Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
FREDERICK W. FRANZ (1893-1992)
         

 
      Dnia 22 czerwca 1977 r. nowym prezydentem Świadków Jehowy został wybrany 84-letni F.W. Franz. Franz urodził się w Covington w stanie Kentucky (USA) w rodzinie katolicko-luterańskiej. Później został prezbiterianinem. Po zapoznaniu się z Badaczami Pisma Świętego przystał do nich i w 1913 r. przyjął od nich chrzest.
Frederick ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na wydziale humanistycznym uniwersytetu w Cincinnati. Zamierzał zostać kaznodzieją prezbiteriańskim. W czasie studiów otrzymał kilka tomów Wykładów Pisma Świętego Russella. W roku 1914 zdecydował się opuścić uniwersytet, by podjąć pełno czasową służbę kaznodziejską w sekcie Badaczy w charakterze kolportera. Od roku 1920 pracuje już w Biurze Głównym Towarzystwa Strażnica w Brooklynie, a od 1945 r. pełni funkcję wiceprezydenta sekty.
Wiceprezydent Franz, o czym było powszechnie wiadomo, stał na czele zespołu tłumaczy Biblii, rzekomo z języków oryginalnych, na język angielski (dla potrzeb sekty). Na wniosek prezydenta Knorra prace tłumaczeniowe rozpoczęto w 1947 r., a ukończono w 1960 r. Zespół tłumaczy nigdy nie ujawnił swego składu osobowego, co miało być wyrazem pokory! Publikacje sekty doniosły tylko, że komitet tłumaczy składał się wyłącznie „z namaszczonych duchem Świadków Jehowy". Nowy przekład Biblii, według wtajemniczonych w prace tłumaczeniowe Świadków Jehowy, „uwzględnił rezultaty najnowszych prac naukowych, pozostawał wolny od wpływów poglądów i tradycji chrześcijaństwa i był tłumaczeniem dosłownym, wiernie oddającym treść oryginału". Prawda o przekładzie jest taka, że żaden z tych pozytywnych postulatów nie został spełniony! Komitet tłumaczy wykorzystał anonimowość, aby ukryć swój brak kompetencji do podjęcia tego odpowiedzialnego zadania. Franz, który stał na czele komitetu tłumaczy, uchodził wśród Świadków Jehowy za najlepszego znawcę języków starożytnych Biblii. O jego kompetencjach jako „tłumacza" najlepiej mówi pewne zdarzenie. W Szkocji w 1953 r. odbywał się proces, dotyczący „natury religijnej Towarzystwa Strażnica", podczas którego postanowiono przeegzaminować Franza ze znajomości języka hebrajskiego. Wiceprezydenta poproszono o przetłumaczenie małego fragmentu Biblii z Ks. Rodzaju, ale ten odmówił, czym wzbudził niepokój obecnych na sali Świadków Jehowy, którzy święcie wierzyli w jego kompetencje jako tłumacza. Gdyby Franz rzeczywiście znał język hebrajski, czyżby zrezygnował z doskonałej okazji, aby dowieść swych możliwości jako tłumacza? I czy by nie zamknął raz na zawsze usta niedowiarkom? Jeśli tego nie uczynił, to znaczy, że dowiódł czegoś przeciwnego, o czym inni już dawno wiedzieli.
Czym zatem jest tłumaczenie Biblii dokonane przez zespół Franza? Uważa się, że jest ono tylko modyfikacją jakiegoś innego tłumaczenia angielskiego. Chodziło oczywiście o „dopasowanie" wielu tekstów biblijnych do nauki Świadków Jehowy, a osłabienie wymowy tych, które tej nauce wyraźnie przeczą.
Fredericti W. Franz przeżył trudne chwile w latach osiemdziesiątych. Jego bratanek, Raymond Franz, wywołał niemały skandal swoim odejściem z sekty. Raymond pochodził z rodziny, która od trzech pokoleń przynależała do Świadków Jehowy. Od 16 roku życia aktywnie działał na najwyższych szczeblach hierarchii sekty. Centrala doceniła jego zaangażowanie i włączyła do elitarnej grupy „Ciała Kierowniczego". Przez 9 lat (1971-1980) Raymond Franz, wraz z innymi „namaszczonymi" (przeznaczonymi do życia w niebie) z Ciała Kierowniczego, służył organizacji Świadków Jehowy za tzw. „kanał Jehowy", czyli uczestniczył w przekazywaniu woli Bożej wszystkim Świadkom Jehowy na świecie. Właśnie ta przynależność do uprzywilejowanego grona wybranych była powodem narastającego w nim kryzysu sumienia i podjęcia decyzji o porzuceniu sekty. Przez wiele lat Raymond Franz uczestniczył i przyglądał się z bliska pracy Ciała Kierowniczego w Brooklynie. Widział, jak na zamkniętych zebraniach, kilkunastoosobowa grupa „namaszczonych" przygotowywała nowe nauki, tzw. „teraźniejsze prawdy" (jak je nazywał już Russell), w które będą musieli wierzyć wszyscy Świadkowie Jehowy. Po odejściu z sekty Raymond Franz zdecydował się na opublikowanie prawdy o kwaterze głównej Świadków Jehowy w Brooklynie. W grubym tomie wspomnień zamieścił wiele unikalnych i kompromitujących sektę dokumentów, które zdołał wynieść z głównej siedziby Świadków Jehowy przed swoim odejściem. W jego relacjach najbardziej zdumiewa to, że owe „namaszczone" grono przywódców sekty nie jest całkowicie zgodne co do prawdziwości opracowywanych przez siebie nauk, które po przegłosowaniu (!) będą obowiązywać wszystkich Świadków Jehowy. Jak to jest możliwe, aby „namaszczony" Świadek Jehowy, członek Ciała Kierowniczego, nie wierzył w niektóre nauki, czego dał wyraz głosując przeciwko, i dalej pozostawał na swoim urzędzie Świadkiem Jehowy, gdy każdego innego Świadka Jehowy (spoza grona Ciała Kierowniczego) natychmiast się usuwa z organizacji za brak wiary? Jeśli o „prawdzie" decyduje już opowiedzenie się 2/3 członków Ciała Kierowniczego, to o konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z takich „prawd", dobitnie świadczy np, zakaz przeprowadzania transfuzji krwi.
Książka Rayrnonda Franza ukazała się w roku 1983 pod znamiennym tytułem Crisis of Conscience (Kryzys sumienia) i była w USA prawdziwym bestsellerem. O książce było głośno w środkach masowego przekazu, ale tylko niewielu Amerykanów miało okazję ją przeczytać. Świadkowie Jehowy książkę masowo wykupywali i niszczyli! Na szczęście książkę tę przetłumaczono już na wiele języków i w końcu ukazało się jej polskie tłumaczenie (gotowy od kilku lat przekład napotykał na jakieś dziwne przeszkody).
Frederick W. Franz, czwarty prezydent Świadków Jeho­wy, dożył sędziwego wieku 99 lat i zmarł 22 grudnia 1992 r. Jego miejsce zajął równie sędziwy Milton G. Henschel.

Materiał z książki "Świadkowie Jehowy, pochodzenie, historia, wierzenia" - Elizeusz Bagiński OCD

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002