Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy !

 

    
    Zdrowych i wesołych Œwišt Wielkanocnych, niech zmartwychwstały Pan wskaże drogę prawdy wszystkim poszukujšcym i chwiejnym w wierze. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżajšcych się Œwišt, smacznego jajka, mokrego dyngusa, oraz wielu Łask Bożych życzymy wszystkim naszym czytelnikom.

                                                                                     fish

         

      Zmartwychwstanie Chrystusa to najważniejsze ze œwiat dla wszystkich chrześcijan. Św. Paweł w liście do Koryntian pisze: "jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara" (1Kor 15,14) W zmartwychwstaniu Chrystusa każdy człowiek upatruje swego zmartwychwstania do życia wiecznego, czyli zbawienia własnej duszy. Bez ofiary Chrystusa i Jego zmartwychwstania nie było by odkupienia naszych grzechów, a w rezultacie człowiek nie mógłby osiągnąć zbawienia i wiecznego szczęścia w niebie. Święta które obchodzimy mają nam przybliżać Osobę Boga, który dla naszego zbawienia, i z miłości do nas dał się poniżyć na krzyżu. Wypleniać Słowo Boże to znaczy naśladować Chrystusa, i razem z Nim łączyć się w modlitwie i Eucharystii. Zawsze koniec karnawału (tzw. tłusty czwartek) rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który jest czasem przygotowania do nadchodzących Świat  Wielkiej Nocy. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym począwszy od środy przeżywamy Misterium Męki Pańskiej. Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii, w którym kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Piątek jest dniem męczeńskiej śmierci Jezusa, natomiast w Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Jajko jako początek życia symbolizuje dla nas nowe narodziny, i nowe życie za sprawą zbawczej ofiary Chrystusa. Zgodnie z tym jak Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, tak wszyscy chrześcijanie obchodzą pamiątkę Jego zmartwychwstania. Rezurekcja - Msza Święta o godzinie 6.00 obwieszcza radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana. Jest to największe Święto w Kościele, i kluczowe dla całego świata chrześcijańskiego. Stanowi triumf życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra na złem. Następnym dniem jest Poniedziałek Wielkanocny, czyli tzw. Smigust-Dyngus. W ewangelii która przypada na ten dzień czytamy o zmartwychwstałym Jezusie który przychodzi do wieczernika i ukazuje się Jego uczniom. Udowadnia wszystkim swą cielesną postać, a przede wszystkim  to iż prawdziwie zmartwychwstał. W ten sposób w wielkim skrócie postarałem się scharakteryzować świąteczny okres wielkanocny. Na koniec pragnę jeszcze raz życzyć wszystkim, aby zmartwychwstały Pan narodził się w sercach nas wszystkich. "On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym" (1J 05,20)

 
 
Drogi Internauto !
     

