Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Ku przestrodze Użytkownikom Internetu  ! 
         

         Na samym wstępie chcę wyjaśnić iż moim celem jest naświetlenie przeciętnemu odbiorcy jak dużym zagrożeniem dla duchowego życia katolika są ruchy religijne zwalczające najbardziej oczywiste nauki chrześcijańskie. Internet stanowi rodzaj medium, które umożliwia istnienie rozmaitych form informacji. Przeglądając zawarte w sieci web witryny, bądź najczęściej strony prywatne poświęcone zagadnieniom wiary, bardzo często napotykam na materiały bazujące na błędnej interpretacji Pisma Świętego. Wcale nie ukrywam że często spotykanymi twórcami tego stanu rzeczy są m/i Świadkowie Jehowy. Musimy wiedzieć że członkowie tego wyznania mają zakaz publikowania własnych prywatnych stron w Internecie, tych dotyczących swojego wyznania, jak i głoszonych nauk. Kierownictwo organizacji odsyła wszystkich zainteresowanych do strony głównej (watchtower). Z tego względu cechą szczególną jaką się charakteryzują ŚJ w zasobach sieci, jest to iż przeważnie nigdy nie podają wprost jakiej wiary są wyznawcami. Powiem więcej ich tożsamość wyznaniowa jest wręcz celowo kamuflowana. Ujawnianie całej prawdy na samym wstępie podważało by wiarygodność, a odbiorca był by podejrzliwy. Najczęściej ukrywają się pod ogólną nazwą chrześcijanie. Ma to na celu wprowadzenie w błąd potencjalną osobę która ma nie wielką wiedze na temat znajomości i interpretacji Biblii. Na świecie są setki związków wyznaniowych określających się jako chrześcijańskie. Czy jednak są prawdziwymi uczniami Chrystusa? Jeśli chodzi o ŚJ to najdelikatniej uważam że są zabłąkanymi owcami, by nie powiedzieć ze są marionetkami w rękach szatana. Czy można być świadkiem Chrystusa zaprzeczając jednocześnie najbardziej oczywistym prawdom o Bogu. Pod pozorem głoszenia "dobrej nowiny" podaje się opacznie rozumiane nauki, pełne błędów i przeinaczeń, które na dodatek zmieniają się co chwile. Określony krąg ludzi z kierownictwa sekty interpretuje Biblię na własny użytek, aby dzięki temu mieć czym zapełnić nowy numer Strażnicy. Ich celem nie jest zbawienie człowieka, lecz nieustanne napędzanie machiny wydawniczo-dystrybucyjnej, by dzięki temu móc powielać zyski. Co warte podkreślenia autorzy tekstów we wszystkich wydawnictwach "Strażnicy" są anonimowi. Dzięki tej praktyce poszczególni twórcy nie będą musieli później tłumaczyć się z popełnionych przez siebie błędów. Jeśli zatem cała prawda płynie od amerykańskich nauczycieli, a zwykłym świadkom nie wolno upubliczniać swoich poglądów w sieci web, to czy istnieją prywatne strony ŚJ ? Zapewne tak, tylko działają nieoficjalnie, i propagują przychylny wizerunek Organizacji oraz jej nauki. Niewtajemniczonemu wydaje się iż dany materiał znajdujący się w sieci jest przypuszczalnie publikacją katolicką a tak naprawdę wpada w sidła, które mają na celu wprowadzenie chaosu i destrukcji w logicznym rozumieniu wiary. Celem jest aby człowiek z chwiejną wiarą, zagubiony, i nie mający oparcia osób trzecich, a na dodatek łatwo podatny na sugestie stał się w przyszłości potencjalną osobą do przejścia na ich stronę. Również wroga postawa do Kościoła, i duchowieństwa jest jednym z celowych działań potrzebnym do tworzenia sobie gruntu, pod budowę własnych ideologii. Poza tym działalność Świadków Jehowy to nie tylko rozprowadzanie pozornie nieszkodliwej „literatury” , ale też jak wiemy czasami namolne nawiedzanie domów w celu szerzenia bałamutnych przekonań. Nie należy zapominać iż mamy do czynienia z sektą, gdzie niektórzy członkowie chcą wszelkimi sposobami osiągnąć swój cel. Rywalizują między sobą by społeczność zborowa widziała ich osiągnięcia. Nierzadko cel uświęca środki i nie ma żadnych barier moralnych. Wspomniane wcześniej słowo chrześcijaństwo dotyczy wszystkich wyznań mających u podstawy zbawczą moc w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Mogę śmiało powiedzieć że Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami. I to nie dla tego że chce powiedzieć iż to my katolicy jesteśmy lepsi. To wypływa i ich anty-chrześcijańskiej nauki. W Kościołach chrześcijańskich uważa się Jezusa za Boga i za Zbawiciela, wierzy się w Trójcę Świętą jako w Boga. Jeżeli w związku z tym Świadkowie Jehowy nie wyznają Trójcy Świętej a nawet Ją ośmieszają, dowodzą tym samym iż nie są Kościołem Chrystusowym. Np. uczą że szatan jest władcą świata, a przecież Chrystus zmartwychwstając pokonał grzech jak i również szatana. Fałszują tym samym główną prawe wypływająca z chrześcijaństwa. Właśnie o to chodzi szatanowi, on właśnie działa aby zniweczyć w umysłach ludzkich ofiarę Chrystusa. Tym samym chce ukryć ze został pokonany na zawsze. Jak widać nie brakuje fałszywych proroków którzy głosząc demagogiczne przekonania sami wpędzają się w ślepą uliczkę. Podszywając się pod wiernych uczniów Chrystusa stają się marionetkami w sidłach anioła ciemności, przecząc nauczaniu Chrystusa. Z tej strony dowiesz się jakie są kluczowe błędy w wierze Świadków Jehowy, które w sposób jednoznaczny stanowią konflikt z treścią Pisma Świętego. Postaram się wyjaśnić jak rozpoznać ich publikacje zawarte w sieci, jak i broszury, książki, wraz z wykazem największych placówek wydawniczych. Liczę zarówno na pomoc w budowie tej strony jak również opinie i spostrzeżenia na temat działalności związku wyznaniowego który jest w moim zainteresowaniu. Nie ukrywam że najważniejszym moim celem jest przywrócenie zabłąkanych owieczek na łono Bożego Kościoła, jak również ostrzeżenie i odwiedzenie potencjalnych ofiar przed wciągnięciem do sekt i ruchów religijnych mających zgubne działanie. Świadkowie Jehowy przeczą prawdzie o Bogu, i dlatego przynależność do nich oznacza wyparcie się wiary. 

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002