Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Eucharystia i Jej znaczenie
         

Stanowisko Strażnicy: Nie praktykują spożywania Ciała Chrystusa ponieważ czują się niegodni aby Je przyjmować. Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę tylko z Apostołami, a oni nie uważają że są aż tak Jemu oddani. Obchodzą tzw. "Pamiątkę" która odbywa się raz w roku, i jest obchodzona w różnych miejscach na świecie. Wszyscy nie mogą jej spożywać, jest ona przeznaczona wyłącznie dla tzw. klasy niebiańskiej czyli ludzi którzy są godni w przyszłości osiągnąć zbawienie w niebie. Eucharystia w ich rozumieniu nie jest prawdziwym Ciałem Jezusa, lecz symbolem określanym przez nich jako emblemat (Mt 26:26nn.) Chrystus powiedział: "To jest Ciało moje", oni tłumaczą to na swój sposób: "To jest jakby (to oznacza) Ciało moje". Stąd też ich rozumiane Emblematy winni spożywać tylko te osoby które stanowią "pierwsze owce" czyli grono które będzie liczyć 144 tys. zbawionych. Właśnie ta grupa teraz się kształtuje i stanowi elitę spośród świadków. Spożywanie "Pamiątki" tylko przez nieliczne osoby motywują tym, że tylko Apostołowie byli świadkami zawarcia Nowego Przymierza. Skorzystać z niego miały by tylko osoby stanowiące 144 tys. tzn. chrześcijanie z Iw. i pomazańcy ŚJ. Strażnica często przestrzega tych  ŚJ z klasy ziemskiej, aby przypadkiem nie zechcieli zmienić swego powołania i by nie zaczęli spożywać ich Wieczerzy. Jak uczą "Prawo spożywania przysługuje tylko tym, których wybrał Bóg (...). Jeśli więc ktoś 'po skrupulatnym zbadaniu' uzna, że niesłusznie spożywa emblematy, powinien tego niezwłocznie zaniechać...". Por. Strażnica Nr 16, 1996 s.30-1. Jednak zjawiskiem dziwnym u ŚJ jest wzrost, zamiast spadku, liczby spożywających tą Pamiątkę. Strażnica szczegółowo instrukcje jak ma wyglądać Pamiątka, stosuje wskazówki i dyrektywy, np. nie wolno skłaniać głowy przed emblematami czy też wąchać ich. Tych z klasy ziemskiej, nie mogących brać udziału w spożywaniu emblematów, nazywają "obserwatorami", ich rola sprowadza się do biernego widza. Uczą, że łamiemy Słowo Boże, bo spożywamy tylko Chleb Pański, bez Wina. Eucharystię nie powinniśmy spożywać, a raczej być jej "obserwatorami", tak jak oni obchodzić ją tylko raz w roku. Sprowadza się to do swego rodzaju parodii Wieczerzy Pańskiej, gdzie wszyscy między sobą podają sobie chleb i wino. Świadkowie nie uznają autentycznej obecności Chrystusa w tychże "emblematach" i sprowadzają je tylko do roli pamiątki. A trzeba wyjaśnić że każda ofiara Mszy św. w której uczestniczą chrześcijanie nie jest powtarzaniem, ale jest prawdziwym "uobecnieniem" autentycznego faktu ofiary Chrystusa. Twierdza, że wersety mówiące o "łamaniu chleba" nie oznaczają Eucharystii bo nic nie mówi o tym Biblia. Eucharystia musi się składać zawsze z chleba i wina (dot. Dz 2:42, 46, 20:7).  

 

Spożywanie Eucharystii jest niezbędne do osiągnięcia Życia Wiecznego. Pan przyrównał swe Ciało do manny, którą na pustyni jedli wszyscy Żydzi, aby przeżyć (J 6:32-35). Tak samo wszyscy, którzy chcą żyć wiecznie powinni spożywać Jego Ciało (J 6:50n., 53, 57). Słowa te zostały wypowiedziane do wszystkich ludzi: "To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum" (J 6:59), a nie tylko do Apostołów. Nie zgadzają się z tym iż w wypowiedzi (J 6:53) Chrystusowi chodziło o rzeczywiste spożywanie Jego Ciała. Ponieważ twierdzą ze Eucharystia nie jest prawdziwym Ciałem Jezusa, lecz określają Ją mianem czegoś symbolicznego, tzw. "emblematu". W kwestii Ciała i Krwi potwierdza to, że Żydzi podobnie jak przed daniem im kiedyś rzeczywistej manny i wody, szemrali (J 6:41 > Wj 16:2) i sprzeczali się (J 6:52 > Lb 20:13). (1Kor 11:26-29) mówiąc o Wieczerzy Pańskiej, nie ogranicza jej do grona Apostołów, lecz nakazuje spożywać ją wszystkim godnym chrześcijanom. Baranka paschalnego spożywali wcześniej wszyscy Izraelici. Ci którzy chcieli żyć, mieli też krwią tego baranka pokropić odrzwia i progi domu (Wj 12:7-13). Tym barankiem jest dla nas Jezus który gładzi grzechy świata (J 1:29, 1Kor 5:7). Dz 2:42, 46 i 20:7 podają, że chrześcijanie codziennie, a szczególnie w niedzielę spotykali się na "łamaniu chleba". Nie mają racji ŚJ gdy mówią, że tu chodzi o zwykłe posiłki, argumentują że  Eucharystia a Łamanie Chleba to zupełnie coś innego ponieważ Eucharystia musi się składać z nie tylko z chleba ale też z wina. Ciekawe, czemu ŚJ pozwalają spożywać Wieczerzę tylko ich głosicielom z klasy niebiańskiej jako namaszczonym Duchem Św. Zaś nie pozwalają spożywać klasie ziemskiej, która jak twierdzą nie ma takiego namaszczenia. Oni jednak nie zauważyli, że Apostołowie spożyli Wieczerzę jeszcze przed zesłaniem Ducha Św. Chrystus kiedy odszedł do nieba przez wniebowstąpienie, nie zostawił nas samych. Słowa Pana: "A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28:20), Oprócz obecności duchowej jako Boga który ogarnia sobą wszystko, istnieje również Jego obecność w Eucharystii. Ciało i krew oznaczają w jęz. biblijnym całego człowieka (np. Ga 1:16 "nie radząc się ciała i krwi", tzn. ludzi; por. Ef 6:12, Mt 16:17). Toteż Ciało i Krew Chrystusa, to rzeczywiście Ciało (pod postaciami chleba i wina), "które za was będzie wydane" 1Kor 11:24. Jezus nakazał spożywanie Jego Ciała, aż do czasu kiedy ponownie powróci na ziemię. Oni uczą że Chrystus już powrócił (rok1914), a skoro tak wypada zadać pytanie czemu nie zaprzestali spożywania "pamiątki"

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002