          Jest nam bardzo miło że odwiedziłeś naszą witrynę. Materiały które tutaj znajdziesz są skierowane do odbiorcy chcącego poznać pochodzenie, historię, nauki oraz współczesną działalność Świadków Jehowy. Nazwa Kościół katolicki wywodzi się z greckiego "katolikos" co znaczy (kościół) powszechny, również nazwa tej witryny została zapożyczona od tego terminu. Tak jak w czasach apostolskich istniał jeden jednolity Kościół zrzeszający wszystkich chrześcijan, tak dzisiaj wszyscy katolicy tworzą wspólnotę wiernych będącą Kościołem Chrystusowym. Większość odrębnych kościołów i grup wyznaniowych bazujących na chrześcijaństwie powstało poprzez odstępstwo od nauki Chrystusa, wprowadzając przez to odrębne struktury, własne interpretacje, rozłamy i podziały stanowiące odejście od prawdziwej nauki Chrystusa. Autor wskazuje błędy, podejmuje polemikę, i  przekonuje że trwanie przy organizacji to droga do nikąd. Krytyczne stanowisko w wielu kwestiach, nie jest nakierowane przeciwko komuś, chce on przestrzec wszystkich przed zagrożeniem jakie niesie ze sobą to wyznanie. Organizacja to jedno wielkie kłamstwo, które prowadzi do tragicznego zakłamania człowieka. Przekonania Świadków Jehowy w sposób stanowczy i jednoznaczny zaprzeczają najbardziej oczywistym naukom chrześcijańskim. Zatem nauki które kreuje Towarzystwo Strażnica są jawnym dowodem ingerencji szatana. W Kościołach chrześcijańskich uważa się Jezusa za Boga i za Zbawiciela, wierzy się w Trójcę Świętą jako w Boga. Jeżeli w związku z tym Świadkowie Jehowy nie wyznają Trójcy Świętej a nawet Ją ośmieszają, nie są oni dla nas Kościołem opartym na Chrystusie, ale sektą bazującą na chrześcijaństwie. Jak to możliwe że świadkowie znajdują wciąż swoich sympatyków a nawet nowych członków. Czy fanatyzm członków tego wyznania może zaślepiać napotkanego człowieka i pozbawić go racjonalizmu. Nauki które głoszą są pełne błędów i przeinaczeń, które nawzajem się wykluczają. Są one niezgodne z logiką i zdrowym rozsądkiem. Świadkowie potrafią doskonale manipulować człowiekiem, obrzydzając wszystko co katolickie, burząc podstawy wiary, a jednocześnie karmiąc fałszywymi naukami, wprowadzając przez to spustoszenie i zamęt. Za zmieniającymi się co chwile naukami nie mogą nadążyć nawet najgorliwsi, nie mówiąc już o rodzących się w nich wątpliwościach i pytaniach. Spożywając zgniłe owoce wiary można nie tylko popaść pustkę duchową, ale i popaść w ateizm. W Polsce co roku 3,5 tyś świadków odchodzi o organizacji. Borykają się oni z szykanami i potępieniem ze strony byłych braci. Uważa się ich za zdrajców, odszczepieńców i przyrównuje do świń, które raz "umyte" w organizacji, powróciły z powrotem do błota, czyli do "złego systemu tego świata", rządzonego przez szatana. Z relacji wielu ex świadków można dowiedzieć się iż destrukcyjne oddziaływanie sekty, z upływem czasu doprowadziło ich do stanu, w którym byli już wrakami człowieka. Ludzie inaczej wierzący są ich niebezpiecznymi wrogami, izolują się od naszych praktyk i wyznawanych przekonań (ponieważ jesteśmy "światowi, a nasza religia jest dziełem demonów") Ich zdaniem pozostajemy pod wpływem działania szatana i jego przewrotnych nauk które to też żądza całym światem. O sobie mówią ze żyją w tzw. "prawdzie", natomiast o nas katolikach mówią że jesteśmy zwodzeni przez religię fałszywą, która nie podoba się Bogu. Babilon z Apokalipsy utożsamiają właśnie z Kościołem katolickim. Z niego to należy uciekać, bo gniew Boży