Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Literatura Świadków Jehowy 
         

 W celach informacyjnych podaje spis części literatury która została wydajna przez Świadków Jehowy, oraz publikacje niezależne które przedstawiają działalność Organizacji, i wskazują błędy tkwiące w jej doktrynach. Nie mogę nie wspomnieć o kluczowej publikacji ŚJ, którą stanowi Biblia Nowego Świata wydana przez Strażnice. Jest to przekład Pisma Świętego który jest zupełnym oderwaniem od głównych prawd chrześcijańskich. Biblia ta na własny użytek "dostosowuje" Słowo Boże do podpierania nauk Świadków Jehowy, a przez to stanowi swego rodzaju parodie Biblii. Szczerze mówiąc pozycja ta nie jest warta nawet brania do ręki. Na przykład, dla podparcia swoich nauk, w całości wydania zastąpiono imię Jahwe na Jehowa. Zmieniali też określenie "Pan" na "Jehowa" co jest jawną profanacją a zarazem fałszowaniem Słowa Bożego. Ten "zabieg" posłużył im do pomniejszenia godności osoby Chrystusa. W ten sposób wypaczyli wiele wersetów podkreślających Bóstwo Chrystusa, a tym samym zaprzeczają prawdzie mówiącej że Jezus jest Bogiem. Przekład Nowego Świata w języku polskim ukazał się w roku 1994. 


WYBRANA LITERATURA ŚWIADKÓW JEHOWY 

"Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień w roku dla Domowników Wiary" C.T.Russell, 1907, ed. polska bez roku wyd., Chicago. 

