Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Życie rodzinne w społeczeństwie świadków Jehowy
         

              Na wstępie pragnę wyjaśnić że w żadnym wypadku nie jest moim celem ośmieszanie kogokolwiek. Chcę ujawnić zwyczaje oraz stan faktyczny panujący w danej grupie społecznej. Świadkowie Jehowy nie uznają małżeństwa za sakrament, choć uważają że żyją tylko w naturalnych związkach małżeńskich. Swój związek małżeński traktują jako nierozerwalny, ale niewierność któregoś z małżonków pozwala im uzyskać rozwód. Według nauki świadków Jehowy "mężczyźnie powierzono warunkowe zwierzchnictwo nad kobietą, zwłaszcza w rodzinie i w zborze chrześcijańskim" . Kobieta ma zawsze okazywać "docenianie dla zwierzchnictwa męża", tak jak wszystkim ciągle przypomina się o koniecznej wdzięczności wobec Organizacji. Rodziny Świadków pozostają pod silnym wpływem Towarzystwa Strażnica. Bardzo sztywno określa ono granicę między rolą męża i żony. Podrzędna rola kobiety w rodzinie jest stale akcentowana. Wg Towarzystwa - powinna ona nie tylko respektować, lecz czuć się w swej roli szczęśliwa. Jest to niezwykle trudne dla kobiet zdolnych i wykształconych, zważywszy że w Organizacji posiadają niewiele możliwości do wykazania się. Za jakiekolwiek próby dominacji nad mężem są one strofowane. Mężom których żony nie respektują wytycznych, Towarzystwa Strażnica odbiera się różnego rodzaju przywileje. Dzieci jak mówią wychowają w miłości, nie zaniedbując przy tym karcenia. Poważne problemy w rodzinach Świadków Jehowy nastręcza wychowanie dzieci. Od najwcześniejszych lat są one wprowadzane (często zmuszane) w rutynę życia organizacyjnego. Jednocześnie, zgodnie z zaleceniami Towarzystwa, stara się je izolować od środowiska rówieśników co prowadzi do różnorodnych konfliktów ze światem zewnętrznym. Sztywna postawa Organizacji nie daje dostatecznego wsparcia. Dla wielu świadków lata młodzieńcze są jednym wielkim koszmarem. Dzieci te nie uczestniczą w różnych świętach szkolnych i zabawach, które z reguły tak łatwo je ze sobą jednoczą. Reguły sekty zabraniają działalności młodym członkom w stowarzyszeniach młodzieżowych, zajęciach pozaszkolnych, czy nawet gry w szachy, warcaby bo to strata czasu. Wymóg głoszenia "od domu do domu", pięć zebrań w ciągu tygodnia a przy tym normalna zwykła praca zawodowa wszystko to sprawia, że rodzinom światków Jehowy musi brakować czasu na budowanie normalnej więzi małżeńskiej i rodzinnej we własnym domu. Odczuwać to muszą zwłaszcza dzieci świadków, które są pozbawione (z racji zaangażowania rodziców w działalność organizacji) potrzebnej im rodzinnej i domowej atmosfery i należytego wychowania. Kwestia kształcenia dzieci to to kolejny poważny problem. Świadkowie kończą najczęściej swoje wykształcenie na szczeblu dającym jakiś zawód. Rzadko są to szkoły średnie. Niewiele osób podejmuje studia na wyższych uczelniach, ponieważ jest to niemile widziane przez Towarzystwo Strażnica jak też przez współwyznawców. Uważa się, iż poświęcony na studiowanie czas lepiej można by wykorzystać na pożytek organizacji, np. na głoszenie. To celowe zamierzenie sekty, sprawia że niewykształconym wyznawcom organizacja odbiera zdolność do samodzielnego i krytycznego myślenia, co sprawia że wychowują się na prawdziwych "prostaków". Sprawy seksu i życie intymne świadków Jehowy zwykle nie ma się najlepiej, zwłaszcza patrząc pod kątem sfery psychicznej. Jak można się swobodnie kochać mając przed sobą całą listę zaostrzeń, zakazów oraz z tym związanych wątpliwości w sprawach seksu. Okazywanie zbyt wielkiej namiętności podczas stosunków płciowych z partnerem w związku małżeńskim, jest zabronione! Jest to podobno nie moralne? Zagadnieniem co do którego Strażnica ma obsesję jest seks. Do nieczystości należy np. chwilowe, zamierzone dotykanie narządów płciowych bądź piersi. Taką nieczystością może się zainteresować jeden lub dwóch starszych, ale wtedy jeszcze nie zachodzi potrzeba powoływania komitetu sądowniczego. Należy udzielić stanowczej rady, dać ostrzeżenie i starać się pomóc takiej osobie, żeby w przyszłości prowadziła się porządnie. Jeżeli jednak dojdzie do rozmyślnego zmysłowego praktykowania dotykania narządów płciowych lub pieszczenia piersi co jest oczywistym wyuzdaniem, to może dojść do powołania komitetu sądowniczego! :-) I młoda kobitka musi opowiadać wszystkie szczegóły, ku uciesze przełożonych zboru. Inną sprawą jest masturbacja mężczyzn którzy nie są w związku małżeńskim. Na uprawianie tych "czynności" świadkowie Jehowy mają pełne błogosławieństwo Strażnicy, gdyż masturbacja nie wiąże się dla nich z lubieżnością ani rozwiązłością. Ciekawe więc, czym się podniecają ŚJ podczas przyzwolonej im masturbacji? Podejrzewam że nowymi Strażnicami? To wszystko może wydawać się nie prawdopodobne, ale zapewniam że posiłkowałem się ich autentyczną literaturą. KSK - strony 92-94

Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002