Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. " 
-- Łk 24,39

 
Źródłem wszystkich statystyk jest Towarzystwo Strażnica  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2003 

Liczba oddziałów: ............................................ 109 
Liczba krajów: ................................................ 235 
Liczba zborów: ................................................ 95 919 
Liczba obecnych na Pamiątce: .......................... 16 097 622 
Liczba uczestników Pamiątki: ............................ 8 565 
Najwyższa liczba głosicieli: ............................... 6 429 351 
Przeciętna liczba głosicieli: ............................... 6 184 046 
Procent wzrostu w stosunku do roku 2002: ........ 2,2 
Liczba ochrzczonych: ....................................... 258 845 
Przeciętna liczba pionierów: ............................. 825 185 
Liczba godzin spędzonych 
w służbie polowej: ........................................... 1 234 796 477 
Przeciętna liczba studiów biblijnych: .................. 5 726 509 

W roku służbowym 2003 Świadkowie Jehowy wydali ponad 80 milionów 
dolarów na zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy 
i nadzorców podróżujących, pracujących na przydzielonych im terenach. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2003 W POLSCE

Liczba ludności: ................................................ 38 632 453
Najwyższa liczba głosicieli w r. 2003: .................. 127 868
Liczba mieszkańców na głosiciela: ...................... 302
Przeciętna liczba głosicieli w r. 2003: .................. 126 573
Procent wzrostu: ............................................... 2
Przeciętnie głosicieli w r. 2002: ........................... 124 294
Liczba ochrzczonych w r. 2003: .......................... 3 709
Przeciętna liczba pionierów: ............................... 7 909
Liczba zborów: .................................................. 1 781
Ogółem godzin: ................................................. 14 759 563
Przeciętna liczba studiów biblijnych: .................... 47 361
Liczba obecnych na Pamiątce: ............................ 234 403
Liczba uczestników Pamiątki: .............................. 78

Liczba nowych ochrzczonych - POLSKA

 

 

Historia wybranych cudów eucharystycznych


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002