zmiecie go z ziemi niby kamień młyński wrzucony w morze (Ap 18,21). "Wielka Nierządnica" o której jest mowa w tej księdze, określają jako obecne Pastwo Watykańskie. Papieża sprowadzają do miana archanioła szatana. Nie są nastawieni i przygotowani na dialog lecz ich głównym celem jest „nawracanie” i nie chcą zauważać argumentów które przeczą temu co wyznają. Prowadzą zamierzone praktyki mające na celu walkę z innymi wyznaniami, jednak w szczególności wrogo są nastawieni do katolików. Tym ostatnim odmawiają nawet miana chrześcijan, sprowadzając ich do określenia tzw. "chrześcijaństwa nominalnego". Uważają ze jedynie oni tylko są prawdziwymi chrześcijanami, i jedynymi przedstawicielami Boga na ziemi. Przed tą sektą i jej destrukcyjnym wpływem zwłaszcza na ludzi młodych przestrzegał św. Maksymilian Maria Kolbe. Jan Paweł II nauczał "Nauczanie sekt i nowych ruchów religijnych jest niezgodne z nauką Kościoła katolickiego, dlatego przynależność do nich oznacza wyparcie się wiary"  Działalność tej organizacji stała się wyzwaniem do zainteresowania tym ruchem religijnym i zbadania go od podstaw. Stwierdziłem iż świadkowie są ludźmi wewnętrznie rozdartymi, poddawanymi ciągłej kontroli, mający wątpliwości i problemy duchowe. Stanowi to swego rodzaju grę pozorów, wyznawcy mają w sobie mnóstwo wątpliwości, lecz nigdy ich nie okazują. To grozi wykluczeniem, lub co najmniej nieprzychylnością swych współbraci. Podczas głoszenia ma to stwarzać pozorny wizerunek ludzi pewnych tego co mówią. Nie znają rzeczywistej prawdy która wypływa z treści Pisma Św. Bazują jedynie na cudzej niewiedzy, kiedy błędnie próbują nauczać przygodnie napotkane osoby. Nieprawdziwa jest też opinia że dokładnie znają Pismo Święte, w sposób mechaniczny cytują szereg wersetów, które często pozbawione są logicznego ciągu zdarzeń następujących po sobie. Trzymają się wyuczonych schematów które dla nich samych nie do końca są zrozumiałe (niewyjaśniony absolut), a szukanie odpowiedzi na "trudne pytania" odbierane jest przez nadzorców jako brak gorliwości i pokory. Obecnie żyjemy czasie intensywnego zamętu obyczajowo-religijnego, gdzie człowiek odchodzi od wiary, kierując się liberalnymi poglądami które oferuje świat. Brak w naszym społeczeństwie powszechnej wiedzy biblijnej  jest  powodem prowadzącym do licznych manipulacji, którymi posługują liczne sekty. Św. Paweł mówi, że "w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią" (1Tm 4,01-02) Mój cel to obrona wiary, a jednocześnie ochrona Jej przez zdeptaniem, przez ludzi żyjących w kłamstwie. Autor tej strony jest wyznania rzymsko-katolickiego i nigdy nie był członkiem organizacji, oznacza to że każdy Świadek Jehowy może przeglądać zawarte tu materiały bez ryzyka wykluczenia. Im bardziej zacząłem poznawać przeszłość Organizacji tym bardziej jestem zdania że jest to kopalnia ludzkiej naiwności i głupoty. Bogiem każdej sekty jest pieniądz, a przywódcą prawdziwy oszust. Gdyby przeciętny świadek poznał prawdziwą przeszłość swego wymania, zapewne nie byłby już tak łatwym obiektem manipulacji, i zapewne byłby rozczarowany wszystkim co wiąże się ze Strażnicą. Poznanie historii i działalności tego wyznania w efekcie skłoniło mnie to do dokładnego poznania Biblii, i utwierdziło w wierze katolickiej. Wszystkie materiały na tej stronie są z godne z wiarą i nauką Kościoła katolickiego. Przedstawiam skróconą listę rozbieżności jakie występują pomiędzy doktrynami Kościoła, a naukami świadków Jehowy.

