Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Kto jest kim w zborze. Działalność, struktura, praktyki
         

             Otrzymuje ostatnio wiele pytań dotyczących struktury jaka występuje w środowisku lokalnym Świadków Jehowy, czyli zborze. Postaram się zatem wystawić na światło dzienne skrywane i niedostępne dla wielu nie wtajemniczonych, szczegóły z tym związane. W środowisku ludu Jehowy, czyli Świadków Jehowy jest bardzo szeroki wachlarz intratnych posad. Takich które umożliwiają szeroką kontrole nad podwładnymi, a jednocześnie gwarantują prestiż i uznanie. Sytuacja ta skłania gorliwych i ambitnych do specyficznego pędu ku karierze, oczywiście w strukturach organizacji. Zatem im większa ranga posiadanego stanowiska w zborze tym większe poważanie i szacunek wśród braci. Jednak wpierw na swój stołek trzeba sobie zapracować, oczywiście służą głosicielską. Im wyższa posada w strukturze organizacji tym większa rywalizacja o stanowisko. Z relacji ex świadków można się wiele dowiedzieć, np. co się wyprawia na szczeblu zarządcy okręgu. To prawdziwy wyścig po władze. Jednak zacznijmy od najniższych szczebli awansu w strukturze organizacji. Najniższy szczebel stanowi przeciętny wyznawca, czyli inaczej szeregowy głosiciel. Ci którzy zajmują się bardziej aktywnym głoszeniem i zdobywaniem nowych członków do organizacji, posiadają miano pionierów. Oni to dobrowolnie decydują się spędzić większa liczbę godzin w miesiącu niż przeciętny świadek. Pionier pomocniczy ma obowiązek głosić minimum 60 godz. miesięcznie. Pionier stały już musi głosić 90 godz. Natomiast pionier specjalny zajmuje się głoszeniem 120-150 godz. w ciągu miesiąca, co daje średnio przeszło 4-5 godzin dziennie! Taki to musi mieć bzika na punkcie własnych ambicji. Ale wiążą się z tym również korzyści. Nie musi on zwykle pracować zawodowo, a jeśli już to zawsze może liczyć na wsparcie finansowe ze strony zboru. Ma nawet zaszczyt i prawo uczestnictwa w obradach braci "starszych" którzy są ważniejsi J A co do starszych to oni również dzielą między siebie swoje stanowiska. Nadzorca Przewodniczący - bardzo ważny, szef całego zboru, który normalnie liczy 70-100 osób. Kilka zborów ma wspólną „Salę Królestwa” - zdjęcie z prawej, na której to wygłasza się jak zresztą widać piramidalne głupoty. To właśnie tam będzie chciał Cię zwabić każdy "werbownik", wręczając ulotkę z zaproszeniem. A tam już zajmą się Tobą wyspecjalizowani ludzie. Następny stołek to Nadzorca Książki, on dba oby nowe światło czyli nauki z Brooklynu trafiały do każdego szeregowego świadka Jehowy. Ma on zwykle pod "opieką" kilkunastu nieszczęśników, i pilnuje aby przyswajali sobie najnowsze nauki organizacji. A jednocześnie kontroluje pod wzglądem intelektualnym, bo to co znajduje się w Strażnicach bardzo często staje na głowie. Ma do tego prawo bo taką ma funkcje i jest nadzorcą. Skarbnik, oczywiście liczy utarg po zakończonym zebraniu. Sekretarz Zboru, księgowanie wszelkich szczegółów, przede wszystkim kasy, ale również wszystkich biurowych spraw. Nadzorca Służby ten z kolei zajmuje się przydzielaniem terenów na których to działają "służby" głosicielskie. Są to ci którzy chodzą po domach nie rzadko z z chęci czerpania pieniędzy ze zboru, a działalność tą nazywa się “służbą polową”. Każdy z nich składa co miesiąc sprawozdania na odpowiednich formularzach z liczby godzin spędzonych na głoszeniu, oraz ilości rozprowadzonej literatury. Tą z kolei otrzymują otrzymują od nadzorcy, a następnie rozprowadzają ludziom zwykle bezpłatnie, lub czasami za jakiś datek. Pieniądze, które wpływają za literaturę przekazuje się co tydzień starszemu lub słudze pomocniczemu, którego grono starszych