Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." 
-- Mt 28,18

 
Cała prawda o inkwizycji
         

Bardzo częstym zarzutem eksponowanym przez ŚJ w kierunku Kościoła są sprawy związane z Jego przeszłością, bardzo często te dotyczące inkwizycji w średniowieczu. Ta propagandowa śpiewka jest bardzo często przypominana w celu  dyskredytowania historii Kościoła, a przede wszystkim Jego duchowieństwa. Nieprzychylne opinie mają sprawiać wrażanie że Kościół katolicki nie ma prawa nikogo pouczać, ponieważ za Jego sprawą w przeszłości zdarzyło wiele zła. Kościół katolicki jest niezniszczalny. Oznacza to, iż dzięki specjalnej ochronie ze strony Jego Niewidzialnej Głowy, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie może odstąpić od swego prawdziwego celu i zamysłu, nigdy nie może nauczać fałszywej doktryny, ani dać swym dzieciom fałszywą dyscyplinę, czy nieważny sakrament. Jest to ta opieka Chrystusa, który daje Kościołowi Swą władzę. Pomimo godnych pożałowania upadków ludzkich, co się tyczy jego dostojników w przeszłości, Kościół katolicki nigdy nie dopuścił się odstępstwa. Nigdy nie nauczał błędu. Nigdy nie zaaprobował złej dyscypliny czy nieważnych sakramentów. Rzeczywiście możemy zastanawiać się, czy upadek szeregu jego dostojników nie został dopuszczany przez Boga, ażeby udowodnić, iż Kościół nie podlega ludzkiemu losowi i upadkom ale że jest prowadzony opieką Jego Boskiego Założyciela, który jest z nim przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zdecydowałem się poddać ten temat wnikliwej ocenie, aby przekonać się ile jest prawdy w stwierdzeniach np. historyka  W. E. H. Lecky'go iż "Kościół rzymskokatolicki przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja".  I w jakim celu  to zagadnienie jest celowo wyolbrzymione. Najbardziej znanym a zarazem najkrwawszym przykładem przeciwdziałania tworzeniu się herezji w średniowieczu, była inkwizycja hiszpańska. Tortury, ciemne lochy, spalanie na stosie, czy gilotyna to nieodłączne atrybuty które wiążą się z jej istnieniem. Jeśli oceniamy skutki inkwizycji to po pierwsze należy rozdzielić dwie sprawy. Inkwizycje rzymską (kościelną) oraz inkwizycje świecką do której należała ta hiszpańska. Ona to właśnie była pod wyłączna kontrolą hiszpańskich władców i królów, a władza kościelna nie miała bezpośrednio wpływu na wydawane wyroki. Co więcej działalność ta była niejednokrotnie przedmiotem ostrej krytyki Stolicy Apostolskiej. Bardzo często wyroki śmierci były unieważniane przez władze kościelne, do tego stopnia że w 1509 roku rządowy edykt hiszpański, powtórzony w roku 1605, nakładał karę śmierci za publiczne ogłaszanie decyzji Stolicy Apostolskiej unieważniających wyroki Inkwizycji. Patrząc na okres średniowiecza cały czas Kościół rzymski w zdecydowanej większości anulował wyroki śmierci wydane przez inkwizytorów świeckich.  W 1519 roku papież Leon X wyklął, wbrew woli króla Hiszpanii Karola I, Wielkiego Inkwizytora jak również jego pomocników. W 1286 roku papież Honoriusz IV unieważnił surowe inkwizycyjne rozporządzenia cesarza Fryderyka II i wszystkich skazanych na ich podstawie ludzi - amnestionował. Fryderyk II ściągnął wtedy na siebie klątwę papieską, za to że jako pierwszy wydał prawa karzące śmiercią heretyków i powołujące inkwizycyjne trybunały. Tych faktów ŚJ nie chcą widzieć, czy raczej nie wiedzą, bo Strażnice o tym nie wspomną by mieć pretekst do zarzutów, przedstawiając wyjątkowo pokaźną listę przekłamań. Uważają ze jedynym źródłem prawdy jest organizacja, i bezkrytycznie przyjmują te nauki? Wszak przestrzega się ich przed szukaniem prawdy na własna rękę, ale czy ma to oznaczać oderwanie od obiektywnego myślenia. Inkwizycja kościelna nie jest czymś w historii Kościoła za co musielibyśmy się wstydzić. Kościół nie był autorem stosowania restrykcyjnych środków co ciągle Mu się zarzuca. Natomiast czynniki władzy które zwykle dokonywały tych ewidentnych nadużyć, działały wbrew woli Rzymu. Nie sięgajmy daleko