Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Przyszły "raj na ziemi" 
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą ze w przyszłości będą żyli wiecznie w raju na ziemi. Wpierw jednak nim się to sanie musi nastąpić koniec tego systemu rzeczy, czyli Armagedon, który zniszczy wszelkie zło tego świata. Przeżyją tylko nieliczni, to ci którzy najbardziej przypodobali się Jehowie, oni zostaną zbawieni. Dzieli się ich na dwie grupy, jedni mają egzystować na ziemi 'wielka rzesza' inaczej 'drugie owce', drudzy w niebie tzw. malutkie stadko stanowiące 144 tys. zbawionych którzy mają współkrólować z Chrystusem i zarządzać ziemią. Ci ostatni zaraz po ziemskiej śmierci natychmiast zostają wskrzeszeni i zmartwychwstają do życia w niebie. Pozostali czekają na Armagedon, po którym wszyscy zbawieni odzyskają na nowo ciała materialne, jak mówią zmartwychwstaną w "ciałach fizycznych" które będą wieczne (materialne). Mówiąc o raju nazywają go Nowym Światem, człowiek będzie się tam rozmnażał, nie będzie chorował, nie będzie musiał pracować i umierać. Jednak nawet ci którzy już zmartwychwstaną podczas Armagedonu, nie mają zagwarantowanego wiecznego życia w raju. Nadchodzące 1000-lecie po Armagedonie to okres próby, w którym kto złamie prawo Jehowy umrze niestety bezpowrotnie. Nowy Świat będzie odwzorowaniem biblijnego raju, w którym żyli Adam i Ewa. Często zadają pytanie, co by było gdyby Adam nie zgrzeszył? Odpowiadają zaraz, że by żył wiecznie w raju na ziemi. Roztaczają iluzoryczną wizje wspaniałości raju, w którym wszystko i wszyscy będą szczęśliwi. Groźne zwierzęta jak takie jak tygrysy czy lwy, będą posłuszne i pokorne jak baranki Zresztą ileż jest na ten temat ilustracji przedstawiających piękno cudownego świata które jest przeznaczone dla tych którzy są ufni Jehowie. Wszystkich dokoła łudzą nadchodzącym życiem w szczęściu które jest  na wyciagnięcie ręki, i ma nadejść lada chwila. Toteż to dopinguje wyznawców do poświęcania swych sił na czynne głoszenie, bo wielką szkodą dla nich było by zaprzepaszczenie możliwości życia w raju. W tym rajskim świecie ludzie na nowo będą płodzić dzieci, jednak z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na ziemi, świadkowie wyliczyli że "dla każdego przypadnie minimum 0,4 ha ziemi do uprawy"  Świadkowie na swój sposób interpretują werset (Łk 23:43) "Dziś ze Mną będziesz w raju", i twierdza że oznacza to iż Chrystus mówił o raju który dopiero nastanie w przyszłości. Uważają że zaraz po śmierci Jezus nie mógł być w niebie a dopiero po 40 dniach tam wstąpił. Kiedy cytują werset "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię" (Mt 5:5). chcą tym samym znaleźć dowód na to że kiedyś powstanie raj na ziemi w którym będą żyli ludzie. Jak wspomniałem dzisiaj są dwie kategorie zbawionych. Swego czasu Russell ich założyciel dzielił zbawionych ludzi na cztery poniższe klasy : 1) "Maluczkie Stadko", tzn. "144.000", klasa niebiańska nazwana "królewskim kapłaństwem" lub "oblubienicą Chrystusową". 2) "Wielkie Grono", też klasa niebiańska czyli żyjąca w niebie, odpowiednik lewitów ze ST pomagających kapłanom. Ich liczba to 411.840.000 osób. Sposób tego wyliczenia podaje Russell w "Cieniach Przybytku <lepszych ofiar>" (s.135-6 zawarte w "Pojednaniu pomiędzy Bogiem i człowiekiem"), a tę liczbę zamieszczono w "Dokonanej Tajemnicy" s.120; por. "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.161; Strażnica Nr 4, 1998 s.20. 3) Żydzi, klasa zamieszkująca raj ziemski. Byli oni przeznaczeni do panowania nad czwartą klasą (poniżej). Najlepsi z Żydów, święci ST, mieli wysłużyć sobie pod koniec 1000-lecia pójście do nieba. ("Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.439; "Dokonana Tajemnica" s.682; "Świadkowie Jehowy głosiciele..." s.161; "Harfa Boża" s.368). 4) Cała odkupiona ludzkość. Dla niej przeznaczona była ziemia czyli raj pod nadzorem Żydów. Russell w jednej z odpowiedzi w 1915r., tak określił jej liczbę: "Wobec tego, że klasa Oblubienicy Chrystusowej będzie stanowić 144 tys. członków, rozsądnym byłoby przypuszczać, że każdy członek będzie miał pod opieką 144 tys. ludzi, gdyż 144 tys. razy 144 tys. równa się 20.736.000.000..." To bardzo skomplikowane, skąd Russell wiedział o tym wszystkim tak dokładnie, może miał jakieś urojenia?

