Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneWiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali
Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
-- 1J 5,20 

 
Ponowne przyjście Pana
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą, że ponowne przyjście Chrystusa już nastąpiło, to zdarzenie nazywają mianem tzw "paruzji". To powtórne przyjście określają jako "powtórna obecność Pana" która miała się odbyć w sposób niewidzialny w roku 1914. Ten czas nazwali "Dniem Pańskim" i trwa on do dziś . Strażnica uczy: "Wydarzenia rozgrywające się na naszej zbroczonej krwią ziemi od roku 1914 wyraźnie potwierdzają, że właśnie wtedy zaczął się 'dzień' obecności Jezusa...", dodają, że Jezus "w tym właśnie okresie miał w sposób niewidzialny przeprowadzić inspekcję J na ziemi". Inna Strażnica uściśla, że "Jehowa Bóg w towarzystwie swego 'anioła przymierza' Jezusa Chrystusa, przybył wiosną 1918r. do duchowej świątyni na przegląd". który trwał aż do 1958r. Lata od 1914r. nazywali "Dniem Jehowy" który dziś jednak identyfikują "końcem obecnego systemu rzeczy" i piszą, że "dnia Jehowy nie należy mylić z 'dniem Pańskim', wspomnianym w Księdze Objawienia. Russell "Dniem Pańskim" nazywał czas od 1873r. ŚJ starają się wmówić swym słuchaczom, że wojny, głody, mory, trzęsienia ziemi itd. są znakiem tego, że Chrystus już powrócił, począwszy od 1914r. Uczą, że Jezus nie objął władzy zaraz po wstąpieniu do nieba, lecz że nastąpiło to dopiero w 1914r. Stosują analogie skoro Bóg objawił kiedyś swą działalność gdy powiedział, że "osobiście pójdzie" przed Izraelem czy też "zstąpi" na ziemię. A w istocie nie przyszedł On w sposób widzialny , to trzeba rozumieć że tak samo Jezus osobiście nie powróci w sposób widzialny. Poza tym mówią że Jezus nie może powrócić w ciele bo zostało ono złożone w ofierze raz na zawsze.

 

Niezmiernie mnie ubawiła ta inspekcja Chrystusa i Jehowy na ziemi. Jest rzeczą oczywistą że Bóg jest w niebie na ziemi i na każdym miejscu. Widocznie nie wierzą w wszechmocność Boga skoro porównują go do inspektora. Niewidzialny, czy też duchowy powrót Pana w 1914r. próbują uargumentować wersetami: "Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał", "Panie cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu" J 14:19, 22. Aby swą interpretację uwiarygodnić, ŚJ w "Chrześcijańskich Pismach Greckich..." interpretują J 14:19 następująco: "Jeszcze trochę, a świat mnie więcej nie zobaczy...". Tak bardzo zagalopowali się w komentowaniu wersetu J 14:19, że w następnej edycji Strażnicy z 1990r., musieli to zmieniać. W pierwszej pisali tak : "A zatem Jezus oznajmił wyraźnie, że po jego śmierci ludzie na ziemi już go nie zobaczą". Kiedy zrozumieli oczywista sprawę że Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się np. apostołom w wieczerniku, w drugiej Strażnicy sprostowali: "że po jego wstąpieniu do nieba ludzie na ziemi już go nie zobaczą". Tymczasem zwiastunem powrotu Jezusa ma być "znak na niebie" (Mt 24:30), a nie jak wynika z nauki ŚJ "znaki na ziemi". Wymienione przez nich "znaki" Mt 24:4-8 mają tak naprawdę ich zdaniem dziać się przez całe wieki i mają poprzedzać powrót Jezusa. Twierdzą że znaki te które dzieją sie dzisiaj, świadczą o tym że On obecnie już powrócił. Kiedy mówią o starotestamentowym objawieniu Boga, i to że On działa w sposób nie widzialny, nie rozumieją że przed przyjściem Chrystusa Oblicza Boga nikt nie mógł oglądać (J 1:18). Nie przychodził On wtedy do ludzi osobiście ale przysyłał w swym imieniu anioła (Wj 14:19, Hbr 13:2). Nie była to więc bezosobowa obecność i działalność. Dopiero przyjście Chrystusa, odsłoniło światu Oblicze Boga który narodził się jako człowiek. To właśnie On ponownie powróci w swej ziemskiej postaci by osądzić wszystkich ludzi. Mt 24:30 mówi, że Chrystus przyjdzie jako Syn Człowieczy, a zarazem Boży. "Syn Człowieczy" to prócz tytułu Chrystusa po prostu Człowiek (Ez 3:1, Lb 23:19). Potwierdzają to Dz 17:31 stwierdzając, że Bóg "będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył" i 1Kor 15:22n. podając, że "przez człowieka dokona się zmartwychwstanie. (...) w Chrystusie wszyscy ożywieni będą" 1Kor 15:22n. por. 1Tm 2:5, Mk 13:26, Mt 25:31. Bóg przed narodzeniem się Chrystusa na ziemi przemawiał poprzez swych wysłanników np. zwrot "za rok o tej porze wrócę do ciebie" (Rdz 18:14 - słowa Boga do Sary) to Biblia nie neguje ponownej wizyty Anioła Jahwe, bo i na pewno to nie Bóg był w gościnie u Abrahama, lecz Jego posłaniec ("aniołom dali gościnę" Hbr 13:2). Anioł ten ukazywał się rodzinie Abrahama (Rdz 22:11). Por. Rdz 21:1 ("nawiedził Pan Sarę" NP, BG), który to tekst sugeruje ponowną wizytę Pana. Co do tego że Jezus nie może powrócić w ciele bo zostało ono złożone w ofierze raz na zawsze, to dodajmy że ŚJ uważają że ciało Chrystusa w chwili zmartwychwstania zostało zdematerializowane, czyli ciało zmieniło się w postać duchową. To nieprawda, Jezus potwierdził swą cielesność po zmartwychwstaniu w słowach: "Popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała, ani kości, jak widzicie, że Ja mam" Łk 24:39. Po zmartwychwstaniu Pismo udowadnia cielesność Chrystusa. Św. Jan 20,27mówi:" Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Tak samo i dzisiaj można zajrzeć do Pisma Św. i porównać to co tam jest pisane, a co oni nauczają. Te nauki Strażnicy są wręcz śmieszne.

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002