"Stworzenie Czyli Historia Biblijna W Obrazach" C.T.Russell, Brooklyn 1914 
"Co Pismo Święte mówi o spirytyzmie" C.T.Russell 1897, ed. polska, Białystok 1935 
"Boski Plan Wieków" tzw. I Tom C.T. Russell 1886, ed. polska., Brooklyn 1917 
"Nadszedł Czas" tzw. II Tom C.T. Russell 1889, ed. polska, Pittsburgh 1919 i 1923 
"Przyjdź Królestwo Twoje" tzw. III Tom C.T. Russell 1891, ed. polska, Pittsburgh 1919 
"Walka Armagieddonu" tzw. IV Tom C.T. Russell 1897, ed. polska, Brooklyn 1920 
"Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem" tzw. V Tom C.T. Russell 1899, ed. polska, Brooklyn 1920 
"Nowe Stworzenie" tzw. VI Tom C.T. Russell 1904, ed. polska, Brooklyn 1919 
"Dokonana Tajemnica" tzw. VII Tom (pośmiertne dzieło C.T. Russella) 1917, ed. polska, Brooklyn 1925 
"Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania" L.W.Jones 1917, Chicago, ed. polska wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Chicago 1947 
"Księga prorocka Ezechiela" (pośmiertne dzieło C.T. Russella) Detroit, bez roku [ok.1919] wyd. 
"Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!" J.F. Rutherford, Brooklyn 1920 
"Harfa Boża" J.F.Rutherford, Brooklyn 1921 i 1929 
"Nagroda za Obronę Wiary Rzymsko Katolickiej $1.500.00" bez autora, roku [ok. 1922] i miejsca wyd. 
"Bitwa na niebie czyli spór o nieśmiertelność duszy między badaczami Pisma Św. a x.x. jezuitami" bez autora, Warszawa 1923 
"Ucisk świata" J.F.Rutherford, Brooklyn 1923 
"Pożądany rząd" J.F.Rutherford, Brooklyn 1924 
The Way to Paradise W.E.Van Amburgh, Brooklyn 1924 
"Stworzenie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928 
"Powrót naszego Pana" J.F.Rutherford, Brooklyn 1924 
"Piekło" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928 
"Przyjaciel ludzkości" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928 
"Rząd" J.F. Rutherford, Brooklyn 1928 
"Pojednanie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1928 
"Życie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1929 
"Wyzwolenie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1929 
"Proroctwo" J.F.Rutherford, Brooklyn 1929 
"Światło" J.F.Rutherford, Brooklyn 1930 
"Królestwo nadzieja świata" J.F.Rutherford, Brooklyn 1931 
"Życie i zdrowie" J.F.Rutherford, Brooklyn 1932 
"Na tamtym świecie" J.F.Rutherford 1933 
"Ucieczka do Królestwa" J.F. Rutherford, Brooklyn 1933 
"Aniołowie" J.F.Rutherford 1934 
"Wszechświatowa wojna bliska" J.F.Rutherford, Brooklyn 1935 
"Bogactwo" J.F. Rutherford, Brooklyn 1936 
"Odsłonięte" J.F. Rutherford, Brooklyn 1937 
"Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki" J.F.Rutherford, Brooklyn 1939 
"Religia zbiera wicher" bez autora, Brooklyn 1945 
"Prawda was wyswobodzi" bez autora, Brooklyn 1946 
"Niech Bóg będzie prawdziwy" bez autora, roku [ok.1954] i miejsca wyd. 
"Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej" bez autora, roku [ok.1957] i miejsca wyd. 
"Co Pismo Święte mówi o 'życiu pozagrobowym'?" bez autora, roku [ok.1958] i miejsca wyd. 
"To znaczy życie wieczne" bez autora, roku [ok.1958] i miejsca wyd. 
"Nowe niebiosa i nowa ziemia" bez autora, Brooklyn 1958 
"Upewniajcie się o wszystkich rzeczach" bez autora, roku [ok.1958] i miejsca wyd. 
Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose bez autora, Brooklyn 1959 
"Oto wszystko nowym czynię" bez autora, roku [ok.1959] i miejsca wyd. 
"Od raju utraconego do raju odzyskanego" bez autora, roku [ok.1960] i miejsca wyd. 
"Bądź wola Twoja na ziemi" bez autora, roku [ok.1961] i miejsca wyd. 
"Słowo - Kogo miał na myśli apostoł Jan?" bez autora, roku [ok.1965] i miejsca wyd. 
"Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe" bez autora, roku [ok.1967] i miejsca wyd. 
"Życie wieczne w wolności synów Bożych" bez autora, roku [ok.1970] i miejsca wyd. 
"Prawda, która prowadzi do życia wiecznego" bez autora, Brooklyn 1970 
Aid to Bible Understanding bez autora, Brooklyn 1971 
"Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich" bez autora, roku [ok.1971] i miejsca wyd. 
Vergewissert euch aller Dinge; haltet an dem fest, was vortrefflich ist bez autora, Brooklyn 1974 
"Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - Jak?" bez autora, roku [ok.1974] i miejsca wyd. 
Man`s Salvation out of World Distress at Hand! bez autora, Brooklyn 1975 
1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses bez autora, Brooklyn 1975 
"Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych" bez autora, roku [ok.1975] i miejsca wyd. 
"Wieczyste zamierzenie Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka" bez autora, roku [ok.1978] i miejsca wyd. 
"Uważajcie na samych siebie i na całe stado. Podręcznik Kursu Służby Królestwa" bez autora i miejsca wyd. 1977-81 
1980 Yearbook of Jehovah's Witnesses bez autora, Brooklyn 1980 
"Mój zbiór opowieści biblijnych" bez autora, Brooklyn 1981 
Survival Into a New Earth bez autora, Brooklyn 1984 
Watchtower Publications Index 1930-1985 bez autora, Brooklyn 1986 
"Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo?" bez autora, Brooklyn 1988 
Insight on the Scriptures bez autora, Brooklyn 1988 
"Wysławiajcie Jehowę w pieśniach" bez autora, Brooklyn 1989 
"Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi" bez autora, Brooklyn 1989 
"Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?" bez autora, Brooklyn 1989 
"Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu" bez autora, Brooklyn 1989 
"Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi" bez autora, Brooklyn 1989 i 1990 
"Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej" bez autora, Brooklyn 1990 
"Zorganizowani do pełnienia naszej służby" bez autora, Brooklyn 1990 
"Największy ze wszystkich ludzi" bez autora, Brooklyn 1991 
"Prowadzenie rozmów na podstawie Pism" bez autora, Brooklyn 1991 
Watchtower Publications Index 1986-1990 bez autora, Brooklyn 1992 
"Wspaniały finał Objawienia bliski!" bez autora, Brooklyn 1993 
"Człowiek poszukuje Boga" bez autora, Brooklyn 1994 
"Rocznik Świadków Jehowy 1994" bez autora, Brooklyn 1994 
"Rocznik Świadków Jehowy 1995" bez autora, Brooklyn 1995 
"Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego" bez autora, Brooklyn 1995 
"Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" bez autora, Brooklyn 1995 
"Rocznik Świadków Jehowy 1997" bez autora, Brooklyn 1997 
"Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1991-1994" bez autora, Nowy Jork 1997 
"Rocznik Świadków Jehowy 1998" bez autora, Brooklyn 1998 
"Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne" bez autora, Brooklyn 1998 
"Pilnie zważaj na Proroctwa Daniela!" bez autora, Brooklyn 1999 
Wykorzystano też polskie i angielskie Przebudźcie się! [Awake!] i Strażnice [Zion's Watch Tower i The Watchtower] z lat 1879-1999; broszury pt.: "Czy wierzyć w Trójcę?" (1989), "Imię Boże które pozostanie na zawsze" (1987), "Oto wszystko nowe czynię" (1987), "Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie" (1988), "Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku" (1989), "Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!" (1987), "Świadkowie Jehowy a szkoła" (1990), "Jak krew może ocalić twoje życie?" (1990), "Duchy zmarłych - czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?" (1991), "Uroczystość otwarcia nowego Biura Oddziału i Domu Betel" (1992), "Świadkowie Jehowy a kwestia krwi" (1992), "Świadkowie Jehowy a wykształcenie" (1995), "Czego wymaga od nas Bóg?" (1996), "Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?" (1998); polski i angielski wewnętrzny miesięcznik "Nasza Służba Królestwa" [Our Kingdom Service] (wcześniej "Służba Królestwa" [Kingdom Ministry]); półmiesięcznik "Złoty Wiek" z lat 1925-36 i jego ang. odpowiednik The Golden Age (24 IV 1935); półmiesięcznik "Nowy Dzień" z lat 1936-39; ang. półmiesięcznik "Pociecha" [Consolation 25 XII 1940 i 27 V 1942]. 
 


