Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneWiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali
Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
-- 1J 5,20 

 
Imię Boga - Jahwe czy Jehowa 
         

Stanowisko Strażnicy: Wszyscy katolicy i wszystkie wyznania chrześcijańskie, odstępują od prawdziwej religii, bo nie używają imienia Jehowa. Tym samym jesteśmy chrześcijaństwem odstępczym, bo nie wychwalając tego imienia wypieramy się Boga. Skoro Bóg objawił nam Swoje imię powinniśmy się zwracać do Niego używając tylko i wyłącznie Jego imienia. Modlitwy należy kierować tylko do Jehowy, nie do Chrystusa. Zarzucają nam ze usunęliśmy słowo Jehowa z Pisma Św. i tym samym fałszujemy Słowo Boże. Jezus kiedy jeszcze był na ziemi używał imienia Jehowa, i zapoznawał ludzi z tym Bożym imieniem. Bóg sam podał ludziom to imię do odróżnienia się od tysięcy innych bóstw. Pozwolenie ludziom na zwracanie się do Boga po imieniu, stanowi o wyjątkowej miłości Boga do człowieka. Samo określenie Bóg jest określeniem nie odpowiednim, Jehowa zaś jest właściwe bo zawiera imię Boże. Pytają cynicznie jakie jest prawdziwe imię Boga? - jeśli nie Jehowa. Jeśli nie znamy imienia Boga nie możemy tez poznać samego Boga. W modlitwie Ojcze Nasz jest fragment "święć się imię Twoje", winniśmy czcić to imię a tego nie robimy, bo nie modlimy się do Jehowy. Uważają że forma Jehowa jest najstarszą znaną nam obecnie formą tego imienia, natomiast używana przez katolików forma JAHWE została wymyślona przez 19-wiecznych uczonych, badaczy i teologów. Na zdjęciu powyżej Bóg Jehowa widziany okiem nauczycieli Strażnicy.
 

