Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście." 
-- J 14,06

 
Niedziela Dzień Pański 
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą, że niedziela nie jest żadnym szczególnym dniem w tygodniu i niesłusznie jest zwana dniem Pańskim. Dzień Pański to dla nich czasy obecne, liczone od 1914r. Próbują przekonywać, że katolicy odeszli od prawdziwej wiary przez to, że ich zdaniem przyjęli pogański Dzień Słońca tzn. niedzielę jako święto. Ponieważ w niektórych jęz. niedziela określana jest terminem związanym ze słońcem np. niem. Sonntag, ang. Sunday, to tym samym oddajemy cześć temu ciału niebieskiemu, a nie czcimy Osoby Boga. Nie ma obowiązku świętowania żadnego dnia w tygodniu, oddając w nim cześć Bogu. Przestrzeganie sabatu, czyli soboty obowiązywało tylko Żydów i ustało razem z Prawem Mojżeszowym. W rezultacie nie święcą żadnego dnia w tygodniu, co nakazuje trzecie przykazanie "pamiętaj abyś dzień święty święcił". Podobnie sprawa wygląda w przypadku obchodzenia świąt państwowych i świeckich, uroczystości pracowniczych, szkolnych, rocznic, urodzin, imienin etc. uważając je jako bałwochwalstwo, czyli nieuzasadnione oddawanie czci która należy się jedynie Bogu. Świadkowie nie obchodzą praktycznie żadnych świąt religijnych, za wyjątkiem jednego - śmierci Pana Jezusa. Jest to zwykła parodia Wieczerzy Pańskiej, gdzie wszyscy uczestnicy podają sobie między sobą chleb i wino. Nikt jednak tych tzw. "emblematów" nie spożywa, gdyż świadkowie mówią że są "nie godni" aby je przyjmować. Emblematy te przyjmować mogą tylko bardzo nieliczni świadkowie, określa się ich mianem "pomazańców" Oni to po śmierci mają prawo zaraz iść do nieba. 

 

Chrystus zmartwychwstając pierwszego dnia po szabacie a więc w niedzielę, wskazał nam ten dzień jako dzień zwycięstwa nad śmiercią. Niedziela Zmartwychwstania i każda inna przypomina nam też że i my zmartwychwstaniemy (1P 1:3). Zesłanie Ducha Św. nastąpiło w niedzielę (Dz 2:1, Kpł 23:15) przez co Bóg wskazał, że dzień ten jest też dniem Ducha Świętego. Św. Piotr tę niedzielę nazywa dniem Pańskim. Russell ich założyciel i prekursor uznawał niedzielę jako pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, święcił ją, Ap 1:10. Bóg stwarzał świat przez 6 dni a w 7 odpoczywał, przeto człowiek jest zobowiązany do świętowania, i oddania czci Bogu w dniu Jego zmartwychwstania. Zaskakujące jest to iż świadkowie nie obchodzą żadnych świat religijnych. W dniu święta poświęca konkretny dzień Bogu, a poprzez modlitwę oddaje się Stwórcy należną mu cześć. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze „Kto przestrzega wybranych dni, czyni to dla czci Pana” (Rz 14:6) Ten prawdziwy absurd, mający swój początek za kadencji II prezesa Strażnicy - Rutherford'a. Właśnie za jego kierownictwa powstał ostry spór pomiędzy nim a Kościołem na płaszczyźnie głoszonych przez niego prawd wiary. Z nienawiści do wszystkiego co katolickie dostał świra i polikwidował m/i wszystkie święta, (ponieważ dopatrzył się w nich pogańskich korzeni) aby przez to jego ruch religijny jak najbardziej odróżniał się od społeczności chrześcijańskiej. A przecież nakaz obchodzenie świąt czyli czczenie Boga w dniu Jego święta jest obecnie w Biblii od zawsze. Jezus nigdy nie zakazał obchodzenia świąt, wręcz przeciwnie uczestniczył w nich "Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy." (Łk 02,41) Co do mylnego pojmowania dnia słońca to Chrystus, który jest Panem każdego dnia (J 13:3), jest szczególnie Panem niedzieli, w którym to dniu zwyciężył mroki nocy i śmierci. W związku z tym nie przez przypadek Pismo Św. nazywa Go Słońcem: "A dla was, czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach" (Ml 3:20), "dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoko Wschodzące Słońce nas nawiedzi" (Łk 1:78 por. 2:32, J 1:9, 8:12, Mt 17:2, Dz 26:13, Ap 1:16). Bóg Ojciec też jest nazwany "Słońcem", co nie odbiera mu chwały: "Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą" . Nakaz święcenia niedzieli wypływa też z przykazania danego Izraelitom: "Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić" Wj 20:8. W czasach apostolskich nie obowiązywało już święcenie soboty (Kol 2:16). Jeśli uznają że nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, lecz nakazom Chrystusa wynika z tego że chrześcijanie nie powinni podlegać Dziesięciorgu Przykazań. Mówią, że pomimo nie podlegania Dekalogowi, wypełniają go. Nie jest to prawda, bo wypełniają ewentualnie tylko 9 przykazań. Nie święcą ani soboty, ani niedzieli, a o dniu świętym mówi trzecie przykazanie. 

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002