Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Czym jest Królestwo Boże w nauce Świadków Jehowy
 

       

Stanowisko Strażnicy: Najprościej mówiąc Królestwo Boże o którym świadkowie mówią to czas który nastanie na ziemi zaraz po Armagedonie, Jego  nastanie ma poprzedzać tzw. "wielki ucisk" którego głównymi ofiarami maja być świadkowie. Nastanie królestwa Bożego oznacza ustanowienie raju na ziemi, w którym wszyscy zbawieni będą żyli wiecznie w szczęściu i dobrobycie. Nim jednak się to stanie musi nadejść dawno już wyczekiwany przez świadków Koniec Świata. Powracający Chrystus będący sędzią, osądzi wszystkich ludzi i obejmie Swoją władzę królewską nad ziemią. Wraz z nim będą współkrólować Jego wierni pomocnicy czyli wszyscy ci którzy zostali wykupieni z ziemi i dostali się do nieba. (144 000 "namaszczonych" świadków Jehowy) Oni to mają sprawować władzę i zarządzać nad ziemskim rajskim światem, i zarządzać podporządkowaną im ziemska klasą (Żydzi). Ona będzie musiała stale podlegać rozkazom tej pierwszej, czyli "rządu niebiańskiego" Jak mówią Armagedon będzie definitywnym zakończeniem "tego systemu rzeczy" czyli dzisiejszego złego świata. Świadkowie od początku istnienia ich ruchu religijnego z utęsknieniem czekają na ten moment. Dla nich oznacza to czas kiedy odbiorą swoją nagrodę w postaci wiecznego szczęścia, które dla każdego świadka jest na wyciągniecie ręki i nadejdzie już za chwile. Zresztą jak sami twierdzą że głoszą Dobrą Nowinę, która stanowi przesłanie o zbliżającym się Królestwie Bożym. Zwykle wtedy przytaczają słowa modlitwy Ojcze Nasz i fragment "przyjdź Królestwo Twoje" Jehowicki przekład biblii nosi nazwę "Biblii Nowego Świata" Tenże nowy świat to inaczej przyszły świat będący rajem. Pierwsza księga przekładu  (Księga Wyjścia) mówi o stworzeniu świata, zaś ostatnia (Apokalipsa) mówi o końcu tego świata i nastaniu nowego, będącego rajem. Powracający Chrystus obejmie swą władzę, i ustanowi dla wszystkich zbawionych na ziemi Królestwo Boże. Warto wiedzieć że owym Królestwie świadkowie mówią w dwóch aspektach. O tym ziemskim które dopiero nastanie o którym mówią w czasie przyszłym, oraz o tym które zostało założone już przez Chrystusa  w niebie. Uczą, że Jezus nie objął władzy zaraz po wstąpieniu do nieba, (miał "czekać po prawicy Bożej") lecz że nastąpiło to dopiero w 1914r. I w tym właśnie roku zdaniem Strażnicy w niebie zostało ustanowione Królestwo Boże. Tak więc wspomniana władza królewska Chrystusa zdaniem nauk Strażnicy rozpoczęła się dopiero 90-siąt lat temu, dokładnie kiedy objął On "tron w niebiańskim Królestwie" Jehowy, z którego zaraz też miał usunąć szatana i zastępy demonów i posłał je w "pobliże ziemi" (W 94, 97). Wtedy też miała mieć miejsce wojna w niebie, ale to temat na odrębną opowiastkę. Chrystus kiedy żył w czasach apostolskich nie mógł założyć wtedy Królestwa, ponieważ szatan był i jest władcą obecnego świata. I na to ziemskie musimy sobie jeszcze trochę poczekać. Uważają że tylko oni są prawdziwymi świadkami (Boga) ponieważ tylko oni głoszą całemu światu radosną nowinę o nadchodzącym królestwie, które będzie nagrodą tylko dla wytrwałych czcicieli Organizacji. Jak widzimy Królestwo jeszcze nie nastało, jednakże obecnie istnieje jedynie tzw. "raj duchowy" który swym zasięgiem według Strażnicy obejmuje obecną wspólnotę świadków Jehowy.

Na samym wstępie należy wyjaśnić iż Królestwo Boże na ziemi nastało wraz z przyjściem na świat Mesjasza, Jezusa Chrystusa. "Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec" (Łk 22:29) Ewangelia sw. Mateusza mówi: "Lecz jeśli Ja mocą Ducha Świętego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże" (Mt 12, 28). Wyczekiwanie na nie i utożsamianie go z rajem pełnym szczęścia jakim widzą go świadkowie, jest ich własną interpretacją. Ta wyimaginowana wizja świata pełnego szczęsna i dobrobytu mająca się zrealizować w przyszłym świecie, potrzebna jest Strażnicy do oferowania naiwnym iluzorycznej nagrody w postaci raju. To tak na prawdę ma to prowadzić do mobilizowania wyznawców do coraz to większych poświęceń, aby ci w przyszłości mogli sobie zasłużyć na życie w szczęściu. "Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: 'Oto tu jest' albo 'Tam'. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest"(Łk 17, 20-21). Tymi słowami Jezus dał do zrozumienia ówczesnym słuchaczom iż Królestwo Boże obecne się realizuje wraz z Jego pojawieniem się i ma ono charakter duchowy (niewidzialny) Ono musi najpierw zapanować w sercu człowieka, aby następnie mógł on skorzystać z jego duchowego bogactwa i tym bogactwem dzielić się z innymi. Głoszenie Ewangelii czyli dobrej nowiny o zbawieniu jest misją każdego chrześcijanina, i służy umacnianiu się tegoż Królestwa (Mk 1, 15; Mt 28, 19-20). Jest Ono darem Bożym dla sprawiedliwych, i jednocześnie wyrazem panowania Boga nad światem. Nie można Go przyrównywać do realiów ziemskiego królestwa. Świadkowie utożsamiają je ze specyficzną strukturą hierarchiczną, dla której przypisana jest władza, jednych zbawionych nad drugimi. Królestwo jest udziałem nas wszystkich "Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest" (Łk 17:21) i w końcu w pełni zrealizuje się Ono przy końcu wieków (Dz 1, 11; Mt 25, 31n)."Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc" (1Kor 15:24) Chrystus w swych przypowieściach bardzo często nawiązuje do Królestwa Bożego (Mk 4, 1-9  Mt 13, 31-32; Łk 13, 33 Mk 4, 30-32; Łk 13, 18-19) Mówi w nich m/i o potrzebnym czasie który musi upłynąć do pełnej Jego realizacji. Ten czas to nasze obecne czasy, będące misją Kościoła Chrystusowego, którego zadaniem jest niesienie wszystkim Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka. On jako wspólnota wiernych jest widzialnym i przejściowym obliczem dopełniania się Królestwa Bożego na ziemi.

 

Polecam ciekawa lekturę do pobrania z działu download "Królestwo Boże w na uczeniu Świadków Jehowy" - E. Bagiński Ta niewielka książka jest szczegółowym rozwinięciem tego tematu, i doskonałym kompendium wiedzy biblijnej.

Fish      

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002