Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneStrzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
-- Łk 21,08

 
Szatan w niebie ??? 
         

Stanowisko Strażnicy: Uczą, że szatan przebywał w niebie do roku 1914. W tym czasie, od czasu do czasu zstępował on wtedy na ziemię aby kusić ludzi, a w międzyczasie u boku Boga prowadził swą politykę. Dopiero Chrystus który w 1914r. rozpoczął swe królowanie, wyrzucił szatana z nieba. Wybuchła wojna w niebie, Chrystus i Jego aniołowie walczyli ze smokiem który miał przy sobie złych aniołów. Lecz smok przegrał i został wyrzucony z nieba i w konsekwencji został zrzucony na ziemię wraz ze swymi złymi duchami. Ten smok to pierwotny wąż nazwany diabłem i szatanem który zwodzi teraz całą zamieszkałą ziemię, razem z jego złymi aniołami. Właśnie wtedy kiedy wybuchła wojna w niebie i szatan został zrzucony (dokładnie z 4 na 5 października1914r) widocznym znakiem na ziemi był wybuch I wojny światowej. On jest do dziś sprawcą wszystkich nieszczęść dotykających ludzi. ŚJ nie mogą się ciągle zdecydować czy szatan został zrzucony "na ziemię" jak mówi Ap 12:9, czy "w pobliże ziemi". Panowanie szatana najlepiej ukazują dawniej lansowane ich nauki: "W ten sposób jedno i drugie łącznie pokazuje, że przed rozpoczęciem walki i przed narodzeniem się rządu w 1914r, diabeł wykonywał nieograniczoną władzę zarówno w niebie tą niewidzialną, jak i nad narodami ziemskimi". "Jehowa dał swemu synowi Lucyferowi panowanie nad człowiekiem [Adamem]". Twierdzą że "Lucyfer i Logos byli owymi dwiema 'gwiazdami porannymi', które przy ukształtowaniu się ziemi śpiewały pieśni na chwałę Bożą" Według ich wykładni twierdza że Apokalipsa uczy o: walce szatana w niebie, więc on tam musiał być. W roku 1914r strącono go wraz z jego aniołami. Sztywna nauka głosi że wszystkim rządzi szatan, on jest niewidzialnym władcą całej świata. Pierwotnie był doskonałym synem Bożym, ale pozwolił, żeby w jego sercu rozwinęła się pycha; pożądał czci należnej tylko Jehowie i sprytnie skłonił Adama i Ewę do usłuchania Jego, a nie Boga. W ten sposób przez swe nieposłuszeństwo uczynił siebie Szatanem, (czyli tzn. przeciwnikiem Boga). Szatan "wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię"; wraz ze swymi demonami jest odpowiedzialny za udrękę wzmagającą się na naszej planecie w obecnym czasie końca (Obj. 12:7-9, 12) Jest władcą wszystkich narodów, i panem całej ziemi. Zsyła zatem na świadków nieszczęścia, by odstąpili od wybranej drogi; tym zaś którzy nie są świadkami, czyni życie szczęśliwym. Dzięki olbrzymiej mocy traktuje ludzi niczym figury na szachownicy. Należy zatem być neutralnym i nie miesząc się w sprawy, polityczne, społeczne, ekonomiczne etc, by w ten sposób nie wchodzić z nim w kontakt. W czasie wyznaczonym przez Boga (Armagedon) Szatan i jego demony zostaną na zawsze zgładzeni (Obj. 20:10;21:8).

 

Co do śmieszności tych nauk nie trzeba nikogo przekonywać, one świadczą same za siebie. Po pierwsze Szatan nie może bezpośrednio przebywać przed obliczem Pańskim gdyż jest duchem nieczystym. Adam zaraz po popełnieniu grzechu pierworodnego stał się osobą skażoną grzechem, i w następstwie tego musiał opuścić raj. Czy szatana przy sobie Bóg miałby tolerować tysiące lat, czekając na wyznaczony przez ŚJ 1914 lub 1918r. Tym bardziej że byłby on Jego przeciwieństwem. Bóg już przed wiekami zrzucił złych aniołów, których "wydał do ciemnych lochów Tartaru" (2P 2:4), więc czemu miałby zatrzymać obok siebie szatana? Chrystus kiedy był ma ziemi o zrzuceniu szatana mówił w czasie przeszłym: "Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica" Łk 10:18. Nic nie mówi o 1914r. I już w czasach Jezusa szatan był "władcą" złych ludzi, czyli "władcą tego świata" J 14:30. Jest władcą "mocarstwa powietrza" (Ef 2:2) a nie zasiadającym w niebie. Ap 2:13 mówi symbolicznym językiem, że szatan jest "mieszkańcem" Ziemi, a nie nieba. Gdyby szatan był w niebie i tam czynił swą wolę, niezrozumiałe były by słowa Jezusa: "Ojcze nasz (...) niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie" Mt 6:10. Wynikałoby z tego, że uczniowie mieli prosić Boga o przybycie szatana z nieba do nich i chcieli anarchii na ziemi takiej jaka była wg ŚJ w niebie. Biblia mówi o walce "na niebie" (BT, ks.Wu., ks.Rom., ks.Dąbr., WP, kom. KUL, BG, i inne), a nie "w niebie", tym bardziej, że szatan od dawien dawna jest "Władcą mocarstwa powietrza" (Ef 2:2). Nie ma tam mowy o 1914r. Na określenie "w niebie" trzeba uwzględnić specyficzny rodzaj literacki Apokalipsy, i nie rozumieć tego dosłownie. Przykładowo porównajmy werset "córę Syjonu strącił z nieba na ziemię" (Lm 2:1) nie oznacza, to że Izraelici byli wtedy w niebie. Strącenie diabła i jego aniołów nastąpiło przed wiekami (Łk 10:18, 2P 2:4), a nie w 1914r., o którym to roku Apokalipsa nic nie mówi. Chrystus pokonał szatana przez śmierć na krzyżu (Hbr 2:14, J 12:31), a nie w 1914r. Od tej pory nikt, nawet diabeł, nie może wyrwać chrześcijan spod opieki Ojca i Syna (J 10:28n.). Unicestwienie Jego ostatnich działań rozegra się w przyszłości (Ap 20:10). Nieprawdziwa jest nauka którą głoszą, mówiąca że szatan jest władcą wszystkich narodów i całego świata. Chrystus zmartwychwstając pokonał szatana na zawsze. Zacytujmy słowa samego Chrystusa, który już jako zmartwychwstały Pan ogłasza uroczyście: 'Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi' Mt 28, 17). A zatem, to nie szatan, lecz Chrystus jest Władcą także na i ziemi! Szatan dąży on aby fałszować prawdę o Bogu, a tym samym ukrywa fakt że został pokonany przez Boga. To prawda że działa on obecnie poprzez ludzi w sposób niewidzialny. Bóg dał człowiekowi wolną wole i dzięki niej wybiera zło albo dobro. Wybierając zło służy szatanowi. Posługuje się m/i poprzez świadków Jehowy którzy krzewią nauki które pochodzą się z jego inspiracji.

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002