Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." 
-- Mt 28,18

 
Dom Książąt - pensjonat Rutherforda 
         

 

      Za prezydentury Rutherforda i z jego inicjatywy w 1929r zakupiono parcelę na której pod kierownictwem przywódcy wybudowano jak na owe czasy luksusową rezydencje, której nadano nazwę "Domu Książąt", czyli z hebr. Beth-Sarim. Wytworna nieruchomość mieściła się  w San-Diego w Kalifornii u wybrzeży Oceanu Spokojnego. Towarzystwo Strażnica zebrawszy wpierw środki finansowe (ok 75 tys. dolarów) od swych wiernych wzniosło ten obiekt, z przeznaczeniem iż w niedalekiej przyszłości mieli by tam zamieszkać staro-testamentowi patriarchowie, święci mężowie, tacy jak: Dawid (były król izraelski), Giedeon, Borak, Samson, Jefta, Józef (były wielkorządca Egiptu), Samuel (prorok) i inni wierni mężowie, o których Biblia chwalebnie wspomina w liście do Żydów w 11 rozdziale. (wcześniejsza ich broszura „Pożądany rząd” (s.30-1) zapowiadała, że święci ST zamieszkają w Jerozolimie a nie w San Diego) Mieli oni być wskrzeszeni do życia na ziemi z  rychłym nastaniem Królestwa Bożego, i zostać ustanowieni książętami przez niewidzialnego Króla i Władcę Jezusa Chrystusa. Im to właśnie miały być powierzone wszelkie widzialne sprawy ziemskie nad ziemią. Dzięki licznym publikacjom Towarzystwa z tamtych lat, dziś możemy wiedzieć wiele ciekawostek, np. to iż przybyły na ziemie Abraham miał korzystać ze wszelkich nowinek technicznych, w tym ze miał udzielać wszelkich dyrektyw na cały świat za pośrednictwem radia... ? Jedna z publikacji podaje: "Książęta z łatwością będą przekazywać instrukcje drogą radiową do każdego zakątka świata. Pomyślcie o Księciu Abrahamie, dającym ogólne wskazówki, wołającym 'Uwaga!' i o wszystkich ludziach słuchających i słyszących każde jego słowo (...). Oczywiście, jeśli ktoś zapragnie odwiedzić Jerozolimę i osobiście porozmawiać z książętami lub jeśli książęta zapragną przeprowadzić osobistą inspekcję w jakiejś fabryce, samoloty wkrótce będą tak doskonałe, że będzie to kwestią kilkugodzinnej podróży do jakiegokolwiek zakątka świata z lub do Jerozolimy." ( "The Way to Paradise" (Droga do raju ), s. 226 - 227). To brzmi nie prawdopodobnie, ale zaręczam ze jest to fakt. Dla nowych lokatorów którzy to mieli by zjawić się nieodległym czasie, oprócz wygodnego lokum były przygotowane m/i dwa luksusowe samochody. Jednakże ówczesny prezydent J.F.Rutherford nie był przecież aż tak głupi aby wierzyć w przybycie starożytnych świętych i to akurat do jego posiadłości którą wybudował kosztem swych naiwnych sympatyków. Z jego to inicjatywy wybudowano ten dom, a później jak podaje akt notarialny sprzedano mu za sumę 10 (dziesięciu) dolarów. I to on przez cały swój żywot pławił się w luksusie pozyskanym dzięki swemu darowi przekonywania i przebiegłości. Pałacyk ten miał służyć właśnie cwanemu Rutherfordowi bo akt notarialny przelewał prawa własności na czas jego życia, a następnie  po jego śmierci posiadłość miała przejść w posiadanie Strażnicy - Towarzystwa Biblijnego. Ona to ma zarządzać tą posiadłością do czasu, aż niektórzy albo wszyscy wspomniani święci starotestamentowi którzy przybędą na ziemię nie przejmą go i zagospodarują wedle ich potrzeb. Jeśli już zjawił by się ktoś podający się za jakiegoś proroka aby zamieszkać w pałacyku wpierw musiał by się wylegitymować u naczelnych Strażnicy:) - tak podaje akt notarialny. Beth-Sarim poświęcony został Jehowie, i na zawsze ma służyć jednej wspólnej sprawie związanej z nastaniem Królestwa Bożego, jak i jako świadectwo dla wszechmocnego imienia Jehowy. Jednak skoro patriarchowie się nie zjawiali Rutherford między czasie korzystał z dobrodziejstwa luksusu do woli. Słabość byłego prezesa do napoi  alkoholowych nie jest żadną tajemnicą. W efekcie choroba alkoholowa w którą podpadł sprawiała ze był w zasadzie nie zdolny do kierowania własną Organizacją. W dzień spał a nocami pił prowadząc przy okazji sprawy związane z działalnością Towarzystwa. Załączane zdjęcie po prawej, przedstawia prezesa wraz z jego kompanami podczas jednej z biesiad w Beth-Sarim. Jego hacjenda była swego rodzaju przykrywką dla ukrycia jego nałogu i różnych nie etycznych praktyk związanych ze spirytyzmem. W posiadłości tej zresztą dobiegło końca jego życie. A po jego śmierci (+08-01-1942) w roku 1947 ogłoszono że utrzymanie luksusowego obiektu jest dla Towarzystwa zbyt uciążliwe. Wydano wtedy komunikat odnoście pałacyku że „Całkowicie spełnił swą rolę i teraz służy tylko jako obiekt pamiątkowy, którego utrzymanie jest dość kosztowne; nasza wiara w powrót mężów z dawnych czasów, których Król Chrystus Jezus ustanowi książętami na całej ziemi (a nie tylko w Kalifornii), opiera się nie na domu Beth-Sarim, lecz na obietnicach ze Słowa Bożego” W rok później Towarzystwo sprzedało luksusowy budynek wraz z ziemią. Jak to możliwe kiedy w akcie notarialnym zamieszczono adnotacje nakazującą, że posiadłość ta na zawsze ma służyć tym którzy są sługami Jehowy, a docelowo mieli by w nim mieszkać przybyli święci, przecież z myślą o nich dom ten wzniesiono. Zastrzeżono też wieczyste prawa do hipoteki by nigdy nieruchomość nie mogła służyć jako spłatę wierzytelności. Jak widać zaradny prezes Strażnicy nieźle radził sobie za życia, będąc przywódcą sekty sprytnie czerpał korzyści od swych naiwnych współwyzna- wców.     Dopiero sprzedaż kompromitującej posiadłości otworzyło oczy wyznawcom, fundatorom oraz sympatykom Towarzystwa Strażnica. Zrozumieli jak bardzo byli wykorzystywani i oszukiwani. Bo dzięki swej naiwności padli ofiarą  fałszywych przepowiedni o rychłym wypełnieniu się biblijnych proroctw. Dzięki temu środkami przeznaczane przez wyznawców na szczytny cel "uświęcania Jehowy" tak na prawdę szły do kieszeni przywódcy który dzięki temu mógł prowadzić wystawny i hulaszczy żywot. To zapewne wtedy zaczęli wreszcie racjonalnie myśleć, i to pozwoliło im porzucić jehowicką Organizacje. W następnym artykule zajmiemy się kolejna posiadłością wybudowaną z polecenia Rutherforda,  która to została usytuowana niespełna 1 km od Beth-Sarim i nosiła nazwę "Beth-Shan" W przeciwieństwie do tej pierwszej, ŚJ o "Beth-Shan" praktycznie nic nie słyszeli. Na koniec zobacz jeszcze kilka fotokopii zdjęć ukazujących wygląd Beth-Sarim na przestrzeni lat.

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002