do średniowiecza, w XVII i XVIII wieku protestanci w Niemczech urządzali polowania na czarownice. Jednakże za "topieniem czarownic" nie stała Inkwizycja!, a wtedy zginęło o  wiele więcej ludzi. Mówienie dzisiaj o setkach tysięcy ofiar Inkwizycji kościelnej jest zwykłym mijaniem się z prawdą. Większość historyków przyznaje, że ogólna liczba jej ofiar została drastycznie zawyżana, a mówienie o ludobójstwie włożyć trzeba między bajki. To prawda że inkwizycja była swego rodzaju sądem. Jednak procedury stosowane przez władze kościelne były zupełnie odmienne od tych które stosowano przez władze świeckie. Były one prowadzone bez pośpiechu, drobiazgowo i opatrzone dodatkowymi prawami przemawiającymi na rzecz oskarżonych. Oskarżony miał prawo zaskarżyć bezstronność inkwizytora lub któregoś z sędziów, jak również mógł złożyć apelacje do Rzymu. Postępowanie apelacyjne było długotrwałe i nie musiało oznaczać potwierdzenia wyroku. Zdecydowana większość wyroków wydanych przez władze Inkwizycji kościelnej dotyczyła nałożenia rozmaitych form pokuty bądź wygnania ( chodzenia w stroju pokutnym, umartwień cielesnych, podejmowania pielgrzymek) Gdy mówiono o straceniu kogoś, często miano na myśli tzw. spalenie in effigo czyli nie spalenie człowieka, ale spalenie jego wizerunku. Kary śmierci nigdy nie orzekał trybunał duchowny, pozostawała ona w gestii i była wykonywana przez władzę świecką. Procedury władzy kościelnej nie zezwalały na stosowanie tortur ani na żądanie inkwizytora, a tym bardziej  w jego obecności. Tortury stosowano tylko w ostateczności i tylko przez władze świeckie, w celu wydobycia zeznań. Nie chce aby ktoś odczuł że próbuje wybielać to co się stało w przeszłości, prawda jest że inkwizycja bazowała na chrześcijaństwie. Ale nie można przypisywać władzą kościelnym czynów które nie były ich udziałem. Zgoda mogły zdarzyć się wyjątki, za co papież przepraszał w imieniu Kościoła, wszak każdy człowiek jest grzeszny. Ale nie sposób nie zapytać jakie było podłoże dzięki któremu dokonywano takich praktyk, w imię religii. Otóż chodziło nie tylko o to by nie tworzyć odstępstw od religii, ale i by walczyć z heretykami którzy zwalczali prawdy chrześcijańskie. Przykładowo w I połowie XII wieku zaczęła się szerzyć przybyła z Azji, herezja katarów. Katarowie głosili, że stworzenie materialne nie jest dziełem Boga ale szatana, to oznaczało, że należy wyniszczać ludzkie ciało. Wyniszczanie to odbywać się mogło tylko przez masowe samobójstwa albo przez wyczerpanie ciała w orgiastycznych rozpustach. Toteż nie dziwi fakt iż władze kościelne dążyły do zachowanie ładu społecznego. Muszę zaznaczyć że chodziło tu o kwestie duszpasterskie mające zapobiegać tworzeniu się przewrotnych ideologii, choć nie rzadko władza świecka odgrywała restrykcyjne odium w tym względzie. Działania Kościoła były nakierowane na odejście człowieka ze złej drogi, np. ogłaszano na danym terenie tzw. czas łaski. Ktokolwiek ujawniłby w tym czasie swoje heretyckie poglądy podlegałby zwykłej pokucie, jak każdy spowiadający się w konfesjonale. Nie wiem dlaczego ŚJ tak często przywołują inkwizycje, widocznie te czasy nie były by po ich myśli, bo żyjąc w tych czasach nie mieli by łatwego życia. Co oczywiście nie oznacza że pochwalam owe poczynania. Analizując stanowisko Kościoła w okresie średniowiecza możemy zauważyć że wszelkie represje były ostatecznością.  Posługiwania się religią w sposób nie właściwy prowadzi do nadużyć i jest zwykłym rozmijaniem się z nauka daną od Chrystusa. Tak jak w czasach współczesnych wiele ludzi (politycy) dla określonych celów obnosi się pobożnością, a tak naprawdę jest to tylko przykrywka bo ich czyny są zupełnie inne. Tak i w przeszłości Inkwizycja była nadużyciem, gdzie nadużywano władzy a religie wykorzystywano jako pretekst do usprawiedliwiania haniebnych czynów.

                                                                                    Fish

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002