Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneWiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali
Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
-- 1J 5,20

 
Dusza nieśmiertelna
         

Stanowisko Strażnicy: Nauczyciele którzy kreują nauki dla Strażnicy zaprzeczają prawie wszystkim prawdom wypływającym z Pisma Świętego, których Kościół od początku naucza i broni. Jedna z nauk którą głoszą mówi o śmiertelności duszy, czyli zaniku egzystencji duchowej. Oznacza to w uproszczeniu ze dusza po śmierci przestaje istnieć na zawsze, jeśli nie zostanie wskrzeszona podczas Armagedonu. Oznacza to że człowiek nie będzie osądzony i ma wiecznej kary za grzechy. Stanowisko Kościoła o duszy nieśmiertelnej Strażnica zawsze atakuje. Russell do 1876r. uznawał naukę o duszy nieśmiertelnej, lecz pod wpływem Storrsa i jego interpretacji Biblii porzucił ją. Uczą, że człowiek po śmierci zostaje pozbawiony świadomości i nie egzystuje. Zapada on w "sen", czyli "udaje się" do wspólnego "grobowca pamięci" Boga Jehowy. Zdaniem świadków: "Doktryna o nieśmiertelności duszy nie pochodzi z Biblii, lecz od szatana i jego demonów. Uczą, że nauka o nieśmiertelności duszy jest powtórzeniem kłamstwa szatana z raju: "Na pewno nie umrzecie!" (Rdz 3:4).  Atakując nieśmiertelność duszy wskazują teksty biblijne mówiące o śmierci ciała i te które nie uwzględniają pełni objawienia, które jest w Chrystusie. Np. "To nie umarli chwalą Pana" Cytat z pewnej publikacji ŚJ :" Umarli nic nie czują ani nie mogą nic robić. Nie mogą nam szkodzić, a my nie możemy im pomóc (Psalm 146:4; Kaznodziei 9:5, 10). człowiek umiera i jego dusza nie przenosi się do innego świata (Ezechiela 18:4, Biblia gdańska). Ale niegodziwi aniołowie, zwani demonami, czasami udają duchy zmarłych. Trzeba stronić od wszelkich zwyczajów mających związek z kultem zmarłych lub ze strachem przed nimi (Izajasza 8:19)." Nie wolno uprawiać kultu zmarłych, ani prosić ich o wstawiennictwo u Boga. Modlitwę należy kierować wyłącznie do Jehowy. 

 