wyznaczyło do prowadzenia “kont zborowych". Nie jest prawda że literatura jest bezpłatna, szeregowy świadek w ten lub inny sposób musi pokryć jej koszty. Nadzorca Literatury - jak nazwa wskazuje przekazuje czasopisma i literaturę głosicielom, celem kolportażu. Również na potrzeby własnej "edukacji" w zborze. Każdy zbór posiada jeszcze szereg komitetów takich jak, medyczny, służbowy, czy sądowniczy. W komitetach tych zasiadają starsi zborowi, przy boku których stoją jeszcze tzw. "słudzy pomocniczy" Nie trzeba dodawać że "starsi" mają szerokie prawa dominacji nad jednostką. Mogą w każdej chwili przyjść do domu i przeprowadzić rewizje, np. czy w lodówce nie ma kaszanki.  Jednak szczególną uwagę starsi przywiązują do szeroko pojętej moralności. Przykładowo młoda kobieta misi zwierzać się z swego intymnego życia, kiedy zborowy zacznie coś przypuszczać, że może dokonywać czynów nieprzyzwoitych. A zakazów i zaostrzeń w sferze erotyki jest tyle, że nie sposób któregoś nie złamać. Wszędzie pełna kontrola, nadzór, oraz inwigilacja. Sekciarskie metody terroryzowania umysłów współwyznawców opierają się na wszechobecnym strachu, który przede wszystkim wypływa z treści głoszonych nauk. Starsi manipulują strachem jako przerażająco skuteczną bronią, która utrzymuje w posłuchu i dusi w zarodku wszelkie zarzewie buntu, oraz wszelkie formy manifestowania prób własnego myślenia. Można by to przyrównać do policji religijnej która istnieje w krajach islamskich. Kiedy wyznaje się tak radykalne przekonania, prawo stanowione schodzi na drugi plan kiedy próbuje się wyznawać własne normy i agitować prawem danym podobno od Jehowy. Strach wpisany w ich doktryny, jest podstawową dzwignią uruchamianą przez nadzorców, aby wywołać zależność i posłuszeństwo adepta. Wszystkie struktury organizacyjne łączą się w zwartą hierarchię, i sieć połączeń. Wszystkie zbory w Polsce podlegają centrali, która mieści się w podwarszawskim Nadarzynie. Dla zainteresowanych podaje adres. "Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe" 05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14, tel. 729-80-40, fax 729-86-71 Centrala w Polsce podlega oczywiście centrali mieszczącej się w Brooklynie - dzielnicy Nowego Jorku. Stamtąd płyną "Boże" nauki na cały świat. Nauki te stale uaktualnia tzw. Ciało Kierownicze, czyli grono kilkunastu mężczyzn zwykle w podeszłym wieku. Końcem marca 2003 w wieku 82 lat zmarł Milton Henschel, który jako jedyny w historii prezes Strażnicy, podał się do dymisji. Ciało to przypomina wszystkim świadkom Jehowy, że mają uważać się za jedynych przedstawicieli Boga na ziemi, za Jego "świadków". Zadaniem Świadków ma być głoszenie "Boskiego orędzia". Wracając do tematu, w Polsce znajduje się 1 781 zborów (dane 2003) które posiadają zhierarchizowane struktury, i zwykle w każdym większym mieście znajduje się zbór a w nim struktura urzędów jaką opisałem wyżej. A wszędzie gdzie jest zbór jest pełno nadzorców którzy nad Tobą trzymają nadzór i kontrole. Fajnie jest J Kontroli tej podlegają przede wszystkim szeregowi członkowie organizacji, czyli zwykli Świadkowie Jehowy. Oni zwykle są ludźmi do czarnej roboty. Jedno co im wolno to tylko pełnoprawne uczestnictwo w zebraniach i głoszeniu. Niżej w hierarchii ustawieni są tylko tzw. nie ochrzczeni, oni z kolei na zebraniach nie mają zwykle nic do powiedzenia. Tak więc oceńcie sami, co myślicie o pozornie poczciwej Organizacji Strażnica, i nie zapominajcie o potencjalnych karierowiczach których spotykacie na ulicy, z gazetką w dłoni. 

                                                                                       Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002