Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Papież Jan Paweł II - zarys biograficzny
 

 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach. W wieku 9 lat umiera mu matka, trzy lata później odchodzi jego brat Edmund. W swym czasie otrzymuje odpowiednio sakramenty chrztu i bierzmowania, od dzieciństwa czynnie uczestniczy w życiu religijnym. Uczęszcza do Szkoły Powszechnej, a następnie do Państwowego Gimnazjum. W maju 1938 zdaje egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (polonistyka). Wybuch II wojny światowej zmusza do przerwania nauki. Rozpoczyna pracę jako robotnik, goniec sklepowy, później zostaje zatrudniony jako pomocnik strzałowego w kamieniołomach. Wraz z przyjaciółmi bierze czynny udział w działalności artystycznej i literackiej. Na początku 1941 ciężko przeżywa śmierć ojca który jak mówi był dla niego ostatnią tak bliską osobą w jego życiu. Rok później rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. Na początku 1944 zostaje ranny, potrącony przez niemiecki samochód ciężarowy. We wrześniu otrzymuje tonsurę z rąk Księcia Metropolity. W kwietniu 1945 podejmuje obowiązki młodszego asystenta na Wydziale Teologicznym UJ. W 1946 otrzymuje święcenia subdiakonatu a następnie otrzymuje z rąk Księcia Metropolity święcenia diakońskie. 1 listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Sapiehy w kaplicy Domu Biskupiego. Następnego dnia w Krypcie św. Leonarda na Wawelu uczestniczy w swej pierwszej Mszy Św. prymicyjnej. Dwa tygodnie później wyjeżdża na studia do Rzymu, gdzie składa podanie o przyjęcie na Papieski Uniwersytet Angelicum. Wiosną 1947r. udaje się do San Giovani Rotondo na mszę odprawianą przez Ojca Pio, słynnego stygmatyka. Zdaje egzamin licencjacki, otrzymując wszystkie możliwe punkty u jego egzaminatorów. W 1948 zdaje egzamin doktorski, a następnie zajmuje się obroną pracy doktorskiej. Końcem tego roku uzyskuje dyplom magistra teologii UJ. Wydział Teologiczny UJ postanawia przyznać mu doktorat teologii z końcową oceną bardzo dobrą. Po powrocie ze studiów, Wojtyła objął posadę wikarego w parafii Niegowić. Wraz z młodzieżą bierze cały czas czynny udział w życiu duchowym, sportowym i kulturalnym. Następnie zostaje powołany na nową placówkę, kościół św. Floriana, w Krakowie. Czynnie udziela wykładów w seminariach m.in. w Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Lublinie. 28 września 1958r, Karol Wojtyłą otrzymał uroczystą sakrę biskupią, za swą dewizę życiową wybrał sobie słowa "Totus Tuus" (Cały Twój). Wydaje słynną pracę "Miłość i odpowiedzialność" obejmującą całokształt problematyki seksualnej i małżeńskiej. Uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II. Jako biskup udaje się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Po powrocie z niej do kraju papież Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę arcybiskupem i metropolitą Krakowskim. 9 lipca 1967r otrzymuje z rąk papieża Pawła VI kardynalski biret. Był członkiem czterech kongregacji: ds. Duchowieństwa, Wychowania Katolickiego, Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, oraz Kościołów Wschodnich. Po śmierci Jana Pawła I, Wojtyła udaje się na jego pogrzeb, oraz na udział w Konklawe. 16 października 1978 zapada wyrok Konklawe wskazujący na Karola Wojtyłę. Po ósmym głosowaniu otrzymuje on 94 głosy z 111 kardynałów. I tak rozpoczął się nowy pontyfikat papieża Polaka który obrał sobie imię Jana Pawła II Jest pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym cudzoziemcem po 455 latach papiestwa włoskiego (od Adriana VI). Teolog, pisarz, poeta. Opublikował charakterystyczne wydanie "Neo Vulgata" Pisma Świętego. Nie sposób nie wspomnieć o zamachu na jego życie, w dniu 13 maja 1981. Angażuje się w walkę z nędzą, ubóstwem i niesprawiedliwością społeczną oraz w działalności na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Papież - pielgrzym, niosący Słowo Boże i słowa Pokoju do ludów świata. Bullą "Incarnationis mysterium" ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Zmarł 02 kwietnia 2005 o godzinie 21.37. Po swym odejściu zostawił zupełnie odnowiony Kościół, prowadził do dialogu religijnego i politycznego, co w rezultacie zmieniło zupełnie obraz dzisiejszego świata. Do wglądu treść jego testamentu

Fish      

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002