Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
MILTON G. HENSCHEL (1920-2003)
         


      Od 1992 r. organizacją Świadków Jehowy kieruje Milton G. HenscheL były osobisty sekretarz prezydenta Knorra. Razem z Knorrem wiele podróżował po świecie (m. in. odbył z nim podróż dookoła świata w 1947 r.). W 1976 r. zostaje członkiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.
Raymond Franz  wspomina wielokrotnie o Henschelu, np. jego radę, aby kierownictwo organizacji nie dokonywało samokrytyki po błędnej przepowiedni końca świata, który miał mieć miejsce w 1975 r. Henschel uważał, że szeregowi Świadkowie Jehowy sami zaprzestaną o tym myśleć i szybko zapomną. Bratanek byłego prezydenta już wówczas przewidywał, że Henschel może zostać kolejnym prezydentem sekty. Czas pokazał, że się nie pomylił.
Najnowszy podręcznik historii Świadków Jehowy na użytek sekty zamieszcza zdjęcia dwunastu członków Ciała Kierowniczego ze stycznia 1992 r., a więc jeszcze za życia prezydenta Franza. Wśród nich widnieje sędziwy Milton Henschel i jeszcze starsi od niego wiekiem pozostali członkowie tego Ciała. W najbliższym czasie należało się więc spodziewać kolejnej zmiany na stanowisku prezydenta.
Ważnym owocem działalności prezydenta Henschela i jego zespołu jest wydanie nowego podręcznika wiary pt. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (1995). Jak to już jest w zwyczaju sekty od lat, nowy podręcznik eliminuje poprzedni, jako już „nieaktualny". Kierownictwo w Brooklynie tłumaczy te zmiany (doktrynalne!) „nowym światłem poznania od Jehowy". Starsi Świadkowie Jehowy są już od dawna przyzwyczajeni do tych ciągłych zmian i korekt, którym podlega ich własna wiara. Nowy podręcznik tematycznie nawiązuje do poprzedniego (tj. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju ma ziemi, wydanego za prezydenta Franza w 1982 r.), ale jest on jakby jego uproszczoną wersją. Autorom tej książki chodziło najwyraźniej o to, by uczynić z niej pozycję bardziej "strawną" doktrynalnie dla zainteresowanych przystąpieniem do sekty. Prowadzona przez kierownictwo w Brooklynie statystyka ilości „studiów biblijnych" podejmowanych przez Świadków Jehowy z kandydatami do sekty („Strażnica"' publikuje coroczne Sprawozdanie na ten temat w swym pierwszym numerze styczniowym), wykazuje ich niewielką efektywność (tylko niewielki procent studiujących ze Świadkami Jehowy decydował się w ostatnich latach na przystąpienie do sekty. Poprzedni podręcznik sekty zbyt otwarcie ukazywał wierzenia Świadków Jehowy, a ponadto nie szczędzili ostrej krytyki innym religiom, do których mogli być czasami jeszcze mocno przywiązani potencjalni kandydaci do sekty, stąd mierne wyniki „studiów biblijnych" Nowy podręcznik unika więc kontrowersyjnych i trudniejszych tematów, pozostawiając dalszą indoktrynację na później (widać to bardzo wyraźnie, gdy się porówna oba podręczniki w takich kwestiach doktrynalnych, jak nieśmiertelność duszy ludzkiej, istnienie piekła, Boskość Chrystusa, nauka o Trójcy Świętej, czy sprawa krzyża).
Najpoważniejszą zmianą, jaką natychmiast daje się zauważyć w podręczniku wiary prezydenta Henschela, jest całkowite pominięcie fundamentalnej dotąd nauki o tzw. „tym pokoleniu" (chodzi o „pokolenie", o którym mówił Chrystus w Mt 24, 34). Poprzedni prezydenci niezachwianie głosili, że Jezus myślał o pokoleniu z roku 1914, które „nie przeminie" zanim nie doczeka Armagedonu i końca świata. Wycofanie się Henschela z głoszenia tej nauki było podyktowane prostym faktem, że to „pokolenie" już dawno przeminęło! To z tej głównie nauki Świadkowie Jehowy czerpali przez dziesięciolecia energię do niestrudzonego głoszenia swych nauk, gdyż w miarę jak to pokolenie się starzało, spodziewali się w każdej chwili nadejścia strasznego Armagedonu i końca „tego systemu rzeczy", czyli końca świata. Kierownictwo sekty utraciło więc (z konieczności!) potężny środek nacisku, który w przeszłości wyzwalał wśród głosicieli rzadko spotykany w innych sektach fanatyzm. Dzisiaj przywódcom w Brooklynie pozostaje jedynie powtarzanie i ciągłe zapewnianie, że koniec jest Już blisko", jest „tuż, tuż".
Jest jeszcze za wcześnie podejmować ocenę wpływu obecnego prezydent na życie i rozwój organizacji Świadków Jehowy, ale już teraz możemy powiedzieć, że zapoczątkował on kolejną i daleko idącą reformę doktrynalną sekty.
7 października 2000 r. Henschel niespodziewanie zrezygnował z kierowania organizacją Świadków Jehowy, a jego miejsce na fotelu prezesa Towarzystwa Strażnica zajął Don Adams. Dnia 22 marca 2003 r. 82-letni Henschel zmarł.

Materiał z książki "Świadkowie Jehowy, pochodzenie, historia, wierzenia" - Elizeusz Bagiński OCD

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002