OSTATNIO WYDANE PUBLIKACJE O ŚWIADKACH JEHOWY 

Adam K., ks., Natura katolicyzmu, Warszawa 1999. 
Albani A. , ks., Astrusa M., ks., La verita sui Testimoni diGeova, Milano 1976.
Ambrosio P., La risposta dei cattolici ai Testimoni di Geova, Torino 1986. 
Aveta A., Palmieri W., Testimoni di Geova, essere o non essere?, Napoli 1986.
Bagiński E., OCD, Siewcy kąkolu. Historia i wierzenia Świadków Jehowy, Kraków 1998, (wyd. 2 - 2002). 
Bagiński E.. OCD, Królestwo Boże w nauczaniu świadków Jehowy, Kraków 1998.
Bagiński E., OCD, Świadkowie Jehowy od wewnątrz, Kraków 1999.
Bagiński E., OCD, Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia, Kraków 2000.
Bagiński E., OCD, Mniej świadków Jehowy w Polsce, art. w: „Nasz Dziennik" 27/2000, s. 11. 
Bagiński E., OCD, Sąd nad owcami i kozłami, art. w: „Sekty i Fakty" 2/2002 (cz. 1), s. 18-21 i 3/2002 (cz. 2), s. 27-31 
Bednarski W., Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy Gdańsk 1993. 
Bednarski W., W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich Gdańsk-Toruń 1997
Bibini G., Risposta ai Testimoni di Geova, Torino 1984. 
Blandre B., La storia dei Testimoni di Geova, Milano 1989. 
Castiglione M., I Testimoni di Geova: ideologia religiosa e consenso sociale, Torino 1981. 
Chrosnowski F., Świadkowie Jehowy, art. w: Homo Dei1958/1. 
Countess R.H., Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, Warszawa 1998.
Crocetti G., ks., I Testimoni di Geova: im dialogo e un con-fronto partendo dalia Bibbia, Bologna 1986.
Crocetti G., ks., / Testimoni di Geova a confronto con la vera Bibbia, Milano 1985.
Domagała Z., ks., Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią?, Lublin 1984.
Fels G., Świadkowie Jehowy bez retuszu. Niepokalanów 1995.
Franz R., Crisis of Conscience, Atlanta 1992, wyd. pol.: 
Franz R., Kryzys sumienia, tłum. P. Zaremba, Gdynia 1997.
Gramaglia P.A., ks., Perche non sono d'accordo con i Tes-timoni di Geova, Roma 1984.
Grelewski S., ks., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, TN KUL, t. 19, Lublin 1937
Grzesik J., Historia Ruchu Badaczy Pisma Świętego, Lublin 1999. 
Guindon K.. Prawda was wyzwoli, Kraków 1995.
Hanz W., ks., Lenkiewicz T., ks., Świadkowie Jehowy -apostołowie czy intruzi?, Włocławek 1990.
Hassan S., Psychomanipulacja w sektach, tłum.: E. Bladowska, M. Dynkowski, Łódź 1999.
Hassan S., Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie. Poradnik dla rodzin i przyjaciół członków destrukcyjnych kultów, tłum: E. Bladowska, M. Dynkowski, Łódź 2001.
Hebert G., ks., Los Testigos de Jehova: su historia y sit doc-trina, Madrid 1977.
Herrnando J.G., Los Testigos de Jehova, w: Pluralismo religioso en Espana, t. II, Salamanca 1983.
Introvigne M., I Testimoni di Geova: le origini, la stońa, la dottrina, Torino 1988.
Jagucki A., ks., Świadkowie Jehowy czy świadkowie Jezusa Chrystusa, Warszawa 1987.
Jan Paweł II, enc. Ecclesia de Eucharistia, Lublin 2003. 
Jankowski A., OSB, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987.
Jankowski A., OSB, Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992.
Kołodziej R., ks., Struktury organizacyjne Świadków Jehowy art. w: Homo Dei 2-3/1996. 
Kem H., Świadkowie Jehowy, Bielsko-Biała 1995. Kulik G., Ruch Okrzyku Północy, art. w: „Effatha" 2/1993. 
Kulik G., Charles Taze Russell, art. w: „Effatha" 3/1993. Kunda T.. Abyś nie wpadł w sidła Złego!, Gdynia-Warszawa1991. 
Kunda T., Wróć... synu, wróć z daleka, Gdynia-Warszawa1995.
Kunda T., Spór o Boże imię, Ząbki 1996. 
Kunda T., Odnalazłem zagubione owce, Ząbki 1999. 
Kunda T., Bogurodzica zawsze Dziewica, Ząbki 2000. 
Kunda T., Wreszcie, synu, wróciłeś..., tak czekałem!. Ząbki2002. 
Kunda T., Kromplewski R., Strzeżcie się fałszywych proroków, Ząbki 1996. 
Labrecque C, Le sette e le gnosi: una sfida alla ChiesaMilano 1987. 
Lanzioni G., Testimoni di Geova, w: Il Protestantesimo ierie oggi, Roma 1958. 
Majka W., ks., Czy tak uczy Pismo święte? Rozmowa ze świadkiem Jehowy, Warszawa 1975. 
Manzanares CV., Prekursorzy Nowej Ery, Warszawa 1994 
Marinelli G., ks., I Testimoni di Geova: storia, dottrinaprobierni, prassi, Ferrara 1988. 
Marinelli G., ks., Apparenza e realia dei Testimoni di Geova, Carroccio 1985.
Marzec Z., Służba Boża Świadków Jehowy, Kraków 1998. 
Marzec Z., Metody działania i przyczyny sukcesów Świadków Jehowy, Kraków 2000.
Marzec Z., Andryszczak P., Walka na wersety, Kraków 2003 
McDowell J., Stewart D., Oszukani, Lublin 1994. 
Messori V., Umęczon pod Ponckim Piłatem, Kraków-Niepokalanów 1996. 
Nowakowski P. T, Sekty. Oblicza werbunku, Tychy 2001.
Pape G., Byłem Świadkiem Jehowy, Warszawa 1991.
Pawłowicz Z., bp. Człowiek a świadkowie Jehowy, Gdańsk 1991.
Pietrzyk T., ks.. Kim są Świadkowie Jehowy?, Katowice 1985.
Pietrzyk T., ks., Świadkowie Jehowy -kim są?, Wrocław 1992.
Podolski C, Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy, Gdańsk 1996.
Połgensek T., Zanim zostaniesz „Świadkiem Jehowy" -przeczytaj, Gdańsk 1994.
Price E.B.. Nieomylność Strażnicy, Podkowa Leśna 1992.
Re del M.C., Nuovi idoli, nuovi dci, Roma 1988.
Reynolds R., Kim są Świadkowie Jehowy?, Gdańsk 1993.
Ritchie J., Tajemniczy świat sekt i kultów. Warszawa 1994.
Różanek A., Świadkowie Jehowy - strażnicy prawdy czy fałszu?, Warszawa 1995.
Salij J., Królestwo Boże w was jest, Poznań 1980.
Salij J., Pytania nieobojętne, Poznań 1988. 
Salij J., Szukającym drogi, Poznań 1988.
Salij J., Poszukiwania w wierze, Poznań 1991.
Sangalli G., Di fronte ai Testimoni di Geova, Torino 1984.
Schnell W.J., Trzydzieści lat w niewoli ..Strażnicy", (niepodano miejsca i roku wyd.).
Schnell W.J., Ku światłu chrześcijaństwa, Warszawa 1964.
Siwek P., ks., Wieczory paryskie, Poznań 1960.Solak R., Prorocy z Brooklynu — wspomnienia byłego świadka Jehowy, oruń 1992.
Stefańczak J., Kiedy koniec świata?, Koszalin 1994. 
Szczepańscy H.A., Kunda T., Pismo święte przeczy nauce świadków Jehowy, wyd. 2, 1991 (brak miejsca wyd.).
Tarnowski J., ks., Rozmowy o wierze i życiu. Katowice 1989.
Twisselmann H.J., Od świadka Jehowy do świadka Jezusa Chrystusa, Warszawa 1994. 
Ufniarski S., ks., Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Sw. (Świadkowie Jehowy), Kraków 1947. 
Weis C, Testimoni di Geova: testimoni di Dio?, Milano 1986.

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002