 

Proponują ludziom raj na ziemi, tak jak szatan kiedy kusił Jezusa na pustyni i proponował wszystkie królestwa świata. Przede wszystkim nieprawidłowo kojarzą "Raj Boga" czyli niebo, z przyszłym rajem na ziemi który został przez nich wymyślony. Właśnie nim łudzą wszystkich członków Organizacji, niczym obietnice gruszek na wierzbie. Pismo Św. mówi że "zwycięzca spożywać będzie owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga" (Ap 2,7 ) Uczy tez ze człowiek będzie zbawiony albo potępiony, i nie rozdziela zbawionych na lepszych i gorszych. Skoro mówią że świat będzie odwzorowaniem biblijnego raju, w którym żyli Adam i Ewa to 1Kor 2:9 mówi o rzeczach, które Bóg przygotował dla nas, że "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało...". Gdyby chodziło o raj ziemski, to okazałoby się, że widzieli by go przynajmniej Adam i Ewa, a to stanowiło by sprzeczność w treści Biblii. Wygląda na to że oni lepiej wiedzą jak jak będzie wyglądała egzystencja zbawionych chociażby kiedy ogląda się ich kolorowe ilustracje. Dla podparcia własnych nauk wszystko dla się zrobić. Przykładowo błędnie odczytują werset "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" Na swój użytek interpretują to jako "Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w raju". Przez to sformułowanie "mówię ci dzisiaj" Chrystus miałby zagwarantować dobremu łotrowi miejsce w przyszłym raju, tym który nastanie dopiero po Armagedonie, wiedząc że ten ziemski wtedy jeszcze nie istniał. W ten sposób przekręcają sens obietnicy Chrystusa przenosząc ją daleko w przyszłość. Wg nich łotr po śmierci nie miał w żaden sposób egzystować, aż do momentu ponownego przyjścia Chrystusa i ustanowienia raju na ziemi. Dla Boga istnieje zawsze czas teraźniejszy, a rozum człowieka nie jest w stanie myśleć w kategoriach Bożych. Jezus słowami "Dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23:43) odniósł więc do obecności łotra w raju niebieskim, a nie ziemskim w przyszłości. Słowa te były nagrodą za okazaną wiarę wyrażoną w zawołaniu: "Jezu wspomnij na mnie gdy przyjdziesz do swego królestwa" (Łk 23:42) Czy Jezus po śmierci był u swego Ojca w niebie? J 13:1 uczy, że śmierć Pana była "godziną przejścia z tego świata do Ojca". Według ich rozumienia Chrystus niebo ponoć osiągnął dopiero po wniebowstąpieniu tzn. po 40 dniach, a "swe królestwo" w 1914r. Bóg "swe królestwo", które przygotował "od założenia świata" (Mt 25:34) osiągnął dużo wcześniej, a nie dopiero po 40 dniach, czy w 1914r. Co dziwniejsze Strażnica uczy, że Jezus tak na prawdę dopiero po 50 dniach trafił do nieba: "w ciągu tych dziesięciu dni Jezus wznosił się do swego niebiańskiego Ojca - odległego od ziemi nie wiemy ile miliardów lat świetlnych. Czasem uczą że zbawieni żyjący w raju na ziemi będą płodzić dzieci. Przecież śmiertelna natura człowieka ("ciało i krew") i cecha płodzenia dzieci nie może osiągnąć zbawienia. (1Kor 15,50) pisze "Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne." Skoro raj miąłby być wiecznie a ludzie nieśmiertelni to w końcu zabrakło by miejsca na ziemi, nie mówiąc już o kwestii wyżywienia które również w raju ŚJ było by niezbędne do życia, podobnie jak pokarmu potrzebowali Adam i Ewa. Poza tym należy wiedzieć iż ziemia nie będzie istnieć wiecznie. Tak jak  życie na ziemi opiera się na przemijaniu, również we wszechświecie nic nie jest wieczne. Według obecnej nauki szacuje się iż za ok 5mld lat nasze słońce po prostu się wypali. Zacznie pęcznieć, a wskutek czego ziemia zostanie pochłonięta przez nie. w końcu zamieni się w karła pochłaniającego wszelka materie wokoło siebie. Wracajmy jednak na ziemię:) Jezus  uczył, że "udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będę, ani za mąż wychodzić" (Łk 20:35) Oni podzielili zbawionych na tych co w niebie i tych co na ziemi. Tłumaczą że wspomniany werset ma dotyczyć tylko tych w niebie, a co do tych co na ziemi to oni będą się rozmnażać. Kiedy by zapytać świadka czy chce iść do nieba, odpowie ze nie jest tego godny. Jedno do czego dążą to dostanie się do ziemskiego raju. Jak mówią o sobie aby iść do nieba trzeba narodzić się z wody i Ducha (J 3:5), a zwykli ŚJ rodzą się tylko z wody. Co do wersetu "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię" (Mt 5:5) to wyrywają oni ten fragment z kontekstu. (Mt 5:12) sumuje wszystkie te nagrody obiecane przez Jezusa nie pozostawiając wątpliwości, gdzie je otrzymamy: "Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie". (2Kor 4:18) uczy: "To ... co widzialne, przemija, to zaś co niewidzialne, trwa wiecznie". Nowe niebiosa i nowa ziemia (2P 3:13) to nie rząd Boży i raj na ziemi wraz ze społeczeństwem nowego świata. Ten "stary wszechświat" nie będzie miał odtąd znaczenia, "Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo" Ap 20:11 por. Rdz 8:22, Hbr 1:10n., Iz 51:6, Mt 24:35. Nie musimy należeć do ŚJ aby wierzyć w to, że w przyszłości znanej tylko Bogu Miejscem wiekuistego szczęścia zbawionych będzie niebo. Oni szczęście wieczne wiążą z życiem na ziemi, podobnie wierzyli starożytni Egipcjanie, którzy nakazali budować dla siebie okazałe grobowce z myślą że będą żyli wiecznie, oraz balsamować się aby być przez to nieśmiertelnymi. Nowy (pozagrobowy) świat faraonów, i Nowy Świat w raju na ziemi to jeden i ten sam niezaprzeczalny mit.

                                                                                        Fish

 

 

Cała prawda o Inkwizycji


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002