Chrześcijanie nie używają na odzień imienia Jahwe, ponieważ czczą Boga jako Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19), czyli Trójcę Świętą, tak jak objawił nam to Nowe Imię nasz Pan Jezus Chrystus. Określenie "Jehowa" jest błędną wersją imienia Jahwe. Tej nie poprawnej formy używają nie tylko świadkowie Jehowy, ale również bardzo często cały szereg wyznań których korzenie prowadzą do z ich poprzedników czyli Badaczy Pisma Świętego. Oni to właśnie od roku 1922 rygorystycznie zaczęli przykładać nacisk na używanie określenia Jehowa. Nazwę tą przywołują inne związki wyznaniowe, np. protestanci. Najstarsza forma JHWH, pochodzi z hebrajskiego tetragramu, ale wówczas żydzi powszechnie zastępowali tą formę Imienia. Septuaginta zawierająca tetragram zawiera fragment: "Kto będzie wymieniał imię Boże umrze śmiercią", chodziło tutaj o należyte poszanowanie imienia Bożego i nie nadużywanie go. Dlatego też żydzi przez szacunek i ze strachu przed niegodnym wymawianiem, stosowali w miejscach występowania w Biblii JHWH zastępczo imiona Adonaj tzn. Pan lub Elohim tzn. Bóg. Z czasem do imienia JHWE żydowscy masoreci dopisali znaki samogłoskowe wzięte z imienia Bożego Adonaj i Elohim , wskutek czego powstała forma JAHWE (JAHWE) Wymowa "Jehowah" nie jest poprawną formą, która nigdy też nie była wymawiana przez Naród Wybrany. Potwierdzają to filologowie i znawcy języka hebrajskiego. Na dowód tego forma skrótowa JAH występuje w Biblii 50 razy i stanowi prawidłowy człon imienia Jahwe. W prawdzie nie poprawne określenie "Jehowah" występuje czasami w literaturze czy sztuce, ale nigdy nie posługiwali się nim żydzi czy też katolicy w aspekcie religijnym. U pierwszych chrześcijan którzy w II w. pisali po grecku przekładając z hebrajskiego, możemy zauważać że drugą literą imienia Bożego była litera "a"- (Klemens Aleksander, Orygenes, Tertulian.) ŚJ sami przyznają w swych publikacjach że Imię Boże w postaci 'Jahwe' (czasami 'Jahue') stanowi po prostu próbę wyrażenia go w sposób bliższy pierwotnej hebrajszczyźnie. Upartość z jaką obstają przy formie "Jehowah"(Jehowa), wiąże się m/i z tym że kiedy by zmienili na formę JAHWE musieli by również zmienić nazwę swego związku wyznaniowego :) W jehowickim przekładzie Pisma Świętego (Przekład Nowego Świata) dla podparcia swoich nauk, w całości zastąpiono imię Jahwe na Jehowa. Zmieniali określenie "Pan" na "Jehowa" co jest jawną profanacją a zarazem fałszowaniem Słowa Bożego. Ten "zabieg" posłużył im do pomniejszenia godności osoby Chrystusa. W ten sposób wypaczyli wiele wersetów podkreślających Bóstwo Chrystusa, a tym samym by móc zaprzeczyć prawdzie głoszącej że Jezus jest Bogiem. Nieprawdą jest, że katolicy posługiwali się formą Jehowa zamieszczoną w Kościele Mariackim w Gdańsku. Słowo to jest umieszczone na jednym epitafium i pochodzi z 1591r. (zdjęcie obok). W kościele tym, w latach 1529-1939 odbywały się nabożeństwa luterańskie, gdyż wówczas kościół odebrano katolikom. Tego nie chcą zauważać ŚJ, aby mięć pretekst do zarzutów. Protestanci używali określenia "Jehowa", co widoczne jest w ich Biblii Gdańskiej z 1632r. Manipulacje i oszustwa w kręgu tego wyznania są na porządku dziennym! A przecież Jahwe nie jest jedynym imieniem czy tytułem Boga, co pozwalało by skupiać się tylko na tej formie. W Biblii znajdziemy inne chociażby takie jak: El, Eloah, Elohim - Bóg, które występuje ok.2750 razy, Adon, Adoni, Adonaj - Pan, El Elion - Bóg Najwyższy (np. Rdz 14:19), Ehie aszer Ehie - Jestem który Jestem (np. Wj 3:14), Gaal - Odkupiciel (np. Iz 63:16). Nacisk jaki nakładają się na ŚJ aby zawsze przywoływali imię Jehowy kiedy zwracają się do Boga, jest nie uzasadniony. Opierając się na Piśmie Św. Jezus i Apostołowie znali imię Jahwe jednak nie używali go, ponieważ wiedzieli że Jezus Chrystus jest Bogiem działającym w jedności z Ojcem i Duchem Św. Kolejnym zarzutem w naszym kierunku jest nieprawdziwe oskarżenie iż to katolicy zwani przez nich odstępczym chrześcijaństwem, usunęli imię Jahwe z tekstu greckich kopii Septuaginty z IV wieku i NT. Zważywszy że wcześniejsze rękopisy zawierały To imię. Katolikom nigdy nie zależało na usuwaniu czegokolwiek, grecki odpowiednik "Kyrios" hebr. Adonaj (forma zast. Jahwe) można spotkać w manuskryptach pochodzących jeszcze z czasów przed Chrystusem jak i z połowy V wieku naszej ery, czego nie zauważają chcąc posiadać pretekst do zarzutów. Nigdy więc, z tekstu greckiego Biblii chrześcijanie nie usunęli imienia Jahwe, które jest używane do dzisiaj. Katechizm katolicki naucza m/n w art 206 "Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH), "Ja Jestem Tym, Który Jest", "Ja Jestem Tym, Który Jestem" lub "Ja Jestem, Który Jestem", Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia, i właśnie przez to wyraża ono najlepiej swe sakrum. Kim jest Bóg, który nieskończenie przekracza to wszystko co możemy zrozumieć lub powiedzieć o Nim, jest On "Bogiem ukrytym" (Iz 45, 15). Jego imię jest niewymowne. Sdz 13, 18, a zarazem jest On Bogiem, który staje się bliski ludziom." Na koniec zastanawiam się dlaczego świadkowie zarzucają nam iż modlimy się "do figur", czcimy Jezusa, Maryję, świętych. Czy w swej przewrotności oni sami nie oddają czci Bogu, lecz skupiają ją na oddawaniu czci Organizacji, oraz ich nauczycielach zza Atlantyku. Wszak podobno wszystko czego naucza CK pochodzi prosto od Jehowy. Czy zatem są nieomylni? Sadzać po ich owocach chyba nie. Dowodzi to zarazem że nauki Strażnicy to totalne artefakty. Bo jeśli by tak nie było, należało by powiedzieć że to nie świadkowie się mylili tylko mylił się sam Bóg - Jehowa.  

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002