Katolicka nauka wiary w zmartwychwstanie po śmierci zobowiązuje nas do odpowiedzialności za swe życie. Zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło człowiekowi drogę do zbawienia. Teoria którą głosi Strażnica mówiąca o możliwym końcu egzystencji duszy po jego fizycznej śmierci, to nauka niezwykle nieodpowiedzialna. Bazuje na  bezkrytycyzmie który nie pozwala dostrzegać konsekwencji które mogą prowadzić do wiecznego potępienia człowieka. Świadczy o braku odpowiedzialności za czyny popełnione przez niego za życia. W przeciwieństwie do świadków Jehowy Jezus i Apostołowie nigdy nie zanegowali nauki o duszy nieśmiertelnej, a znana była ona w judaizmie, jak i również u pogan. Dopiero 1900 lat po Chrystusie kiedy pojawiła się Strażnica, dla swych celów wyznaniowych zaczęła atakować nieśmiertelność duszy! Człowiek bez duszy nie różnił by się od zwierząt, a jednak swymi wywodami Strażnica zrównuje człowieka ze zwierzęciem. Brak nieśmiertelności duszy jest sprzeczny z nauką o zmartwychwstaniu. Bez duszy nieśmiertelnej jako formy naszego "ja" nie byłoby zmartwychwstania (Rdz 2:7), lecz ponowne stwarzanie z prochu ziemi, czego Pismo nie uczy. Jak dawno była znana nauka o zmartwychwstaniu duszy, tak długo była znana nauka o duszy nieśmiertelnej. Rz 8:11 mówi, że Bóg "przywróci do życia wasze śmiertelne ciała" to nie oznacza że stworzy dublety ciał jak wynika z nauk Organizacji. "Zmartwychwstanie nie oznacza ponownego powstania ciała, poprzez zebranie tej samej materii organicznej. Lecz wskrzeszenie przez Boga tej samej osoby mającej ciało duchowe i identyczną osobowość. Twierdzenie że człowiek po śmierci nie egzystuje tylko oczekuje na nastanie Armagedonu, a wówczas Chrystus przywróci go do życia w przyszłym raju, nie jest prawdziwe. Nauka Chrystusa mówi o życiu wiecznym, a nie o jakiejś nieświadomości odrywającej od Boga. Dla ŚJ niewygodny jest tekst: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle" Mt 10:28. Starają się zmienić znaczenie słów Chrystusa które zostały skierowane do ukrzyżowanego, a zarazem skruszonego łotra: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" Łk 23:43. Przekręcają sens obietnicy Chrystusa przenosząc ją daleko w przyszłość. Według świadków łotr po śmierci nie miał w żaden sposób egzystować, aż do momentu ustanowienia raju na ziemi. Dla Boga istnieje zawsze czas teraźniejszy, a rozum człowieka nie jest w stanie myśleć w kategoriach Bożych. Zauważmy niekonsekwencję ŚJ. Naszym umierającym świętym karzą kończyć egzystencję swych dusz w momencie śmierci jako Osoby które nie zostały zbawione , a ich "144 tys." to nie dotyczy. Czemu tak czynią? Bo korzystają z tego, że nie znamy ich nauki. Tylko korzystanie na czyjejś niewiedzy jest ich bronią. Ich nauka mówi że grono tzw. "pomazańców" (małe stadko 144 000, elita wśród świadków), po swojej śmierci natychmiast zmartwychwstaje i idzie prosto do życia w niebie. Jeśli zatem przytaczają werset że "umarli nie chwalą Pana" to ich umarli ze 144 tys. także. Kościół naucza za Pismem Św., że dusza Łazarza po śmierci znajdowała się w Otchłani (Hades sprawiedliwych) zwanej łonem Abrahama (Łk 16:22 por. Otchłań niesprawiedliwych - Łk 16:23), a nie w niebie, do którego Chrystus pierwszy wstąpił aby przygotować nam miejsce. Dopiero On przez swą zbawczą moc zmartwychwstania wiele dusz "pociągnął" do nieba (1P 3:19, J 12:32, Łk 23:43, Ap 6:9, Hbr 12:23). Twierdzą oni że nauka o nieśmiertelności duszy jest powtórzeniem kłamstwa szatana z raju. Diabeł w raju jednakże obiecywał Ewie tylko nieśmiertelność ciała, i że nie umrą, jako osoby cielesne. To oczywiście było jego kłamstwem, bo pierwsi ludzie zmarli, co było w rezultacie konsekwencją tego że dopuścili się grzechu. Szatan nie obiecywał jednak Ewie nieśmiertelności duszy. Szatan który "jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8,44) te same kłamstwa sprzed wieków powtarza dzisiaj ustami Strażnicy. Obiecują oni nieśmiertelność ciał w raju podobnym do tego który był u stworzenia świata. O ile w raju kłamstwo szatana dotyczyło dwóch osób, to ŚJ spotęgowali je dla milionów ludzi którzy mają żyć wiecznie w raju na ziemi. Przez naukę o śmierci duszy szatan chce uśpić nasze sumienia, byśmy nie obawiali się kary za grzechy. Bo karą za grzechy nie jest "wieczny grób ludzkości" lecz wieczne potępienie człowieka. Świadkowie twierdzą że dusza po śmierci grzesznego człowieka przestanie istnieć na zawsze, i nie poniesie on kary za grzechy. A szatanowi o to chodzi by człowiek grzeszył, i nie obawiał się ostatecznej konsekwencji grzechu czym są wieczne męki w piekle. Dzisiaj zatwardziali ateiści i sceptycy odrzucający wszelkie religie, tak do końca nigdy nie mogą wykluczyć istnienia czegoś po własnej śmierci. Przecież w literaturze jest ogromny zbiór dokumentów dotyczących relacji z pogranicza śmierci. Czy mamy rozumieć ze jest to wytwór ludzkiej fantazji? Zauważmy jednak że relacje te mają zaskakującą liczbę wspólnych szczegółów.     

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002