MODLITWA PANSKA 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
święć się imię Twoje. 
Przyjdź Królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja, 
jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom. 
I nie wódź nasz na pokuszenie, 
ale nas zbaw ode złego. 

POZDROWIENIE ANIELSKIE 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś 
Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota 
Twojego Jezus. 
Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen. 

POD TWOJĄ OBRONĘ... 

Pod twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. 
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych 
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, 
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, 
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, 
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, 
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas 
oddawaj.

SKŁAD APOSTOLSKI 

Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa , Syna Jego 
Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, 
narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; 
trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; 
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, 
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała 
zmartwychwstanie, żywot wieczny. 
Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój.
Rano wieczór we dnie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy ciała mojego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
 
 
SIGNUM SANCTAE CRUCIS (znak krzyża św.)

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen
 
DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS (Chwała Ojcu...)

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

ORATIO DOMINICA (Ojcze Nasz)

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 


SALUTATIO ANGELICA (Zdrowaś Mario)

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.