obszernego spichlerza. Tobie przekaże mój dobytek bo nie wydałeś ani grosza, a wypełniłeś całe pomieszczanie światłem które jest nam wszystkim niezbędne. W przeciwieństwie do twego starszego brata który zarzucił mój spichlerz niepotrzebną i bezwartościową słomą. Korzystając z tej wymyślonej przypowieści chce zapytać, do którego z tych braci można by przypisać działalność Strażnicy. Czy nie do tego który tanim kosztem próbuje zaśmiecać spichlerz bezwartościową słomą? Tak jak i światło świecy rozjaśnia mroki, tak i Chrystus jest światłością: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia."(J 8,12) "Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności."(J 12,46) Jedyną drogą do zbawienia jest Kościół Chrystusowy. Kto pozostawia Go i wiąże się z innymi ruchami religijnymi które są Jemu przeciwne,  automatycznie wypiera się wiary Chrystusa. Strażnica tak jak wspomniany wcześniej starszy syn, wykorzystuje tanim kosztem biednych ludzi, tylko po to aby mieć zbyt na bezwartościową "literaturę". Jej celem nie jest zbawienie człowieka, lecz uzyskanie dochodu. Nie ważne co się sprzedaje, ważne aby sprzedać, wszak dzięki sztuce przekonywania można sugerować że bezwartościowe plewy to "pokarm Boży"   

                                                                                    Fish

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002