 
 
Główne Prawdy Wiary Katolickiej

 

1. Jest jeden Bóg. 
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze 
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.   
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia 
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 
6. Łaska Boża jest dla zbawienia koniecznie potrzebna.
                                                                                   Zobacz Mały Katechizm

 
 
Sekty i zagrożenie jakie niosą 
         

           W Polsce zarejestrowanych jest przeszło 150 związków wyznaniowych i kościołów. Ale według specjalistów w naszym kraju działa także drugie tyle nielegalnych sekt. Pod ich wpływem znajduje się od 250 tyś. do miliona ludzi, głównie młodych. Współczesny człowiek coraz częściej odwraca się od tradycyjnych religii i szuka alternatywy w sektach, nierzadko stając się bezkrytycznym fanatykiem nowego kultu. Żyjemy w czasach duchowego zamętu, gdzie każdy ustala własne zasady, wedle własnego uznania i wygody. Doktryna religijna zwykle ma na celu podporządkować sobie wyznawców, dla ścisłego kręgu przywódców. Dominacja nad rzeszami ludzi była znana już w starożytności. Wyzyskiwano ich poprzez wyrachowane wpływanie na odczucia religijne, kiedy to zaćmienie słońca miało oznaczać gniew Boga. Podobnie i dzisiaj przywódcy sekt są gotowi manipulować ludźmi, aby w rezultacie osiągać dla siebie zamierzone korzyści. Sekta jest ruchem posługującym się środkami przymusu psychologicznego. Logika sekty opiera się na przekonaniu, że cel zawsze uświęca środki. Środki materialne zgromadzone przez sektę nie są udostępniane jej członkom, ani też społeczeństwu. Szeregowi wyznawcy są potrzebni by utrzymywać określony krąg przywódców. Szczególnie podatne na propagandę stosowaną w ramach rekrutacji do sekt są osoby samotne, uległe, szukające oparcia i pomocy, czy też mające chwiejne poglądy. Jednak już z samej definicji wynika, że sekta stosuje techniki kontroli umysłu, na które podatny jest prawie każdy. Zagrożenie ze strony nowych ruchów religijnych jest coraz większe. W samej Wielkiej Brytanii działa obecnie ok. 500 takich grup. Aby wytłumaczyć przyczynę wzrostu popularności sekt, trzeba przyjrzeć się motywom działania ich przywódców. Są bardzo różne: od finansowych, poprzez polityczne, po pobudki natury seksualnej. Niejeden guru od tak dawna nazywa siebie ,,bogiem”, że sam przestał mieć wątpliwości, iż jest istotą nadprzyrodzoną. Właśnie ktoś taki jest najbardziej skłonny pchnąć swych wyznawców do masowych samobójstw, o których coraz częściej możemy usłyszeć. Sekty są niebezpieczne i zanim przyjdzie opamiętanie okazuje się, że człowiek staje się bezwolną marionetką, niezdolną do podejmowania samodzielnych decyzji. Techniką często stosowaną przez sekty jest tzw. bombardowanie miłością. Twoi nowi ,,przyjaciele” na każdym kroku okazują Ci sympatię, po prostu miłość. Inną technika zdobywania nowych sympatyków jest seks. Atrakcyjna dziewczyna lub przystojny chłopak wpada w sidła sekty poprzez flirt. Często członkowie sekty już na pierwszym spotkaniu dodają do żywności środki lub narkotyki powodujące uczucie euforii. I właśnie wtedy od pierwszej chwili czujemy się w ich towarzystwie tak cudownie. W sytuacji kiedy uniemożliwia się komuś opuszczenie danej grupy należy korzystać ze wszystkich spodków  prawnych. Począwszy od Policji kończąc na instytucjach strzegących prawa do samostanowienia jednostki. Po opuszczeniu sekty konieczny jest kontakt z dobrym psychoterapeutą. Potrafi on wymazać z umysłu lęk przed określonymi ludźmi i pomóc wrócić do normalnego życia. Bardzo ważne jest też wsparcie rodziny. Na koniec przedstawiam jeszcze wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie RP.

 
Struktura organizacyjna Œwiadków Jehowy

 

 

 
Œwiadkowie Jehowy - działo szatana cz.1-3

 

 

 

 
Œwiadkowie Jehowy odchodzš

 

 

 

 
Tranzfuzja krwi

 

 

 
Œwiadkowie Jehowy - druga strona organizacji

 

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki  »Credo
»Konkordat  »Kodeks Prawa Kanonicznego

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002